"Грибы и лишайники"

Матеріал з Iteach WIKI
Перейти до: Навігація, пошукНазва проекту

Грибы и лишайники

Основний та другорядні (дотичні) навчальні предмети

Основний предмет: биология

Додаткові предмети: основы здоровья, природоведение


Навчальна тема (як записано в програмі)

Тема

Вік учнів, клас

7класс. 12 -13 лет

Стислий опис

Під час роботи над проектом учні об’єднуються у групи. Кожна з груп отримує завдання для дослідження. Лікарі – проводить дослідження за темою: «». Мікологи - розглядають «» Хімики - аналізують «», Біотехнологи - з'ясовують «» Для захисту проекту учні розробляють презентацію.

Повний План вивчення теми

План вивчення теми

План впровадження

Навчальні цілі

Навчальні цілі:

1.Навчитися описувати особливості грибів та лішайників

2.Вміти формулювати основні ознаки грибів

3.Оволодіти навиками 21 століття

Очікувані результати:

1.знаходити необхідну інформацію за даною темою

2.навчитись працювати в групах

3.проводити досліди і вимірювання

4.створювати мультимедійні презентації

Опис оцінювання

Оцінювання проводиться на протязі всієї роботи над проектом. Використання запитань вивчення теми для з’ясування розуміння учнями теоретичного та практичного матеріалу. На протязі всієї роботи над проектом оцінюється робота учнів у групах, продукт діяльності груп(презентація результатів дослідження), індивідуальна робота. Кінцеве оцінювання проводиться на останньому уроці, туди будуть входити всі форми роботи уч-нів під час виконання проекту.

Діяльність учнів

На початку проекту вчитель пояснює тему проекту, ставить цілі та оголошує очікувальні результа-ти проекту. Пояснює роль учнів у проекті та їхню діяльність. Формує групи. Кожна група отримує індивідуальне завдання для дослідження.

І група – розглядає та проводить дослідження за темою: «Броунівський рух». Шукають інформацію в Інтернеті та опрацьовують її для захисту проекту. Джерела для опрацю-вання надає вчитель. Після опрацювання і висновків створюють буклет «Броунівських рух в при-роді», та захищають свою роботу за допомогою презентації.

ІІ група - розглядає та проводить дослідження за темою: «Що таке дифузія?», «Від чого залежить швидкість дифузії?» Шукають інформацію в Інтернеті та опрацьовують її для захисту проекту. Джерела для опрацювання надає вчитель. Після опрацювання і висновків, учні створюють буклет «Дифузія в природі», та захищають свою роботу за допомогою презентації.

ІІІ група - розглядає та проводить дослідження за темою: «Взаємодія молекул». Шукають інформа-цію в Інтернеті та опрацьовують її для захисту проекту. Джерела для опрацювання надає вчитель. Після опрацювання і висновків створюють презентацію для захисту проекту, наводять цікаві прик-лади які доводять що всі молекули та атоми взаємодіють.

На кінцевому етапі дослідження учні готуються до захисту проекту. Після захисту кожної групи проводиться взаємо оцінювання роботи та підбиваються підсумки роботи. Вчитель перевіряє наявність всіх виконаних робіт і виставляє оцінку. На протязі всієї роботи учнів над дослідження вчитель виконує роль консультанта надаючи поради учням що потребують допомоги.


Відомості про автора

Ім'я, прізвище

Сідун Олена Миколаївна

Фах, навчальний предмет

учитель біології

Навчальний заклад

КЗ «Маріупольська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 10 Маріу-польської міської ради Донецької області»

Місто\село, район, область

м. Маріуполь

Контактні дані

Відомості про тренінг

Дати проведення тренінгу

07.08 – 13.08 2012

Місце провведення тренінгу

КЗ «Маріупольська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 10 Маріу-польської міської ради Донецької області»

Тренери

Іванова О.Л.

Щуренко О.В.