"Держава Київська Русь наприкінці Х - у І половині ХІ століття"

Матеріал з Iteach WIKI
Перейти до: Навігація, пошук


Зміст

Назва проекту

Держава Київська Русь наприкінці Х – у І половині ХІ ст.

Основний та другорядні (дотичні) навчальні предмети

Історія України

Навчальна тема (як записано в програмі)

Розділ ІІ. Держава Київська Русь наприкінці Х – у першій половині ХІ ст.

Вік учнів, клас

7-А, 7-Б класи,12-13 років

Стислий опис

Проект призначений для учнів 7 класів загальноосвітніх навчальних заходів І-ІІІ ступенів. Назва теми з програми «Київська держава наприкінці Х – у І половині ХІ ст..». Проект буде реалізовуватись паралельно з виконанням основної учбової програми. В межах реалізації проекту учні класу будуть об’єднані у декілька груп стосовно їх побажань та нахилів, виявлених вході попереднього опитування. На деяких уроках буде відведено час для представлення результату діяльності кожної з груп, а на підсумковому уроці з теми буде проведено заключний захист міні проектів кожної групи учнів. Основні види діяльності учнів: робота з інформаційними джерелами з даної теми, підготовка доповідей за обраними темами.
Продукт діяльності учнів у проекті: презентації доповідей за темами: “Територіальне зростання Київської держави», “Реформи князя Володимира», “Запровадження християнства як державної релігії ”, “Утвердження Ярослава в Києві, “Руська правда ”, «Відносини Русі з іншими державами», «Політичний устрій держави», «Розвиток сільського господарства, ремесел, торгівлі. Гроші.», «Розвиток освіти і писемності», «Розвиток культури».

Повний План вивчення теми

План проекту

Навчальні цілі (скопіювати з Плану)

Сформувати у учнів навички групової роботи. Навчити учнів раціонально розподіляти свій час, обирати форми роботи та розподіляти обов’язки в групі для досягнення спільної мити. Сформувати у учнів гнучкість та готовність до застосування необхідних компромісів з метою здійснення спільного завдання. Сформувати у учнів відповідальності за результати спільної роботи.
Сформувати у учнів уявлення про: розвиток Київської Русі часів Володимира Великого та Ярослава Мудрого; передумови й історичне значення запровадження християнства на Русі; роль княжої влади у політичному устрої Київської держави; стан розвитку господарства і торгівлі періоду; виникнення східнослов’янської писемності та розвиток української мови та освіти. Навчати учнів характеризувати культурні досягнення, розпізнавати найвідоміші пам’ятки архітектури та образотворчого мистецтва, стисло описувати їх.
Характеризувати та оцінювати діяльність князів Володимира Великого та Ярослава Мудрого; висловлювати ставлення до історичних діячів доби, судження про доленосні події доби.

Діяльність учнів (скопіювати з Плану)

До початку навчання за цією темою потрібно:
• Учитель знайоме учнів та їх батьків з методом проектів (підготовка та реалізація проекту)підготовка та реалізація проекту, переконує їх в життєвій необхідності оволодіти навичками проектної діяльності. Отримає дозвіл від батьків та учнів на використання їх проектів та особистих даних (дозвіл на публікацію)дозвіл на публікацію.
• Учитель проводе опитування учнів з метою виявлення особистих нахилів кожного учня та об’єднання їх в групи.
• Учитель проводить діагностичний моніторинг діагностичний моніторингучбових знань та вмінь учнів з метою переконатись, що учні:
- володіють основними термінами та поняттями;
- знайомі з політикою перших князів Київської Русі;
- мають навички встановлювати хронологічну послідовність подій, вміння характеризувати особистість та діяльність князів.
- мають початкові комп’ютерні навички (відкриття та збереження документів, завантаження програм, оформлення дослідження, пошук інформації в мережі Інтернет)- пам'ятки-пам'ятки.
• Учитель проводить додаткові заняття з учнями які мають недостатні знання з даної теми.
• Опираючись на данні отриманні при діагностичному опитуванні учнів, створюємо декілька груп за виявленими нахилами дітей і їх типами множинного інтелекту: логіко-історичного, мовного, просторового…
Урок №1
Учитель уточнює склад створених груп. Демонструє вступну презентацію вступна презентація для учнів. Проводить мозковий штурм у створених групах за такими питаннями:
Як змінилася територія Київської Русі за часів правління перших князів? (робота з картою).
Назвіть перших князів Київської Русі та роки їх правління.
Вкажіть значення кожного з князів в розвитку держави.
Учитель проводить обговорення з класом тематичних питань даного проекту, знайомить з критеріями оцінювання учнівських презентаційкритерії оцінювання проектукритерії оцінювання, публікацій та учнівського експерименту.
Урок № 2-3:
Учитель проводить спостереження за діяльністю учнів при підготовці власних проектів та надає консультації за потребами учнів. Учні вдома чи в шкільній бібліотеці аналізують різні джерела інформації з теми проекту, розробляють макети презентацій; добирають ілюстрації. Аргументують перед своїми однокласниками доцільність свого вибору.
Урок № 4-5:
Учні проводять презентацію продуктів проекту: «Держава Київська Русь наприкінці Х – у І половині ХІ ст..» за доповідями: “Територіальне зростання Київської держави», “Діяльність князя Володимира» (презентація зразок)презентація зразок, “Запровадження християнства як державної релігії ”, “Утвердження Ярослава в Києві, “Руська правда ”, «Відносини Русі з іншими державами», «Політичний устрій держави», «Розвиток сільського господарства, ремесел, торгівлі. Гроші.», «Розвиток освіти і писемності», «Розвиток культури».
Учитель разом з учнями знову проводить обговорення Ключового запитання проекту, проводить оцінювання продуктів проекту. Проведення підсумкового опитування учнів «Підсумкова З-Х-Д схема».

Відомості про автора

Ім'я, прізвище

Наталія Анатоліївна Рябко

Фах, навчальний предмет

викладач історії

Навчальний заклад

Краматорська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №10 з профільним навчанням

Місто\село, район, область

м.Краматорськ Донецької области

Контактні дані

natali7.11.63@gmail.com

Відомості про тренінг

Дати проведення тренінгу

13.08-18.08.2012 р.

Місце провведення тренінгу

Краматорський ММК

Тренери

Андрій Миколайович Лук’яненко