"Африка. Географічне положення. Відкриття і дослідження".

Матеріал з Iteach WIKI
Перейти до: Навігація, пошукНазва проекту

Африка.Географічне положення.Відкриття і дослідження.

Основний та другорядні (дотичні) навчальні предмети

Географія материків та океанів.Дотичні предмети

Навчальна тема (як записано в програмі)

Африка.Історія відкриття. Особливості географічного положення,берегова лінія.

Вік учнів, клас

7 клас, 12-13 років

Стислий опис

Ця тема вивчається у 7 класі у темі «Африка». Проект буде реалізовуватись паралельно з виконанням основної учбової програми. В межах реалізації проекту учні класу будуть об’єднані на декілька груп стосовно їх побажань та нахилів, виявлених вході попереднього опитування. На деяких уроках буде відведено час для представлення результату діяльності кожної з груп, а на підсумковому уроці з теми буде проведено заключний захист міні проектів кожної групи учнів. Основні види діяльності учнів: робота з інформаційними джерелами з даної теми, підготовка доповідей за обраними темами. Основну увагу зосереджено на вивченні фізико-географічних умов материків і океанів як цілісних природних систем. Одночасно розширюються знання про географічну оболонку та її компоненти. основну увагу зосереджено на вивченні фізико-географічних умов материків і океанів як цілісних природних систем. Одночасно розширюються знання про географічну оболонку та її компоненти

План вивчення теми

план вивчення теми

Навчальні цілі (скопіювати з Плану)

Сформувати у учнів навички групової роботи. Навчити учнів раціонально розподіляти свій час, обирати форми роботи та розподіляти обов’язки в групі для досягнення спільної мити. Сформувати у учнів гнучкість та готовність до застосування необхідних компромісів з метою здійснення спільного завдання. Сформувати у учнів відповідальності за результати спільної роботи. Сформувати у учнів уявлення про: історичний характер становлення географічних знань, географічне положення. Навчити учнів характеризувати географічне положення материку, його вплив на природу материка. Правильно обрати план дій та створити презентацію

Опис оцінювання (скопіювати з Плану)

1. На початку проекту:
- виявлення готовності учнів до проектної діяльності та визначення сподівань учнів від проектної діяльності;
- діагностування початкового рівня володіння ІКТ учнями;
- діагностування початкових знань учнів з даної теми;
- оцінювання Інтернет ресурсів, які будуть використовуватись в межах проекту.
2. Впродовж роботи над проектом:
- виявлення рівня обізнаності в використанні проектних технологій;
- діагностування рівня компетентності учнів по темі над якою вони працюють.
3. Наприкінці роботи над проектом:
- оцінювання рівня виконання групових проектів;
- оцінювання рівня компетентності учнів в використанні ІКТ для реалізації проекту;<dr> виявлення особистих нахилів кожного з учнів та розробка рекомендацій щодо подальшого їх навчання.

Діяльність учнів (скопіювати з Плану)

Учитель проводить обговорення з класом тематичних питань даного проекту, знайомить з критеріями оцінювання учнівських презентацій, публікацій та учнівського експерименту. До початку навчання за цією темою потрібно: •учитель знайоме учнів та їх батьків з методом проектів, переконує їх в життєвій необхідності оволодіти навичками проектної діяльності встуncпна презентація. Отримає дозвіл від батьків та учнів на використання їх проектів та особистих даних дозвіл на використання. •Учитель проводе опитування учнів з метою виявлення особистих нахилів кожного учня та об’єднання їх в групи опитувальник. •Учитель проводить діагностичний моніторинг учбових знань та вмінь учнів з метою переконатись, що учні: -володіють навиками роботи з картою; -вміють визначати географічні координати; -мають навички застосування математичних знань розв’язанні географічних задач; -мають початкові комп’ютерні навички (відкриття та збереження документів, завантаження програм, -оформлення дослідження, пошук інформації в мережі Інтернет). •Учитель проводить додаткові заняття з учнями які мають недостатні знання з даної теми. •Опираючись на данні отриманні при опитуванні учнів, створюємо декілька груп за виявленими нахилами дітей і їх типами множинного інтелекту: логіко-математичного, мовного, просторового, природничо-натуралістичного… Учитель уточнюється склад створених груп. Демонстрація вступної презентації для учнів. Протягом проекту Учитель проводить спостереження за діяльністю учнів при підготовці власних проектів та надає консультації за потребами учнів. Учні вдома чи в шкільній бібліотеці аналізують різні джерела інформації з теми проекту, розробляють макети презентацій та буклетів. Аргументують перед своїми однокласниками доцільність свого вибору, їх практичну спрямованість і необхідність в подальшому житті. Учні проводять презентацію продуктів проекту презентація. Учитель разом з учнями знову проводить обговорення Ключового запитання проекту, проводить оцінювання продуктів проекту. Проведення підсумкового опитування учнів «Підсумкова З-Х-Д схема»ЗХД.

Відомості про автора

Бикодер Світлана Вікторівна

учитель географії І категорії

Краматорська загальноосвітня школа І-ІІІступенів № 35з прфільним навчанням

М. Краматорськ Донецька область

Контактні дані

svbykoder@gmail.com

Відомості про тренінг

13-18.08.2012

Краматорський ММК

Лук'яненко Андрій Миколайович