"Великі будівники Київської держави"

Матеріал з Iteach WIKI
Перейти до: Навігація, пошук
Назва проекту

"Великі будівники Київської держави"

Основний та другорядні (дотичні) навчальні предмети

Історія України

Навчальна тема

"Київська Русь за часів Володимира Великого", "Київська держава за часів правління Ярослава Мудрого"

Вік учнів, клас

12-13 років, 7 класс

Стислий опис проекту

Навчальний проект розрахован на учнів 7 класу. Робота над проектом здійснюється в рамках вивчення теми: “Розквіт Київської Русі” предмету “Історія України”. На початку роботи вчитель здійснює опитування учнів за темою “ Ваш рівень володіння ПК” . Клас поділяється на 2 групи, кожній групі надається тема проекту, яка розкриватиме одне з двох питань. Учні мають проаналізувати діяльність київських князів того часу, що вони зробили для її розквіту. Кінцевим продуктом проекту є буклет, газет та презентація.

Повний План вивчення теми

План вивчення теми [1] План виконання проекту [2]

Навчальні цілі

за програмою: продовжувати формувати у учнів вміння роботи з історичною картою. А самепоказувати на карті ткриторію Київської Русі в часи її розквіту; розвивати хронологічну компетентність учнів; продовжувати формувати у учнів навички роботи з різноманітними джерелами інформації та умінь самостійно здобувати знання, аналізувати історичні джерела, робити висновки. в ході реалізації: надбання учнями функціональних навиків дослідження як універсального способу засвоєння дійсності, розвитку здібності до типів мислення високого рівня, активізації особистісної позиції учня в навчальному процесі на основі опанування суб'єктивно новими знаннями; сприяння добросовісному ставленню до виконання своїх обов'язків; виховувати почуття патріотизму на прикладі Володимира Великого та Ярослава Мудрого, тягу до знань, освіти, культури; формування навичкок XXI століття: 1) Творчість і інноваційність 2) Критичне мислення і вміння вирішувати проблеми 3) Комунікативні навички та навички співробітництва 4) Вміння працювати з інформацією, медіа та комп’ютерні навички 5) Інформаційна грамотність 6) Медіа грамотність 7) IКT – грамотність 8) Життєві та кар’єрні навички 9) Гнучкість та пристосовуваність 10) Ініціатива та самоспямованість 11) Соціальні навички та навички, пов’язані зі співіснуванням різних культур 12) Продуктивність та вміння з’ясовувати та враховувати кількісні показники 13) Лідерство та відповідальність

Опис оцінювання

На першому тижні відбувається оцінка первинного досвіду учнів за допомогою тесту [3] рівень володіння ПК. Упродовж виконання проекту вчитель корегує роботу учнів, а учні в свою чергу заповнюють листи для самооцінки та взаємооцінки, виконують тестування для оцінки отриманих знань з програмної теми (за допомогою форми оцінювання прикладу учнівської роботи презентація [4], форми оцінювання прикладу учнівської роботи буклету [5], форми оцінювання стенгазети [6]). Після завершення роботи над проектом проводиться учнівська конференція, де учні презентують свої результати проектної діяльності.Відбувається аналіз таблиці "Знаю -Дізнався -Хочу дізнатися"[7].

Діяльність учнів і вчителя

На першому тижні учитель демонструє Вхідну презентацію [8] як приклад роботи над темою, це дає змогу виявити навчальні потреби учнів. Також учні починають заповнювати таблицю "Знаю = Дізнався -Хочу дізнатися"[9]. Після цього учні самостійно поділяються на 2 групи “Володимир Великий” та “ Ярослав Мудрий”. Потім учні одержують інформацію про проектну діяльність [10], систему оцінки проектів [11], план виконання проектної роботи та визначають форму кінцевого продукту (доцільним є створення презентації, буклету та газети) , обговорюють з різними фахівцями хід виконання проекту. На другому тижні кожна з груп здійснює пошук в Інтернеті інформації, оформлюють та допрацьовують проект ( Учнівська презентація [12],буклети та газети), готуючи кінцевий продукт до захисту. Відбувається захист проекту та обговорення його результатів.

Відомості про автора

Ім'я, прізвище

Барган Оксана

Фах, навчальний предмет

Фах - викладач історичних, філософських та релігієзнавчих дісциплін; навчальний предмет- історія, правознавства, етика, людина і світ

Навчальний заклад

Донецька загальноосвітня школа- інтернат № 3

Місто\село, район, область

М. Донецьк, Петровський район

Контактні дані

e -mail Oksanacvirova@gmail.com

Відомості про тренінг

Дати проведення тренінгу

22.08.,23.08.,27.08.2012р.-30.08.2012р

Місце проведення тренінгу

Донецький ліцей "Інтелект"

Тренери

Рибалко Тетяна Василівна