Учебный проект "Мир вокруг нас"

Матеріал з Iteach WIKI
Перейти до: Навігація, пошук

Автор проекта

Андросова Валентина Іванівна

Предмет, класс

математика, 6 клас

Краткая аннотация проекта

Цей проект спрямований на поглиблення знань і удосконалення умінь і навичок в освітній галузі „Математика” (6 клас).
У проекті розкривається актуальність теми "Подільність чисел". Робота над проектом триває протягом 10годин.
Учасники проекту вивчають різні аспекти означених проблем: історичний, антропологічний, мовознавчий, психологічний.
Для цього формуються творчі осередки учнів за інтересами, які об’єднуються у дослідницьку групу. 

Кожен учасник проекту працює за планом реалізації завдань творчої групи, що дозволяє враховувати здібності

і нахили учнів із різним рівнем навчальних досягнень, розвивати комунікативну компетентність, сприяти виробленню пізнавальної потреби,
розвитку креативності мислення. Для коригування роботи над проектом представники дослідницької групи проводять консультації,
круглі столи, мозкові штурми, відвідують додаткові заняття. Робота над проектом „Мир вокруг нас” дає можливість розвивати 

особистість школяра, забеспечує його математичну грамотність як збатність розуміти роль математики у світі, висловлювати обгрунтовані математичні судження і використовувати математичні знання для задоволення пізнавальних і практичних потреб.

Вопросы, направляющие проект

Основополагающий вопрос

Почему возможности у нас разные?

Проблемные вопросы

Что в имени моём?

Для чего нам различать отличия? 

Зачем и где нам это пригодится?

Учебные вопросы

Почему числа делятся на простые и составные? Где используется умение находить наибольший общий делитель и наименьшее общее кратное?

В чём приимущество знания признаков делимости натуральных чисел на 2, 5, 10, 3, 9.

План проведения проекта

[план реалізації проекту]

Визитная карточка проекта

Визитка

Публикация учителя

Презентация учителя для выявления представлений и интересов учащихся

Пример продукта проектной деятельности учащихся

Материалы по формирующему и итоговому оцениванию

Оценивание работы группы

Оценка вики-статьи

Проверь себя

Материалы по сопровождению и поддержке проектной деятельности

Итоговое оценивание

Полезные ресурсы

http://www.chemistry.ssu.samara.ru/


http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/528b6fb1-98e4-9a27-5ae1-2f785b646a41/


http://www.cnshb.ru/AKDiL/0048/default.shtm


http://www.college.ru/chemistry/

Проекты с аналогичной тематикой

Другие документы

Отзыв на портфолио