Відмінності між версіями «Учебный проект Життя прекрасне»

Матеріал з Iteach WIKI
Перейти до: Навігація, пошук
(Визитная карточка проекта)
(Визитная карточка проекта)
Рядок 43: Рядок 43:
  
 
== Визитная карточка проекта ==
 
== Визитная карточка проекта ==
Описание проекта
 
Название проекта
 
ЖИТТЯ ПРЕКРАСНЕ
 
 
Описательное или творческое название проекта
 
Краткое содержание проекта
 
Працюючи над проектом, студенти обговорюють та систематизують власні теоретичні дослідження і практично перевіряють (на педпрактиці) ефективность проведення занять з метою підвищення Їхньої зацікавленості та мотивації. Робота проводиться в такі етапи: • Підготовчий - доведення до студентів теми та ключового питання проекту, визначення напряму дослідження, необхідних засобів; • Добір інформації, знаходження необхідних ресурсів та індивідуальне консультування відповідно обраної тематики, створення публікацій та веб-сайту; • Практичне апробування теоретичного обґрунтування на педагогічній практиці; • Аналіз отриманих даних та реалізація їх у презентаціях • Завершальний – презентація роботи та систематизація матеріалів у вигляді електронного підручника.
 
 
Предмет(ы)
 
Загальна методика навчання,педагогіка,організація та методика виховної роботи, Методика навчання спеціальних дисциплі,Психологія
 
 
Классы
 
Студенти 5 курсу професійно-педагогічного коледжу ім.А.Макаренка
 
 
Приблизительная продолжительность проекта
 
3 місяці
 
 
Основания проекта
 
Целевые образовательные стандарты
 
Кваліфікаційна характеристика спеціальності  6.010100 « Професійна освіта»,відповідно навчальна програми дисциплін:
 
Загальна методика навчання:
 
спеціальна, педагогічна компетенції, що базується на знаннях, уміннях пізнавального і творчого типу,вміння добирати конкретні методи навчання і виховання для здійснення продуктивної навчальної діяльності
 
Теми занять:
 
Тема 1.4. Урок як основна форма організації навчальної діяльності
 
Тема 1.5. Організація праці педагога
 
Тема 2.1. Методика використання організаційних систем та форм навчання у ПТНЗ
 
Українська мова (за професійним спрямуванням):формування комунікативної компетенції, що базується на знаннях термінології та мовних засобів, світоглядних переконань тощо.
 
Тема занять:
 
2.3 Основні поняття створення та коректування документів, щодо висвітлення  наукових досліджень
 
Педагогіка:зміст освітньої галузі ґрунтується на принципі наступності між професійною та вищою педагогічною школою.
 
Теми занять:
 
Тема 1.2. Єдність та взаємозв`язок закономірностей та принципів навчання
 
Тема 1.4.Категорії дидактики та її зв`язок з іншими науками.
 
Методика навчання спеціальних дисциплін: здатність обґрунтовувати практичні рішення щодо ефективної організації навчально-виробничої діяльності учнів;
 
Теми занять:
 
Тема 3.1.Використання елементів педагогічної техніки
 
Тема 3.2. Впровадження інноваційних технологій навчання у професійній школі
 
 
Психологія: здатність забезпечувати нормальний морально-психологічний клімат  в колективі учнівської групи;
 
Тема заняття:
 
Тема1.8. Темперамент і його вплив на навчальну діяльність людини
 
Тема 4.5 Особливості створення сприятливого психолого-педагогічного супроводу учнів
 
Робота в Інтернет мережі:навички управління інформацією;
 
навички роботи з комп'ютером
 
•Теми  занять:
 
Тема 2.2. Інтернет як засіб наукового та навчального спілкування.
 
Тема 3.1.ІКТ в процесі вивчення професійно-орієнтованих дисциплін.
 
 
Дидактические цели / Ожидаемые результаты обучения
 
впроваджувати в практичну роботу рекомендації педагогічної науки, інноваційні технології професійного навчання;
 
• здійснювати моніторинг навчально-виховного процесу, анкетування учнів з метою поліпшення методики організації професійного навчання;
 
• враховувати індивідуальні особливості учнів при організації навчального процесу.
 
 
Вопросы, направляющие процесс обучения
 
Основополагающий вопрос
 
Від сесії до сесії живуть студенти весело?
 
 
ключове питання кидає виклик для перевірки розповсюдженого вислову.Має відкритий характер тому,що має безліч напрямів дослідження а тому і відповідей.
 
Відповідь на ключове питання має глибоке міжпредметне коріння психолого-педагогічних дисциплін.
 
Від учнів, робота в проекті вимагає навичок високого рівня мислення:аналізу наукових джерел, Розробку, проведення та аналіз анкетних даних, співставлення фактів,добір та апробація  технологій навчання, порівняльний аналіз.
 
 
Проблемные вопросы
 
Тематичні питання:
 
Чи буде комфортнішим студентське життя якщо враховувати індивідуальні особливості студентів в процесі навчання? Як підвищити мотивацію діяльності учнів? Як зробити дозвілля веселим і цікавим?
 
