Відмінності між версіями «Проект "Створюємо шкільний фото клуб "»

Матеріал з Iteach WIKI
Перейти до: Навігація, пошук
(Навчальні цілі проекту)
(Навчальні цілі проекту)
Рядок 46: Рядок 46:
  
 
==Навчальні цілі проекту==
 
==Навчальні цілі проекту==
{| border=1 width=100%
+
 
!width=45% bgcolor=#B0E0E6|<font color="#071ea9">'''Освітня навичка ХХІ століття'''</font>
+
!width=55% bgcolor=#B0E0E6| <font color="#071ea9"> '''Навчальні цілі та очікувані результати'''</font>
+
|-
+
!Творчість та інтелектуальна допитливість
+
|
+
Вдосконалити навички:
+
*планування дослідницької діяльності;
+
*компонування даних;
+
*порівняння;
+
*перевірки гіпотези.
+
*роботи з даними;
+
*усного мовлення .
+
|-
+
!Критичне та системне мислення
+
|
+
Розвивати вміння:
+
*аналізу поставленої проблеми;
+
*планування шляхів її розв’язання;
+
*аналізувати отриману інформацію;
+
*оцінювати та узагальнювати результати;
+
*робити висновки.
+
|-
+
!Міжособистісна та групова взаємодія
+
|
+
Розвиток :
+
*вміння працювати в групі;
+
*колективно вирішувати проблеми
+
|-
+
!Виявлення проблем, їх формулювання та вирішення
+
|
+
Вміти:
+
*обговорювати проект та створювати план його реалізації;
+
*вирішувати поточні проблеми при виконанні проекту
+
|-
+
!Комунікативні навички
+
|
+
Навчитись:
+
*організувати популяризацію проекту;
+
*представляти результати проекту.
+
|-
+
!Самоспрямування в навчанні
+
|
+
Розуміти:
+
*зв’язок проекту та власної навчальної діяльності.
+
Поліпшити:
+
*мотивацію при вивченні навчальних предметів
+
Сприяти:
+
*саморозвитку та самоосвіті
+
|-
+
!Відповідальність та адаптованість
+
|
+
Формувати:
+
*відповідальне ставлення за виконання отриманого доручення;
+
*вміння пристосовуватись до до вимог.
+
|-
+
!Соціальна відповідальність
+
|
+
Розуміти:
+
*значущість своєї навчальної діяльності для суспільства і для себе
+
|-
+
!Інформаційні навички та медіа грамотність
+
|
+
*Знаходити потрібну інформацію у Всесвітній Мережі
+
*створення презентації проекту;
+
*Створити публікацію відповідно до теми проекту.
+
*Створити веб-сторінку за допомогою наявних програмних засобів.
+
*Вдосконалити навички створення гіпертекстових документів
+
*Створити комп’ютерну презентацію навчального.
+
|-
+
|}
+
 
<br>
 
<br>
  

Версія за 21:13, 18 квітня 2013


Назва проекту

Створення сучасного фото клубу в школі

Автори проекту

Тема дослідження

 • Що необхідно мати в арсеналі сучасного фотографа?
 • Як розвинути в собі художнє бачення?

Ідея проекту:

Ідея проекту - оргінізація в навчальному закладі фотоклуба, його фукціонування, принципи організації, залучення учасників,

Ключове питання:

Як виховати в собі художній смак до фотографії? використовуючи сучасні методи і засоби! Яка роль фотографії в гармонії навколишнього світу?

Тематичне питання:

З чого складається сучасна цифрова фотографія?

Змістовні питання:

 • Що таке фотографія?
 • Хто вперше сфотографував і що?
 • Як організувати фотоклуб?
 • Як зробити ідеальний фотознімок?

Стислий опис проекту

Створення шкільного фотоклубу, залучення учасників, проведення конкурсів,розвиток фотомистецтва.

Гіпотеза дослідження

В нашому місті є багато талановитих дітей, які ще не знають на що вони здатні,і хочуть себе реалізувати. Наша ціль виявити їх талант та направити його в правильну течію.

Навчальні цілі проекту


Які дослідження проводили учні? Що вони робили?

Відповідно до плану реалізації проекту учні:

 • Проводили опитування щодо зацікавленості учнів у фотографії;
 • Досліджували чи можливо створити на базі нашої школи фотоклуб;
 • Шукали інформацію з теорії фотографії;
 • Проводили вимір фокусної відстані фотоапарату "Фэд 5";
 • Навчилися користуватися апаратом для репродукційної зйомки;
 • Дослідили будову цифрової матриці

Як учні використовували інформаційно – комунікаційні технології в дослідницькій роботі над проектом?

Основним завданням застосування інформаційно-комунікаційних технологій при роботі над проектом було формування у учнів активного, самостійного, творчого мислення та вміння працювати над вирішенням спільного завдання.
Учні використовували в дослідницькій роботі над проектом інформаційно-комунікаційні технології:

 1. для пошукової роботи з інформаційними джерелами;
 2. для опрацьовування числових результатів;
 3. для наочного представлення результатів проекту

Робочі матеріали проекту

(короткий опис, досягнутих результатів) Презентації, білетники... фото... статут клубу... тощо


Наш фотоальбом

Результати нашої роботи

Resulti1.jpg

Використані ресурси мережі Інтернет

Список використаної літератури

 • Наказ Міністерства освіти і науки України від 27.08.2010 р. №834 «Про затвердження Типових навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів І-ІІІ ступеню».
 • Постанова Кабінету Міністрів України від 14.01.2004 № 24 “Про затвердження Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти”.
 • Говорко-Яштолд В.А. «Фотосьемка и обработка». – М.,1964, Искуств, 443с.
 • Гальперин А., Определение фотографической експозиции, «Искуство», 1955г.
 • Доренский Л.М., Динамичность фотокадра, «Искуство», 1961г.
 • Микулин В.П., 25 уроков фотографи, «Искуство», 1960г.
 • Дико Л., Иофис Е., Фотография, ее техника и искуство, «Искуство», 1960г.
 • Книга вчителя інформатики: Довідково-методичне видання / Упоряд. Н.С.Прокопенко, Т.Г.Проценко – Харків: ТОРСІНГ ПЛЮС, 2005.–256с.
 • Левченко О.М., Завадський І.О., Прокопенко Н.С. Основи Інтернету. — К., 2009, Вид. група BHV, 320 c.
 • Пасічник О.Г., Пасічник О.В., Стеценко І.В. Основи веб-дизайну. — К., Видавнича група BHV. 2009. — 336 c.
 • Березовський В.С., Потієнко В.О., Завадський І.О. Основи комп’ютерної графіки. — К., 2010, Вид. група BHV, 400 c.

Проекти з подібною тематикою

відгуки про нашу роботу

Опитування про нашу роботу