"Будь-який гриб до рук беруть, але не будь-який гриб до кузова кладуть!"

Матеріал з Iteach WIKI
Перейти до: Навігація, пошук

Назва проекту

Будь-який гриб до рук беруть, але не будь-який до кузова кладуть!

Основний та другорядні (дотичні) навчальні предмети

Біологія

Навчальна тема

«Гриби та їх роль»

Вік учнів, клас

12-13 років, 7 клас

Стислий опис проекту

У проекті задіяні учні 7 класу. Робота над проектом здійснюється в рамках вивчення теми: «Гриби та їх роль» з курсу «Біологія». На початку роботи вчитель здійснює опитування учнів щодо загальної характеристки грибів, учні повині розказати про їх сучасну систематику. Кожній з трьох груп надається тему проекту, яка розкриватиме одне з трьох питань. Учні мають розказати про місце грибів у світі живих організмів, описати основні риси, притаманні лише грибам та різноманіттям грибів, розповісти про користь та шкоду грибів для людини, розповісти, як виглядає сучасна систематика гриби та про цвілеві гриби. Кінцевим продуктом проекту, за вибором групи, може бути, блог, буклет та презентація.

Повний План вивчення теми

План вивчення теми[1], план впровадження теми[2]

Навчальні цілі

Після завершення проекту учні зможуть: • дати визначення поняттям «гриби», «сапротрофи», • класифікувати ознаки грибів, • аналізувати вплив їстівних грибів, • наводити приклади отруйних грибів, Формуються навички: • Описання основних ознаків , які притаманні лише грибам. • Гнучкість та готовність до застосування необхідних знань, щодо збору грибів. • Вміння швидко та ефективно відрізняти їстівні гриби. • Базове розуміння про життєдіяльність грибів-паразитів • Значення грибів в життєдіяльності Навички 21 століття: • З’ясування причинно-наслідкових зв’язків, ґрунтовне доведення та розуміння ідей • Здійснення вибору та прийняття комплексних рішень • Розуміння взаємозв’язків між системами • Визначення та постановка суттєвих запитань для прояснення різноманітних позицій, що дозволяє приймати кращі рішення • Оформлення, аналіз та синтезування інформації для вирішення проблем та відповідей на запитання • Ефективне формулювання думок та ідей шляхом їх чіткого та зрозумілого висловлення та написання • Вміння швидко та ефективно шукати інформацію, критично та компетентно оцінювати інформацію, вміння вірно та творчо використовувати дані для вирішення проблем. • Розуміння підґрунтя та базових засад етичних/правових питань, пов’язаних з доступом до та з використанням інформації • Пристосування (адаптація) до різних ролей та рівнів відповідальності • Визначення навчальних завдань, виділення головних завдань та здійснення їх без зовнішнього стороннього нагляду • Ефективне використання часу та розподіл робочого навантаження • Належна та продуктивна праця разом з іншими • Використання для досягнення цілей сукупного інтелекту груп, коли це необхідно • Використання міжособистісних навичок та навичок вирішення проблем для впливу на інших та ведення їх до мети Використання сильних сторін інших для досягнення спільної мети.

Опис оцінювання

Карти знань[3] дозволяють отримати графічне уявлення про розуміння учнями концепцій і мисленєвих процесів. Презентація вчителя[4] знайомить з основними питаннями та цілями проекту. Записи спостережень підтримують корекцію навчання і підстави для завершального оцінювання. Перевірочний аркуш просування за проектом[5] необхідний, коли проекти вимагають від учнів відповідності вимогам проекту і його розкладу. Звіти про просування проекту[6] допомагають учням записувати своє просування і пояснювати нові моменти в розумінні матеріалу, що вивчається. Звіт може бути чернеткою проекту або оглядом даних. Формальні інтерв'ю [7]з окремими учнями або групами учнів плануються для перевірки розуміння ними навчального матеріалу. У ході інтерв'ю ставляться запитання, відповідаючи на які, учні пояснюють і приводять підстави свого розуміння. Структуровані спостереження схожі на інтерв'ю, але призначені для оцінки навичок і умінь. Спостереження [8]можуть виконуватися як вчителем, так і учнями. Учнівські конференції, на яких учні беруть на себе відповідальність за організацію і обговорюють своє навчання, розглядаючи завдання, роботи, бланки самооцінки. Зазвичай учнівські конференції проходять за участю батьків, учнів та вчителів інших класів.

Діяльність учнів та вчителя

Перший тиждень. На початку заняття вчителем здійснюється опитування учнів за темою уроку. Пясля чого учитель демонструє презентацію[9], яка висвітлює основні питання «Гриби», «сапратрофи», моделює проблемну ситуацію. Для визначення навчальних цілей, школяри заповнюють клстрену карту [10]та об’єднуються в групи за методом жеребкування. Отримавши проблемні питання діти висувають перші ідеї щодо реалізації проекту. Учні складають план проектної діяльності своєї групи[11], визначають ролі та обв’язки кожного в групі. Визначають форму кінцевого продукту та отримують контрольні списки до цих продуктів. Вчитель здійснює спостереження за групами за допомогою інтерв’ю [12]та контрольних списків[13]. Другий тиждень. Відповідно до плану проектної діяльності, кожна з груп здійснює пошук на веб-сайтах необхідної для проекту інформації, аналізує отримані дані. Спільна робота (обговорення) учасників групи організована за допомогою блогу. Створюючи продукт проекту діти аналізують результат з контрольним списком[14] та формою оцінювання відповідного ресурсу (блогу, публікації тощо). Одними з обов’язкових умов є вказування першоджерела, збереження авторського права. Вчитель здійснює спостереження за групами за допомогою інтерв’ю та контрольних списків. Використовуючи контрольні списки група (за потреби) корегує свій план, обов’язки членів команди. Учасникам проектів пропонується розповсюдити створені тематичні буклети[15] серед учнів, вчителів школи (можна у вигляді плакату в школі або в електронному вигляді на сайті ЗНЗ) для обговорення таких явищ у суспільстві. Громадськості (учні, вчителя, батьки) пропанується взяти участь у обговоренні цих питань на блогах. Після чого, проект є завершеним. Кожна група презентує створені продукти[16],[17] й здійснює само та взаємооцінку (роль вчителя, як оцінюючого мінімізовано).

Відомості про автора

Ім'я, прізвище

Лельотка Юлія Геннадіївна

Фах, навчальний предмет

вчитель біології

Навчальний заклад

Донецька спеціалізована школа I-III ступенів №11

Місто\село, район, область

Контактні дані

Відомості про тренінг

Дати проведення тренінгу

17-22.09. 2012 р.

Місце проведення тренінгу

Донецька спеціалізована школа I-III ступенів №11

Тренери

Рибалко Тетяна Василівна