 
Учебные вопросы
 
Які характерні ознаки технології розвиваючого навчання?.
 
Яке призначення проблемно-пошукових методів навчання? •Що Ви розумієте під активними методами навчання?•
 
• Як залучати  студентів до різноманітних видів діяльності?
 
• Як орієнтувати навчальний процес на потенційні можливості людини?
 
• Які форми позаурочної роботи з студентами Ви знаєте?
 
• Чи важливо враховувати індивідуальні особливості студентів в процесі навчання?
 
 
План оценивания
 
График оценивания
 
До работы над проектом
 
Оцінювання готовності до роботи-
 
Робота над тестовими завданнями, Ученики работают над проектами и выполняют задания
 
Мозковий штурм, Обговорення, Дебати, Аналіз робіт відповідно критеріїв оцінювання. После завершения работы над проектом
 
добір методів навчання відповідно видів  діяльності визначених при анкетуванні з використанням соцмереж;
 
 проведення занять на практиці у експериментальній групіз використанням ІКТ;
 
 аналіз отриманих даних після проведення експеримента(створення діаграм, презентацій);
 
 створення презентації та підготовка до дебрифінгу;
 
 створення вікі-статті відповідно до обраної тематики;
 
 систематизація даних дослідження на форумі
 
 
 
Описание методов оценивания
 
під час роботи в проекті  використовуємо таку схему для оцінювання  діяльності студентів:
 
-для стимулювання інтересу до роботи студентів використовую питання уточнення,пропозиції, думки;(Мозковой штурм и анкетування).
 
-для мотивації роботи розвиваючі та про походження і джерелах;
 
-при створенні власних робіт-питання причино-наслідкові та питання думки;
 
-при підведенні підсумків -гіпотетичні питання.
 
направляючі питання це завязка на кожне заняття.
 
Виявлення інтересів и досвіду учнів за допомогою стартової презентації учителя.
 
Обговорення загального плану проекта и плану работи груп.
 
У відповідності з вимогами Стандарту розробляємо критерії оцінювання майбутніх робіт (презентація, публікації, Вікі-стаття).
 
Робота в google-документах ( обмін інформацією).
 
Рефлексія в блозі(в ході роботи учні відповідають на питання в блозі)
 
Захист проекту через участь у конференції та рецензуванні
 
 
Сведения о проекте
 
Необходимые начальные знания, умения, навыки
 
Знання  системи педагогічних технологій, методів, форм навчання, структурних елементів навчальних занять та вміння здійснювати їх добір, навики роботи на ПЕОМ.
 
 
Учебные мероприятия
 
огляд літературних джерел щодо підвищення ефективності
 
 проведення занять;
 
Робота проводиться в такі етапи:
 
• Підготовчий етап- доведення до студентів теми та ключового питання проекту,  визначення напряму дослідження, необхідних засобів;
 
-Розміщення на сайті рекомендовані адреси корисних сайтів;
 
розробити план використання компютерної аудиторії,
 
розіслати запрошення до співпраці ІПООД НАПН України
 
• Добір інформації, знаходження необхідних ресурсів та індивідуальне консультування відповідно обраної тематики, створення публікацій та веб-сайту;
 
• Практичне апробування теоретичного обґрунтування на педагогічній практиці;
 
• Аналіз отриманих даних та реалізація їх у презентаціях
 
• Завершальний – презентація роботи та систематизація матеріалів у студентській конференції.
 
 
Материалы для дифференцированного обучения
 
Ученик с проблемами усвоения учебного материала (Проблемный ученик)
 
розробити календар, створити блог для постійного звязку 
 
Ученик, для которого язык преподавания не родной
 
укласти словник
 
 
Одаренный ученик
 
представляють групу на конференції і доповідає з медіа засобами
 
 
Материалы и ресурсы, необходимые для выполнения проекта
 
Технологии - цифровые устройства: (Отметьте флажками необходимые элементы)
 
  Фотоаппарат
 
  Компьютеры
 
  Цифровая камера
 
  DVD
 
  Интернет
 
  Лазерный диск
 
  Принтер
 
  Проектор
 
  Сканер
 
  Телевизор
 
  Видеомагнитофон
 
  Вилеокамера
 
  Устройства для видеоконференций
 
  Другие
 
 
 
Другие
 
Сканер
 
 
Программное обеспечение: (Отметьте флажками необходимые элементы)
 
  База данных, электронные таблицы
 
  Издательские системы
 
  Электронные энциклопедии
 
  Обработка изображений
 
  Веб-браузер
 
  Мультимедиа
 
  Программы редактирования веб-страниц
 
  Текстовый редактор
 
  Другое
 
 
 
 
 
Печатные материалы
 
1. Державна національна програма "Освіта" (Україна ХХІ століття)// Освіта. - 1998. - № 44 - 46.
 
