"Гроші рахувати -треба розум мати"

Матеріал з Iteach WIKI
Перейти до: Навігація, пошук


Назва проекту

"Гроші рахувати - треба розум мати"

Основний та другорядні (дотичні) навчальні предмети

Основний предмет - економіка, другорядні - математика, географія, історія

Навчальна тема (як записано в програмі)

"Гроші як інструмент ринкової економіки"

Вік учнів, клас

10 клас, 16 років

Стислий опис

Проект розрахований для учнів 10 класу, що вивчають тему «Гроші як інструмент ринкової економіки» на уроці економіки. Працюючи над проектом, учні будуть займатись пошуком та обробкою інформації щодо ролі грошей в житті суспільства, їх видах, створенням презентацій, виконанням практичної роботи - розробкою сімейного бюджету.

Повний План вивчення теми

План вивчення теми

План впровадження

Навчальні цілі (скопіювати з Плану)

Засвоїти, що гроші забезпечують функціонування національної економіки та існують у різних видах. Наводити приклади виконання грошима різних функцій Усвідомлювати причини змінення купівельної спроможності грошей Вдосконалення навичок збирання даних кількома способами, аналізу, впорядкування, осмислення та опрацювання відомостей про гроші як інструмент ринкової економіки Розвиток в учнів критичного мислення Формування в учнів навичок переконливо демонструвати відомості про сутність та види грошей Формування в учнів розуміння відмінності між готівковими та депозитними грошима Формування в учнів умінь наводити приклади виконання грошима різних функцій Формування в учнів навичок складання бюджету, створення презентацій.

Діяльність учнів (скопіювати з Плану)

До початку проекту на педраді розглянути питання про переваги та доцільність використання методу проектів в школі. Використати буклет [1]

На першому занятті учні об’єднуються в три групи по 6 учнів, кожна група відповідає на запитання:

1. Яке значення мають гроші в житті суспільства? 2. Як виглядали гроші в різні періоди життя людства? 3. Яка ціна грошей? ?


Демонстрація презентації, яка розкриє тему проекту, пояснить учням механізм об’єднання в групи, основні питання, таблиці. Під час перегляду презентації учні заповнюють таблицю З-Х-Д та організаційну діаграму, що допоможе з’ясувати навчальні потреби учнів та зацікавити учнів в участі у проекті На першому уроці розказати про плагіат, авторське право, про можливість використання Інтернет – ресурсів у роботі над проектом.

.Надати інструкції з ТБ при роботі на ПК. На підтримку знань і умінь, якими повинен володіти учень 21 століття, учитель забезпечує групи ресурсами, необхідними для самооцінки і відстеження просування роботи груп по етапах дослідження, пропонує дидактичні матеріали та завдання з теми проекту. На початку другого уроку учні переглядають приклад учнівської роботи. На другому етапі – етапі пошуку учнями інформації ознайомлюю їх з освітніми веб –ресурсами та [правилами] пошуку інформації в Інтернеті та критичному оцінюванню веб –ресурсів. При роботі над практичним завданням звертаю увагу про корисність спілкування в Інтернеті для вирішення проблеми, що розглядається: пошуку інформації, прикладів, цікавих додаткових матеріалів.

Протягом 2-4 уроку учні працюють над проектом. Перша група, отримавши запитання, займається пошуком та систематизацією інформації про сутність грошей, досліджують історію виникнення, різні поняття грошей та пропонують своє поняття. В кінцевому продукті, окрім того, показують своє бачення, чому виникли гроші. Друга група показує різноманіття видів грошей, класифікує їх за різними показниками та пропонує свій варіант грошей Третя група, намагаючись визначити ціну грошей, складає бюджет окремої сім’ї. Для проведення соцопитування група 3 розробляє опитувальник та в додатковий час збирає необхідні дані.


Протягом 5,6, 7 уроків проходить захист учнівських робіт по групам. Кожна група готує завдання для класу, яке учні виконують по закінченню виступу. 1 група пропонує класу за 10 хвилин дати своє поняття грошей. Друга група – запропонувати новий вид грошей. Третя група – скласти бюджет своєї сім’ї. Оцінювання учнів проводиться протягом всього проекту.


До початку виконання проекту доцільно для встановлення навчальних потреб учнів використати такий інструмент оцінювання як опитувальник та таблиця З-Х-Д. Протягом роботи над проектом – щоденники спостереження, тести, запитання для самоконтролю. Важливим інструментом оцінювання є інструмент оцінювання презентацій.

Протягом роботи над проектом учням будуть надані інструкції з ТБ при роботі за комп’ютером, список освітніх веб –ресурсів, список посилань на колекції картинок, зразок списків використаних джерел

Відомості про автора

Ім'я, прізвище

Олена Масловська

Фах, навчальний предмет

Економіст -математик, вчитель інформатики

Навчальний заклад

Шахтарська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 9 Шахтарської міської ради Донецької області

Місто\село, район, область

м. Шахтарськ Донецька область

Контактні дані

Шахтарська ЗОШ № 9

Відомості про тренінг

Дати проведення тренінгу

травень -червень 2012 р.

Місце провведення тренінгу

м. Донецьк

Тренери


Стрига Марія Валеріївна