"Відсотки в реальному житті"

Матеріал з Iteach WIKI
Перейти до: Навігація, пошук


Назва проекту

Відсотки в реальному житті

Основний та другорядні (дотичні) навчальні предмети

Основний:Математика, другорядні:Інформатика, українська література, українська мова, історія України

Навчальна тема (як записано в програмі)

Відсотки

Вік учнів, клас

6 клас, 11-12 років

Стислий опис

Даний проект розрахований на учнів 6 класу. Проект сприяє розвитку в учнів їх самостійній роботі, роботі в групах, навичкам роботи з ІКТ, інтернетом. Розвиває логічне та критичне мислення учнів, їх творчі здібності. При підготовці проекту учні дізнаються більше про тему «Відсотки».Під час дослідницької діяльності діти відкривають для себе багато нового та цікавого.

Повний План вивчення теми

[Повний План вивчення теми]]


План впровадження проекту

[план впровадження проекту ]

Навчальні цілі (скопіювати з Плану)

Проект для учнів 6 класу при вивченні теми "Відсотки».Мета проекту навчити дітей використовувати ці знання не тільки в навчально-пізнавальному процесі. Спонукати учнів до аналітичного та логічного мислення, уміння висловлювати свою думку. Під час виконання завдань навчального проекту учні набувають практичного досвіду збору, аналізу, узагальнення, систематизації, оцінювання інформації з метою створення власного інтелектуального продукту та його презентації. В учнів формуються навички аналізувати, опрацьовувати та використовувати отримані знання в реальному житті. Учні навчаться знаходити відсотки від числа та число за заданим значенням відсотка. Графічно зображувати відсотки, залежності між величинами, застосовувати отримані знання на практиці. Учні самі навчаться складати задачі на відсотки.

Діяльність учнів (скопіювати з Плану)

Перед початком виконання проекту, на попередньому тижні, вчитель проводить з батьками бесіди про участь дітей в проекті,анкетування учнів, пояснює доцільність використання методу проектів у середній школі, здійснює підбір матеріалу з використанням всесвітньої мережі Інтернет,розміщує каталог посилань на знайдені матеріали. Отримати дозволи батьків на використання учнями [Інтернету] . На підтримку знань і умінь, якими повинен володіти учень 21 століття, учитель забезпечує групи ресурсами, необхідними для самооцінки і відстеження просування роботи груп по етапах дослідження, пропонує дидактичні завдання з теми проекту. Перед початком роботи ознайомити учнів із можливостями використання Інтернет - ресурсів у роботі над проектом; про поняття авторського права. Ознайомити учнів із освітніми сайтами. На першому етапі роботи над проектом проводиться фронтальна бесіда і презентація вчителя, яка зацікавлює учнів в участі у проекті, у проведенні досліджень по заданій темі, для вчителів демонструється брошура про метод проектів. За результатами анкетування діти об'єднуються у групи по п'ять учнів, враховуючи особисті здібності кожного учня . Кожна група отримує своє дослідницьке завдання враховуючи особисті здібності кожного учня.

І група - « Відсотки та професії».Досліджують використання знань про відсотки в різних професіях. ІІ група - «Відсотки навколо нас».Досліджують застосування відсотків в різних сферах людської діяльності. ІІІ група – «Економічні відсотки».Знайти та навести приклади застосування відсотків в економіці. На наступному другому уроці учні, за підтримки вчителя, намагаються відповісти на питання своєї теми, відбирають завдання по темі, знайомляться з історичними відомостями, вирішують основні завдання на відсотки і завдання, що зустрічаються в повсякденному житті. Під час вивчення теми учні займаються різними видами діяльності: збирання інформації, проводять опитування, складають задачі,оформлюють кінцевий результат роботи. Учитель, в свою чергу , контролює роботу учнів, робить конкретні зауваження, роздрукувати план вивчення теми. Для відслідковування прогресу учнів у навчанні, створити контрольний список, у якому записано, як учні використовують навички 21 століття та фактичні знання з теми.На третьому уроці проводиться спільне обговорення, а потім оформлення результатів роботи групи.( за допомогою форм оцінювання, контрольних листів). За результатами своєї роботи учні створюють матеріали, в яких відображається результат їх діяльності (презентація (згідно запропонованого вчителем шаблону), усна відповідь), роблять висновки по темі. Захист проекту відбувається на четвертому уроці в ході конференції «Відсотки в реальному житті». Запрошуються вчителі школи, батьки, адміністрація школи. Кожна група демонструє результати дослідження у формі презентації, усної доповіді. Наприкінці уроку учасниками проекту обговорюються продемонстровані роботи. Учитель оцінює виступи учасників відповідно до критеріїв оцінювання роботи груп (форма оцінювання презентацій, контрольний список усного оцінювання, контрольний список готовності до критичного мислення. Учні також оцінюють свої виступи за допомогою форми для само оцінювання учнівського виступу. Підводяться підсумки, визначається група, що виконала найповніше й аргументоване дослідження, здійснюється індивідуальна рефлексія.

Відомості про автора

Ім'я, прізвище

Елліна Пономарьова

Фах, навчальний предмет

Вчитель математики та основ інформатики

Навчальний заклад

Билбасівська ЗОШ І-ІІ СТ.

Місто\село, район, область

Донецька область, Слов'янський район, смт.Билбасівка

Контактні дані

050-821-10-74

Відомості про тренінг

Дати проведення тренінгу

28.05.2012-02.06.2012

Місце провведення тренінгу

м.Донецьк

Тренери

Давидов Антон Васильович