"Движение - это жизнь"

Матеріал з Iteach WIKI
Перейти до: Навігація, пошук


Назва проекту

Рух - це життя!

Основний та другорядні (дотичні) навчальні предмети

Геометрія Інформатика,фізика, біологія, художня культура,література

Навчальна тема (як записано в програмі)

ГЕОМЕТРИЧНІ ПЕРЕТВОРЕННЯ

Вік учнів, клас

14-15 р., 9 клас

Стислий опис проекту

Даний проект реалізується в рамках вивчення теми «Геометричні перетворення» в курсі 9 класу (Приклади рухів фігур. Симетрія фігур. Осьова симетрія і паралельний перенос. Поворот і центральна симетрія. Поняття про гомотетію. Подоба фігур). Проект «Рух-це життя» виводить геометрію за рамки підручника, щоб спостерігати за поведінкою людини, звірів, птахів і, розкрити таємниці природи, погодитися з її мудрим рішенням. З рухом ми зустрічаємося всюди - в природі, техніці, мистецтві, науці, наприклад, симетрія, властива метелику і кленовому листу, симетрія форм автомобіля і літака, симетрія в ритмічному побудові вірша та музичної фрази, симетрія орнаментів і бордюрів, симетрія атомної структури молекул і кристалів. Поняття руху проходить через всю історію людської творчості. Воно зустрічається у витоків людського знання, його широко використовують усі без винятку напрямки сучасної науки. Властивості руху відіграють важливу роль у фізиці та математиці, хімії та біології, техніці та архітектури, живопису та скульптурі, поезії та музиці. Закони природи, що керують невичерпної у своєму різноманітті картинами явищ, в свою чергу, підпорядковуються властивостям руху. Що ж таке рух? Чому рух буквально пронизує весь навколишній світ? Даний проект допоможе розібратися в цих питаннях, побачити прояви руху в навколишньому світі. Проект передбачає інтеграцію між кількома навчальними предметами геометрією, біологією, музикою, з МХК, літературою і т. д.. Даний проект дозволяє розвивати творче мислення школярів, вміння здобувати знання з різних джерел, аналізувати факти, проводити експерименти, робити узагальнення, висловлювати власні судження, замислюватися над загадками природи і шукати стежку до істини.

Повний План вивчення теми

Повний план вивчення теми [1] План проведення проекту [2]

Навчальні цілі

За програмою: Навчальні цілі: Дати означення геометричних фігур на площині, рівності і подібності фігур; видів геометричних перетворень; сформувати уміння виконувати основні побудови циркулем і лінійкою та за допомогою програмного забезпечення ПК; та вміння застосовувати набуті знання до розв'язування задач, зокрема прикладних. Оволодіння технологією пошуку і зберігання інформації, створення презентацій та графічних комплексних об'єктів для різних предметних областей: перетворення, ефекти, конструювання. В ході реалізації проекту учні повинні знати: визначення руху, його властивості; визначення точок і фігур, симетричних щодо даної точки, симетричних відносно прямої; визначення повороту, формули, що задають паралельний перенос і геометричні властивості паралельного переносу; застосовувати властивості рухів для розпізнавання фігур, в які переходять дані фігури при русі, будувати точки і найпростіші фігури, симетричні даними щодо даної точки і даної прямої, наводити приклади фігур, які мають центр симетрії або вісь симетрії, застосовувати властивості руху у вирішенні завдань на симетрію фігур; будувати образи простих фігур при повороті і паралельному перенесенні; Навички 21 століття: набути навичок проектної, організаторської діяльності; розвити навички самостійного пошуку необхідного навчального матеріалу за допомогою Internet; розвити дослідницькі здібності; вміння критично оцінювати інформацію, вміння вірно та творчо використовувати отримані знання для вирішення поставлених проблем при вирішенні задач; базове розуміння етичних/правових питань, пов’язаних з доступом та з використанням інформації