 
2. Єрмаков І.Г. Нова школа нової України на зламі століть // Постметодика. - 2006. - N84. - С. 23-28.
 
 
3.  Модульно-розвивальна система: теорія, технологія, досвід. // Рідна шк. - 2007. - №2.- С.З-23.-(Спецвипуск).
 
 
4. Програма "Обдарованність" //Рідна шк.-2006, - №7. - С. 67-69.
 
 
5. Семенюк Т.В. Творчий пошук педагога-дослідника //Рідна шк. - 2007. - N82 - С.14-18 (Спецвипуск).
 
 
Дополнительные ресурсы
 
https://docs.google.com/present/edit?id=0AYMeryNahRBPZGRoM3FuOGpfMTQ4ZHN0bnoyZHI&hl=uk
 
інструкційні картки
 
 
Интернет-ресурсы
 
[http://teacher.at.ua/publ/19-1-0-90]- активізація навчальної діяльності
 
[http://www.refine.org.ua/pageid-3009-1.html]-шляхи і методи активізації пізнавальної діяльності учнів
 
[http://www.rusnauka.com/11._NPRT_2007/Pedagogica/22021.doc.htm]-навчально-розвиваюче середовище ВНЗ
 
[http://readbookz.com/book/172/5448.html]-конспект лекцій "педагогіка"
 
 
Другие ресурсы
 
на конференцію запрошуємо співробітників ІПООД НАПН України
 
  
 
== Публикация учителя ==
 
== Публикация учителя ==

Версія за 00:22, 31 жовтня 2011

Автор проекта

Студенти коледжу ім. А.Макаренка. Керівник проекту-Гомеля Ніна Семенівна

Предмет, класс

Студенти професійно-педагогічного коледжу ім.А.Макаренка, Предмет:Загальна методика навчання

Краткая аннотация проекта

Працюючи над проектом, студенти обговорюють та систематизують власні теоретичні дослідження і практично перевіряють (на педпрактиці) ефективность проведення занять з метою підвищення Їхньої зацікавленості та мотивації. Робота проводиться в такі етапи: • Підготовчий - доведення до студентів теми та ключового питання проекту, визначення напряму дослідження, необхідних засобів; • Добір інформації, знаходження необхідних ресурсів та індивідуальне консультування відповідно обраної тематики, створення публікацій та веб-сайту; • Практичне апробування теоретичного обґрунтування на педагогічній практиці; • Аналіз отриманих даних та реалізація їх у презентаціях • Завершальний – презентація роботи та систематизація матеріалів у вигляді електронного підручника.


Вопросы, направляющие проект

Чому необхідно залучати студентів до різноманітних видів діяльності? • Як орієнтувати навчальний процес на потенційні можливості людини? • Які форми позаурочної роботи з студентами?


Основополагающий вопрос

Від сесії до сесії живуть студенти весело?Проблемные вопросы

Чи буде комфортнішим студентське життя якщо враховувати індивідуальні особливості студентів в процесі навчання? Як підвищити мотивацію діяльності? Як зробити дозвілля веселим і цікавим?

Учебные вопросы

Які характерні ознаки технології розвиваючого навчання?. •Яке призначення проблемно-пошукових методів навчання? •Що Ви розумієте під активними методами навчання?

План проведения проекта

Визитная карточка проекта

Публикация учителя

Byklet vukladach.jpgByklet vukladach2.jpg

Презентация учителя для выявления представлений и интересов учащихся

Презентація до проекту "Життя прекрасне"

Пример продукта проектной деятельности учащихся

wiki статья учащегося

Презентація до вікі статті проекту "Життя прекрасне"

Материалы по формирующему и итоговому оцениванию

Оцінювання проекту "Життя прекрасне"

Материалы по сопровождению и поддержке проектной деятельности

:Презентація "Урок в системі емпіричного навчання"
:календар роботи
:  [1]
 :[2]
[3]

Полезные ресурсы

[4]- активізація навчальної діяльності

[5]-шляхи і методи активізації пізнавальної діяльності учнів

[6]-навчально-розвиваюче середовище ВНЗ

[7]-конспект лекцій "педагогіка"

Проекты с аналогичной тематикой

Круглова Инна Михайловна Учебный_проект "Общение для обучения..."

Пасечник Ирина Григорьевна Учебный_проект "Современное обучение"

Другие документы

1. Державна національна програма "Освіта" (Україна ХХІ століття)// Освіта. - 1998. - № 44 - 46.

2. Єрмаков І.Г. Нова школа нової України на зламі століть // Постметодика. - 2006. - N84. - С. 23-28.

3. Модульно-розвивальна система: теорія, технологія, досвід. // Рідна шк. - 2007. - №2.- С.З-23.-(Спецвипуск).

4. Програма "Обдарованність" //Рідна шк.-2006, - №7. - С. 67-69.

5. Семенюк Т.В. Творчий пошук педагога-дослідника //Рідна шк. - 2007. - N82 - С.14-18 (Спецвипуск).