"Братня любов краще кам'яної стіни"

Матеріал з Iteach WIKI
Перейти до: Навігація, пошук

Назва проекту

"Братня любов краще кам'яної стіни"

Основний та другорядні (дотичні) навчальні предмети

основні предмети: українська література,

другорядні предмети:історія України,музика.

Навчальна тема

Тема. Андрій Чайковський “За сестрою”

Вік учнів, клас

проект розраховано для учнів 7 класу, віком 12 -13 років

Стислий опис

Проект з української літератури для учнів 7 класу з теми А.Чайковський «За сестрою», в якому діти об'єднуються у групи та знайомляться з історією країни та її героями.

'Основні види діяльності учнів:'

дослідницька робота,

аналіз добутого матеріалу,

опрацювання матеріалу,

презентація опрацьованого матеріалу.

'Ролі учнів у проекті:'

Діти об’єднуються у групи для розробки та впровадження проекту.

Історики . Відповідають на тестові запитання, знаходять інформацію, опрацьовують ії, систематизують, роблять висновки (презентація в POWER POINT).

Дослідники. Розгадують кросворд на тему козацтва за твором А. Чайковського та досліджують історію українського козацтва (усна доповідь)

Козацькі нащадки. Інсценують події з життя козаків, розкривають тему А.Чайковський «За сестрою» (з використанням музичних творів)


Продукти діяльності учнів в проекті – презентація, буклет та інсценування життя козаків

'План проекту:'

1. Стартова презентація

2. Заповнення карти З-Х-Д

3. Об’єднання учнів у групи

4. Пошук тематичного матеріалу

5. Опрацювання матеріалу

6. Підготовка проекту до захисту

7. Представлення та захист проекту

8. Підсумкове оцінювання

Повний План вивчення теми

План вивчення теми

План впровадження

Навчальні цілі

Проект спрямований на відтворення історичних подій з позицій гуманізму.


Навчальні цілі:

• Учні навчаться працювати у групах,виховувати лицарськи чесноти,патріотизм, відданость та вірити в перемогу добра, красу, справедливость.

• З’ясовувати фольклорні мотиви, засоби. Зможуть висловлювати власні судження про геройство і лицарську відвагу головного героя.

• Вдосконалять навички роботи з комп’ютером, зокрема навчаться працювати в Publisher та PowerPoint

Діяльність учнів

Під час роботи над проектом учні розкривають історични події з позицій гуманізму. Напружений динамічний сюжет героїко-романтичної повісті.Використання фольклорних мотивів. Благородство, відповідальність, мужність, вірність, життєлюбство запорозьких козаків.

Діяльність учнів:

- Робота в команді;

- Створення мультимедійної презентації;

- Розробка та створення буклету;

- Презентація та захист роботи

Початковий етап. Вступна презентація та оголошення мети проекту. Провести обговорення і опитування учнів з виявлення рівня знань за допомогою таблиць «З-Х-Д» для того, щоб виявити навчальні потреби учнів до початку їх роботи над проектом. Ознайомлення учнів з критеріями оцінювання та планом проекту. Учитель ставить перед учнями ключове запитання. Показує вступну презентацію,щоб ознайомити дітей із завданням. Діти об’єднуються у групи для розробки та впровадження проекту. Історики . Відповідають на тестові запитання, знаходять інформацію, опрацьовують ії, систематизують, роблять висновки (презентація в POWER POINT). Дослідники. Розгадують кросворд на тему козацтва за твором А. Чайковського та досліджують історію українського козацтва (усна доповідь) Козацькі нащадки. Інсценують події з життя козаків, розкривають тему А.Чайковський «За сестрою» (з використанням музичних творів) Учитель знайомить учнів із критеріями оцінювання їхньої роботи в проекті, переглядає з учнями дібраний матеріал,надає рекомендації, організовує роботу дітей у групах,обговорює з дітьми форму подання результатів проекту(презентація,публікація).

Робота над проектом. Використовуються записи в блогах . Індивідуальні консультації вчитель використовує для коригування висновків. Діти використовують критерії самооцінювання та взаємооцінюванняроботи над проектом. Після опрацювання всіх зібраних даних учні готують презентацію результатів роботи над проектом, а також розробляють буклет. Впродовж вивчення теми учень створює презентацію , буклет, коментує тему на блозі вчителя, надає відповіді он-лайн на запитання. Учень використовує одну із ролей. Учитель розробляє завдання на перевірку та закріплення набутих знань, коригування прогалин і впродовж часу відбувається робота за схемою дискусій та оцінювання. Учні оцінюнють веб-ресурси, вчаться дотримуватись законів про авторське право , впродовж роботи над проектом в групах відбувається обмін повідомленнями та виконання завдань на перевірку засвоєння матеріалу. Учитель координує об’єднання учнів, забезпечує навчальними та довідковими матеріалами , ретельно спостерігає та коригує діяльність учнів.

Заключний етап. Для оцінювання та виставлення оцінок у журнал вчитель використовує форму оцінювання мультимедійної презентації, розробленого буклету, ведення журналу, роботу в команді, захист роботи. Учні обговорюють створені презентації. Вчитель бере до уваги активність учня на усіх етапах діяльності процесу та оцінює.

Відомості про автора

Ім'я, Прізвище

Патарідзе Алла Володимирівна

Фах, навчальний предмет

учитель української мови та літератури

Навчальний заклад

КЗ "Маріупольська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №10 Маріупольської міської ради Донецької області"

Місто\село, район, область

місто Маріуполь

Контактні дані

pataridzealla@gmail.com

Відомості про тренінг

Дати проведення тренінгу

07.08.2012 - 13.08.2012

Місце проведення тренінгу

місто Маріуполь

Тренери

Іванова О.Л. , Щуренко О.В.