"Духовне багатство - найбільший скарб у житті людини".

Матеріал з Iteach WIKI
Перейти до: Навігація, пошукНазва проекту

Духовне багатство – найбільший скарб у житті людини (Ліна Костенко «Чайка на крижині»).

Основний та другорядні (дотичні) навчальні предмети

Українська література, інформатика.

Навчальна тема (як записано в програмі)

Тема №3 «Ти знаєш, що ти людина?» Ліна Костенко «Чайка на крижині».

Вік учнів, клас

7 клас, 12 – 13 років.

Стислий опис

Проект призначений для учнів 7 класів загальноосвітніх навчальних заходів І-ІІІ ступенів. Назва теми програми «Ти знаєш, що ти людина?». Проект буде реалізовуватись паралельно з виконанням завдань основної учбової програми. У межах реалізації проекту учні класу будуть поділені на дві групи стосовно їх побажань та нахилів, виявлених в ході попереднього опитування. На одному з уроків буде відведено час для представлення результату діяльності кожної з груп, а на підсумковому - проведено заключний захист проектів кожної групи учнів. Основні види діяльності учнів: виразне й вдумливе читання диптиха, розшифровування й коментування метафоричного підтексту образів, підбір крилатих висловів та фразеологізмів, робота з художніми засобами, висловлювання власних міркувань, дискутування з даної теми. Продукт діяльності учнів: презентація «Утвердження у вірші Ліни Костенко «Чайка на крижині» ідеї про те, що духовне багатство – найбільший скарб у житті», твори на тему «Чи може людина мати крила?».

Повний План вивчення теми

План вивчення теми проекту

План впровадження проекту

План впровадження проекту

Навчальні цілі (скопіювати з Плану)

Розвиваються навички виразного читання поетичних творів, аналізу, висловлення власних міркувань та асоціацій. Удосконалення роботи з художнім твором, розвиток творчих здібностей. Учні навчаться використовувати ІКТ для переконливого демонстрування результатів своїх досліджень. Отримають навички роботи з Інтернет ресурсами та сформують навички Інтернет культури.

Опис оцінювання (скопіювати з Плану)

1. На початку проекту:
- виявлення готовності учнів до проектної діяльності та визначення сподівань учнів від проектної діяльності;
- діагностування початкового рівня володіння ІКТ учнями;
- діагностування початкових знань учнів із даної теми.
- оцінювання Інтернет ресурсів, які будуть використовуватись в межах проекту.
2. Впродовж роботи над проектом:
- виявлення рівня обізнаності в використанні проектних технологій;
- діагностування рівня компетентності учнів за темою, над якою вони працюють.
3. Наприкінці роботи над проектом:
- оцінювання рівня виконання групових проектів;
- оцінювання рівня компетентності учнів в використанні ІКТ для реалізації мініпроектів;
виявлення особистих нахилів кожного з учнів та розробка рекомендацій щодо подальшого їх навчання.

Діяльність учнів (скопіювати з Плану)

До початку навчання за цією темою потрібно:
Учитель пропонує учням ознайомитись з пам’яткою Переглянути пам'яткупо використанню методу проекту й обговоренню з учнями переваги цього методу, намагається переконати їх в життєвій необхідності оволодіти навичками проектної діяльності. Діти відповідають на питання запропонованої анкети Переглянути анкету, яка допомагає виявити, що вони:
- мають початкові комп’ютерні навички (відкриття та збереження документів, завантаження програм, оформлення дослідження, пошук інформації в мережі Інтернет);
- визначити, яким видом діяльності діти хочуть займатися;
- вміють працювати з художніми засобами, володіють знаннями з теорії літератури.
Опираючись на дані, отриманні при опитуванні учнів, створюємо дві групи за виявленими нахилами дітей і їх типами інтелекту: мовного (працюють над написанням твору «Що таке духовність?») та літературознавчого (створюють презентацію).
Урок №1
Уточнюється склад створених груп. Демонстрація вступної презентації Переглянути вступну презентаціюдля учнів за темою «Духовне багатство – найбільший скарб у житті людини (Ліна Костенко «Чайка на крижині») (ознайомлення з тематикою, конкретні поставлені завдання, очікувані результати).
Діти ознайомлюються з таблицею оцінювання презентації Переглянути таблицюта творів Переглянути таблицю.
Відбувається ознайомлення з біографією та творчістю Ліни Костенко, опрацювання теорії літератури (диптих). Учитель допомагає усвідомити ідейно – художній зміст та неповторність її поезії. Проводиться мозковий штурм у створених групах та проводиться обговорення з класом наступних запитань:
- Яке загальне враження у вас склалося від віршів поетеси? Чим вони відрізняються від інших?
- Які художні прийоми використовує поетеса при втіленні головної думки твору — уславлення, оспівування «крилатості»? (Прийом паралелізму — паралельне зображення явищ природи та людського життя, діалог, підтекст (алегоричність, метафоричність).

- Які людські якості, на думку авторки, є найціннішими, найпотрібнішими в житті? (Правдивість, чесність, довіра, вірність, кохання, працьовитість, щедрість, щирість, віра, мрійливість).

- Чим друга частина (поезія «Крила») не схожа на першу? (Протиставленням «правди пташиної» та «правди людської», прямим значенням висловлювань (не метафоричним); іншим віршовим розміром.)

- Які види опису е в поезії Ліни Костенко, назвіть їх особливості? (Зимовий, весняний пейзажі; вони персоніфіковані (коли предметам, явищам природи і тваринам надаються властивості людини).

- Які автобіографічні моменти могли б бути відображені у цих творах Ліни Костенко (крім її вражень від власної подорожі Польщею)? (Образ самотньої чайки, що пливе окремо, незважаючи на всі небезпеки.)
Учням пропонується вивчити вірш (на вибір) Ліни Костенко напам’ять.

Урок №2
Проводиться консультативна робота з учнями під час роботи над проектом, використанню ІКТ для роботи над своїми мініпроектами.
Учні розвивають навички виразного читання віршів, їх аналізу, висловлюють свої думки з приводу прочитаного. Читаючи вірші напам’ять.
Діти розгадують кросворд Переглянути кросвордпро поетесу, працюють із таблицею відновлення художніх засобів Переглянути таблицю.

Урок №3
Презентація міні проекту «Утвердження у вірші Ліни Костенко «Чайка на крижині» ідеї про те, що духовне багатство – найбільший скарб у житті» Переглянути презентацію.
Зачитування творів на тему «Чи може людина мати крила?» Переглянути твір. Учитель отримує дозволи від батьків Переглянути дозвіл.

Відомості про автора

Кононенко Яна Олександрівна

Вчитель української мови та літератури

Загальноосвітня школа I-III ступенів №6

місто Краматорськ, Донецька область

yanetta1978@gmail.com

Відомості про тренінг

15.08.12 - 23.08.12

Краматорський МВК

Лук'яненко Андрій Миколайович