"Земля - щедра чарівниця". Навчальний проект для учнів 6 спеціального класу

Матеріал з Iteach WIKI
Перейти до: Навігація, пошук

Назва проекту

Земля – щедра чарівниця

Призвище Ім'я по Батькові

Лазарєва Тетяна Валентинівна

Номінація

"Найкращий навчальний проект"

Перелік шкільних навчальних предметів:

Природознавство, хімія, біологія, інформатика

Перелік ключових компетентностей, розвиток яких передбачено проектом

Клас та вік учнів, які брали участь у проекті:

12-15 років, 6, 7-А спеціальні класи

Термін реалізації проекту

Жовтень-грудень 2013 року

Мета проекту:

В ході виконання завдань проекту учні спеціальної школи - вдосконалили свої знання про склад ґрунту та його частини; - дізналися про властивості ґрунтів; - визначили відмінні ознаки піщаного, глинистого, чорноземного ґрунту; - навчилися визначати місцеві типи ґрунтів; - сформували уявлення про заходи щодо охорони ґрунту своєї місцевості; - вивчили правила проведення нескладного обробітку ґрунту на шкільній та присадибній ділянці. Набуті під час проектної діяльності компетентності дозволили підвищити інтелектуальний ресурс особистості, сприяли профорієнтації та майбутній соціалізації учнів з вадами фізичного та розумового розвитку.

Опис проекту

На початку проекту проводиться вступне оцінювання знань учнів за допомогою усного опитування, опитувальника та тестів. З метою виявлення пізнавальних потреб учнів заповнюється таблиця З-Х-Д, в якій учні описують, що вони знають про склад ґрунту, його види, значення для вирощування високих врожаїв. Вчитель має змогу переглядати записи та коментарі учнів у google-групах, що дозволяє оцінити розуміння учнів і, за необхідності, надати їм допомогу. Учні також ознайомлюються з вимогами до результатів їх навчальної діяльності та видами звітів про неї (критеріями оцінювання публікації, критеріями оцінювання презентації, критеріями оцінювання блогу, критеріями оцінювання вікі-статті, критеріями оцінювання роботи групи, критеріями самооцінювання роботи групи).

Основні питання:

Ключове питання:

Як отримати від землі її щедрі дарунки

Тематичні питання:

Як отримати вищі врожаї сільськогосподарських культур та гарніші декоративні рослини?

Для чого і як покращити ґрунт на присадибній ділянці?

Змістові питання:

Що таке ґрунт?

Який склад ґрунту (перегній, глина, пісок, вода, мінеральні солі, повітря)?

Що називають мінеральною й органічною частинами ґрунту?

Що таке органічна частина ґрунту?

Що складає мінеральну частину ґрунту?

У чому полягає відмінність ґрунтів за їх складом: чим відрізняються піщані, глинисті, чорноземні ґрунти?

Які ви знаєте властивості ґрунтів?

Яке значення має випаровування води з ґрунту?

Чому основна властивість ґрунту – родючість?

Як підвищити родючість ґрунту?

Які ви знаєте місцеві типи ґрунтів: назва, значення?

Як проводять обробіток ґрунту?

Значення ґрунту. Охорона ґрунтів в Україні.

Візуалізація (структура) проекту

Етап постановки проблемного питання

Згідно плану роботи школи 18 жовтня 2013 року у Знам’янській спеціальній загальноосвітній школі-інтернаті проводилося загальношкільне свято "Подих осені". Кожна група під керівництвом класних керівників та вихователів підготувала чудові виставки дарів осені та виробів з природного матеріалу. Чого тут тільки не було! І пречудові персонажі казок, і карвінг, і осінні квіткові композиції, і цікавинки-гуморинки!

Учні підготували цікаві презентації з віршами та піснями, танцями та інсценуваннями.

Та найголовніше, що у дітей виникли запитання: від чого залежить урожай овочів, польових культур, квітів; як підвищити урожай, як дбайливо та бережно використовувати дари рідної землі.