Опис оцінювання

Входження в проект починається з вступної презентації вчителя. Пояснення теми і цілей проекту, поділу учнів на групи методом «мозкового штурму». Критерії оцінювання майбутніх робіт (презентація, буклет), обговорюються з учнями на початку проекту. На всьому протязі проекту критерії використовуються для організації контролю з боку вчителя і самоконтролю в міні-групах. Після завершення роботи над проектом проводиться конференція, де учні демонструють результати своєї діяльності: презентації, публікації. Це, крім предметних знань, дозволять так самооцінювати розвиток у них комунікативних навичок, вміння аргументовано і чітко викладати свою точку зору, задавати питання, формулювати думку і аналізувати виступи інших. У проекті будуть використані методи формуючого та узагальнюючого оцінювання з метою оцінювання потреби учнів, здійснення моніторингу прогресу, перевірки розуміння і заохочення метапознанія, демонстрації розуміння набутих навичок. Також будуть оцінюватися продукти навчальної діяльності учнів: карта знань, презентації, буклети, самоаналіз просування в проекті, рецензії на роботи інших учасників. В проекті буде проводиться самооцінювання, взаімооцінювання, оцінювання вчителем і експертом. Для оцінювання будуть використані оціночні листи для оцінювання як процесу, так і результату.

Діяльність учнів

Підготовчий етап (1-2 тиждень). За тиждень до початку учитель розсилає батькам і збирає форми дозволів і для передачі прав; виконує підготовку необхідних друкованих матеріалів: (пам'ятки по роботі з довідковою літературою, пошуку інформації в мережі Інтернет та збереження інформаційних об'єктів на зовнішні носії, інструкції по роботі з Power Point); готує блог для учнів та їх батьків. Оскільки участь у проекті потребуватиме від учнів більшого часу на самостійну роботу, і, можливо, на роботу за комп'ютером - про початок проекту потрібно повідомити батькам і заручитися їхньою підтримкою (стор1. стор.2 публікація для батьків). Перший етап (3-й тиждень вивчення теми). На першому установчому занятті вчитель за допомогою вхідної презентації організовує групове обговорення теми проекту. Під час обговорення (мозковий штурм) учні формулюють гіпотези дослідження та самостійно діляться у групи. Кожна з 4-х груп отримує завдання (досліджує одну з гіпотез, сформульовану під час МШ). Учитель спостерігає за роботою груп, у разі необхідності уточнює питання, на які треба відповісти в процесі дослідження. Кожна група створює план реалізації дослідження, обирає форму представлення кінцевого результату (наприклад презентація, буклет, есе). Вчитель надає контрольні списки , форми оцінювання продукту . Перед початком дослідження необхідно також обговорити з учнями, як знайти джерела достовірної інформації з теми дослідження і використовувати їх, дотримуючись авторські права. Учитель дає рекомендації - які книги, в яких бібліотеках знайти, які сайти в Інтернеті використовувати, з якими вчителями поговорити. В якості роздаткового матеріалу також можна використовувати презентацію про проект.

Другий етап (4 тиждень вивчення теми). Самостійна робота груп. Працюючи в групах, учні повинні будуть розглянути види руху, відповісти на тематичні та навчальні питання, сформульовані для кожної групи. Виділити і дослідити елементи руху в навколишньому світі і сферах життєдіяльності людини. Також групам буде представлено (вхідна презентація вчителя) завдання на дослідження, результат якого група надає в готовому продукті. При створенні готового продукту групи керуються критеріями оцінки, які підготував учитель. Третій етап(5-й тиждень вивчення теми). Захист отриманих результатів і висновків Захист проводиться у формі конференції, на яку запрошуються вчителі-предметники та адміністрація школи, батьки. Кожній групі на представлення отриманих результатів виділяється до 5-7 хвилин. Можливі відповіді на запитання присутніх. Результати виступу груп відображаються в оціночних листах на основі критеріїв оцінювання. Оцінювання результатів проекту школярами і вчителем Рефлексія. Групи оцінюють роботу кожного учасника. Учитель оцінює роботу груп в цілому. Можливі виступи учасників про досвід проектної діяльності, успіхи і проблеми.

Відомості про автора

Ім'я, прізвище

Рибалко Тетяна Василівна

Фах, навчальний предмет

учитель інформатики

Навчальний заклад

Донецьк, Донецький ліцей "Інтелект"

Місто\село, район, область

Донецьк

Контактні дані

Відомості про тренінг

Дати проведення тренінгу

11.06 -16.06.2012

Місце проведення тренінгу

Донецьк, обласний ІППО, пр.Миру.10

Тренери

Герман Артем Юрійович