"За руку разом з прийменником"

Матеріал з Iteach WIKI
Перейти до: Навігація, пошук

Назва проекту

"За руку разом з прийменником"

Основний та другорядні (дотичні) навчальні предмети

Українська мова та література.

Навчальна тема (як записано в програмі)

Прийменник

Вік учнів, клас

13 років .7 клас

Стислий опис проекту

Я використовую такі методи,як різноманітні картки знань,запитання для самоконтролю,тести,презинтації,виступи учнів. 1.Повідомлення теми,мотивація навчальної діяльності. 2.Актуалізація опорних знань,умінь та навичок. 3.Узагальнення й ситематизація вивченого. 4Підсумок уроку,мотивація оцінювання. 5.Домашнє завдання й інструктаж до нього.


Повний План вивчення теми

https://docs.google.com/open?id=0B3iMcZyMPalGaWpJamU1NWRrR0k

Навчальні цілі

Активізувати розумову діяльність учнів,спрямувати на узагальнення знань,навичок,набутих у процесі вивчення теми"Прийменник як частина мови".Розвивати мовлення,фантазію і здібності школярів,підвищувати культуру усного і писемного мовлення.Виховувати повагу до рідної мови.

Опис оцінювання

На початку виконання проекту учні знайомляться з презентацією вчителя, дізнаються над яким питанням їм доведеться працювати, яким чином потрібно буде об‘єднатись в групи та як їх робота буде оцінена. За допомогою вчителя учні відповідають на питання тесту та заповнюють таблицю ЗХД для з‘ясування рівня знань та пробілів у навчанні, які потрібно закрити в процесі виконання проекту. Після чого групи учнів обговорюють план дій на майбутнє та за допомогою вчителя намагаються правильно його оформити та розподілити ролі і час виконання окремих питань. Протягом уроку проводиться оцінювання знань, вмінь та навичок учнів за допомогою усного опитування, анкетування та учні доповнюють таблицю ЗХД. Учитель здійснює за необхідності коригуючу роботу та допомагає учням йти правильним шляхом.Під час роботи групи обмінюються набутим досвідом, консультуються з учителем. Здійснюють аналіз власних досягнень та досягнень кожної групи. По закінченню проекту учні складають тест зі знань програмного матеріалу. Захищають свій проект та роблять презентацію . Оцінювання цих видів роботи проводиться завдяки формам оцінювання презентації. Після чого вчителем підбивається підсумок виконаної роботи і всі учасники проекту отримують остаточні оцінки.

Діяльність учнів (Скопіювати з Плану)

Упродовж проекту-уроку учні виконують наступні види робіт: 1. Граматичне конструювання · Побудуйте речення про тривалiсть розкладання смiття, добираючи правильнии варіант із запропонованих у довiдцi. Вкажiть у них прийменники, визначте їх групи за походженням. 2. Рольова гра · Скласти й розiгpати дiалог мiж пластиковою пляшкою та шматком газети, використовуючи прийменники. 3. Робота в групах Картка № 1 · Виписати словосполучення, у яких прийменники слiд писати разом. Пiдкреслити другу з кінця букву в останньому словi кожного словосполучення - i прочитати ключове слово (любов). Рости (по)близу ceлa, помiтити з(пiд) купи, наближатися iз(за) гори, (між) гадюк, (з)поміж долин,із(за) верб, за(для) тебe, з(помiж) гiлок, йти по(над) Днiпром, з(поза) саду, iз(за) гаю, на(прикiнцi) зливи. Картка №2 · Виписати словосполучення, у яких прийменники слiд писати через дефiс. Пiдкреслити другу з кiнця букву в останньому словi кожного словосполучення - i прочитати ключове слово (природа) Рости (по)близу ceлa, помiтити з(пiд) купи, наближатися iз(за) гори, (між) гадюк, (з)поміж долин,із(за) верб, за(для) тебe, з(помiж) гiлок, йти по(над) Днiпром, з(поза) саду, iз(за) гаю, на(прикiнцi) зливи. 4. Гра.матичне конструювання · Побудувати словосполучення, речення, міні-текст, використавши ключовi слова попередньої вправи (любов до природи). 5. Робота в парах Картка № 3 · Списати речения; визначити, до яких частини мови належать видiленi курсивом слова; прийменники розiбрати як частини мови (Див. Схема розбору прийменника. Стор.166). 1) Ми проїжджали повз твoє село. 2) По лiсовiй стежцi повз довжелезний вуж. 3) Край берега у затишку прив'язанi човни. 4) Ми любимо рiдний край. Картка № 4 · Скласти речения так, щоб слова кiнець, близько,спочатку виступали в ролi прийменникiв, а потiм - iменникiв або прислiвникiв. Картка №5 · Скласти перелiк запитань з теми “Прийменник”.

Відомості про автора

Ім'я, прізвище

Лук'янець Надія Сергіївна

Фах, навчальний предмет

Учитель української мови та літератури

Навчальний заклад

ЗОШ І-ІІІ ступенів№10

Місто\село, район, область

М.Новогродівка

Контактні дані

Відомості про тренінг

Дати проведення тренінгу

серпень 2012

Місце проведення тренінгу

м.Новогродівка,вул.О.Кошового,38

Тренери

Кушнаренко Ірина Миколаївна