Тому переможці конкурсу, учні 6 спеціального класу підготували звіт про участь у конкурсі "Подих осені"

Помилка створення мініатюри: Файл не знайдено
Помилка створення мініатюри: Файл не знайдено
Помилка створення мініатюри: Файл не знайдено
Помилка створення мініатюри: Файл не знайдено
Помилка створення мініатюри: Файл не знайдено
Помилка створення мініатюри: Файл не знайдено
Помилка створення мініатюри: Файл не знайдено
Помилка створення мініатюри: Файл не знайдено
Помилка створення мініатюри: Файл не знайдено
Помилка створення мініатюри: Файл не знайдено
, запропонували вивчити вплив складу ґрунту на урожай та запросили до співпраці дітей з 7-А спеціального класу.

Підготовчий етап

Помилка створення мініатюри: Файл не знайдено

З метою ефективної організації проектної діяльності учнів проводиться планування майбутньої роботи над проектом. Визначаються державні стандарти освіти, яким буде підпорядкована спільна діяльність вчителя та учнів, формулюються ключове, тематичні та змістові запитання відповідно до навчальних програм для дітей з вадами розумового та фізичного розвитку. Також створюються вступні презентаційні матеріали вчителя: буклет вчителя для батьків. Грунт, ст. 1ст.2, вступна презентація вчителя до проекту "Земля - щедра чарівниця", правила роботи в групі, таблиця З-Х-Д.

Для надання дітям з особливими потребами технічної та організаційної допомоги визначаються консультанти , учні 11 та 12 загальноосвітніх класів, проводиться інструктаж та планування їх діяльності, визначаються форми допомоги, які вони можуть використовувати, не обмежуючи пізнавальної діяльності підопічних.

На початку проектної діяльності батьки учнів отримують буклети з описом принципів проектної діяльності в навчально-виховному процесі. Батьки виявляють зацікавлення в розвитку розумових здібностей, формуванні життєвих компетентностей та підвищенні можливостей соціалізації дітей з вадами фізичного та розумового розвитку.

На даному етапі проводиться ознайомлення дітей з проблемами безпеки в Інтернеті, спрямовується їх діяльність до спілкування й співпраці в Інтернеті; організовується робота, використовуючи метод фасилітації.

Організаційно-мотиваційний етап

На початку проекту учні об'єднуються у групи: "Інформатики", "Етнографи", "Дослідники", "Агрономи". Кожна група отримує творче завдання, в кінці проекту представляє своє дослідження у вигляді проектної роботи (презентації, буклету, блогу, вікі-статті). Діти ознайомлюються з правилами роботи в групі

На першому уроці діти ознайомлюються з буклетом, ст. 1ст.2 та вступною презентацією. В ході проведення вступної презентації учні починають заповнювати таблицю З-Х-Д (перший та, можливо, другий стовпчик).


Буклет вчителя. Грунт, ст. 1ст.2

Помилка створення мініатюри: Файл не знайдено
Помилка створення мініатюри: Файл не знайдено

Вступна презентація вчителя до проекту "Земля - щедра чарівниця"

Помилка створення мініатюри: Файл не знайдено
Помилка створення мініатюри: Файл не знайдено
Помилка створення мініатюри: Файл не знайдено
Помилка створення мініатюри: Файл не знайдено


Помилка створення мініатюри: Файл не знайдено
Помилка створення мініатюри: Файл не знайдено
Помилка створення мініатюри: Файл не знайдено
Помилка створення мініатюри: Файл не знайдено


Помилка створення мініатюри: Файл не знайдено
Помилка створення мініатюри: Файл не знайдено

Правила роботи в групі

Таблиця З-Х-Д

Ребуси до теми "Земля - щедра чарівниця"

Помилка створення мініатюри: Файл не знайдено

Перший тиждень проекту. Учні об’єднуються у 4 дослідницькі групи:

google-група "Агрономи"

google-група "Інформатики"

google-група "Дослідники"

google-група "Етнографи"


Кожна група отримує власне завдання для дослідження.


Завдання для груп:

1. Зробити дослідження за заданою темою

2. Зробити висновки щодо виконаного дослідження

3. Оформити результати дослідження у вигляді вікі-сторінки, блогу, презентації або публікації

4. Презентувати власне дослідження на підсумковому занятті.

Етап пошуку та обробки інформації (6 уроків)

В процесі виконання дослідження учні на кожному уроці звітують про виконану роботу. Це робиться у вигляді коротенької доповіді (2 хв). Такий вид роботи дає змогу вчителю проконтролювати і при необхідності скоригувати просування учнів.

Кожна група працює під керівництвом консультанта - учня 11 класу. Консультанти надають технічну допомогу учням з вадами фізичного та розумового розвитку в роботі з комп’ютерною технікою, спрямовують пошукову діяльність дітей

Група "Інформатики" досліджує інформаційні джерела щодо складу та властивостей ґрунту. Результати оформлює у вигляді Презентації учнів 6 спеціального класу до теми "Земля - щедра чарівниця".

Група "Дослідники" вивчає способи та методику визначення складу та властивостей ґрунту в лабораторії та в домашніх умовах. Результати оформлює у вигляді вікі-статті.

Група "Етнографи" досліджує літературні джерела, проводить опитування у родинах та збирає народні приказки, вірші, прислів’я ,прикмети, пов’язані з землеробством. Результати оформлює у вигляді блогу.

Група "Агрономи" Розробляє практичні рекомендації щодо покращення складу та родючості ґрунту та оформлюють їх у вигляді бюлетеня, який розмножують та роздають кожному учаснику проекту та гостям і батькам, присутнім на презентації проекту.

На даному етапі вчитель проводить перевірку знань за допомогою усного опитування та дидактичних ігор

Презентаційний етап (останній урок)

Помилка створення мініатюри: Файл не знайдено
Група "Етнографи"

Учні презентують результати дослідження, захищають свою роботу. Виставляють оцінки за допомогою розроблених вчителем критеріїв оцінювання, таблиці З-Х-Д.

Приклади учнівських робіт:

Учнівська вікі-стаття "Як ми вивчали склад і властивості ґрунтів"

Учнівська презентація учнів 6 спеціального класу до теми "Земля - щедра чарівниця"

Учнівський блог: Група "Етнографи" у проекті "Земля - щедра чарівниця"

Хмари тегів, створені учнями
Помилка створення мініатюри: Файл не знайдено

Матеріали проекту:

Критерії оцінювання роботи учнів

Критерії оцінювання публікації

Критерії оцінювання презентації

Критерії оцінювання блогу

Критерії оцінювання вікі-статті

Критерії оцінювання роботи групи

Критерії самооцінювання роботи групи

Матеріали для формуючого оцінювання

Опитувальник для вступної діагностики з теми "Ґрунт"

Таблиця З-Х-Д

Склад ґрунту та його властивості

Хмара тегів та завдання до неї

Ребуси до теми "Земля - щедра чарівниця"

Завдання для учасників проекту «Земля – щедра чарівниця»:

Буклет вчителя. Грунт, ст. 1ст.2

Вступна презентація вчителя до проекту "Земля - щедра чарівниця"

Правила роботи в групі

Таблиця З-Х-Д

Ребуси до теми "Земля - щедра чарівниця"

google-група "Агрономи"

google-група "Інформатики"

google-група "Дослідники"

google-група "Етнографи"

Учнівська вікі-стаття "Як ми вивчали склад і властивості ґрунтів"

Учнівська презентація учнів 6 спеціального класу до теми "Земля - щедра чарівниця"

Учнівський блог: Група "Етнографи" у проекті "Земля - щедра чарівниця"

Хмари тегів, створені учнями

Інтернет-ресурси

slideshare

mindomo

learningapps

imagechef

rebys1

groups.google

wiki.iteach

blogspot

worditout

Список літератури

Проекти подібної тематики

Відгуки про проект