Відмінності між версіями «Проект "Створюємо шкільний фото клуб "»

Матеріал з Iteach WIKI
Перейти до: Навігація, пошук
(Короткий опис проекту)
(Мета дослідження)
Рядок 40: Рядок 40:
 
==Гіпотеза дослідження==
 
==Гіпотеза дослідження==
  
==Мета дослідження==
+
==Навчальні цілі проекту==
 +
{| border=1 width=100%
 +
!width=45% bgcolor=#B0E0E6|<font color="#071ea9">'''Освітня навичка ХХІ століття'''</font>
 +
!width=55% bgcolor=#B0E0E6| <font color="#071ea9"> '''Навчальні цілі та очікувані результати'''</font>
 +
|-
 +
!Творчість та інтелектуальна допитливість
 +
|
 +
Вдосконалити навички:
 +
*планування дослідницької діяльності;
 +
*компонування даних;
 +
*порівняння;
 +
*перевірки гіпотези.
 +
*роботи з даними;
 +
*усного мовлення .
 +
|-
 +
!Критичне та системне мислення
 +
|
 +
Розвивати вміння:
 +
*аналізу поставленої проблеми;
 +
*планування шляхів її розв’язання;
 +
*аналізувати отриману інформацію;
 +
*оцінювати та узагальнювати результати;
 +
*робити висновки.
 +
|-
 +
!Міжособистісна та групова взаємодія
 +
|
 +
Розвиток :
 +
*вміння працювати в групі;
 +
*колективно вирішувати проблеми
 +
|-
 +
!Виявлення проблем, їх формулювання та вирішення
 +
|
 +
Вміти:
 +
*обговорювати проект та створювати план його реалізації;
 +
*вирішувати поточні проблеми при виконанні проекту
 +
|-
 +
!Комунікативні навички
 +
|
 +
Навчитись:
 +
*організувати популяризацію проекту;
 +
*представляти результати проекту.
 +
|-
 +
!Самоспрямування в навчанні
 +
|
 +
Розуміти:
 +
*зв’язок проекту та власної навчальної діяльності.
 +
Поліпшити:
 +
*мотивацію при вивченні навчальних предметів
 +
Сприяти:
 +
*саморозвитку та самоосвіті
 +
|-
 +
!Відповідальність та адаптованість
 +
|
 +
Формувати:
 +
*відповідальне ставлення за виконання отриманого доручення;
 +
*вміння пристосовуватись до до вимог.
 +
|-
 +
!Соціальна відповідальність
 +
|
 +
Розуміти:
 +
*значущість своєї навчальної діяльності для суспільства і для себе
 +
|-
 +
!Інформаційні навички та медіа грамотність
 +
|
 +
*Знаходити потрібну інформацію у Всесвітній Мережі
 +
*створення презентації проекту;
 +
*Створити публікацію відповідно до теми проекту.
 +
*Створити веб-сторінку за допомогою наявних програмних засобів.
 +
*Вдосконалити навички створення гіпертекстових документів
 +
*Створити комп’ютерну презентацію навчального.
 +
|-
 +
|}
 +
<br>
 +
 
 +
{{Box/1|
 +
WIDTH = 100%|
 +
IMAGE = |
 +
TITLE = <center></center>|
 +
CONTENT=
 +
=== Які дослідження проводили учні? Що вони робили? ===
 +
Відповідно до плану реалізації проекту учні: <br>
 +
*шукали пояснення терміну “золотий перетин”;
 +
*знаходили використання цього принципу в мистецтві, живій природі та архітектурі;
 +
*ознайомились з архітектурою традиційної української хати Середньої Наддніпрянщини, способами її побудови, звичаями та віруваннями які використовувались під час будівництва хати;
 +
*провели дослідження (виміри) будинків свого села;
 +
*виконали статистичні дослідження з метою аналізу даних;
 +
*зробили висновки щодо дотримання принципу гармонійності (“золотого перетину”) при побудові сільської хати
 +
 
 +
=== Як учні використовували інформаційно – комунікаційні технології в дослідницькій роботі над проектом? ===
 +
Основним завданням застосування інформаційно-комунікаційних технологій при роботі над проектом було формування у учнів активного, самостійного, творчого мислення та вміння працювати над вирішенням спільного завдання.<br>
 +
Учні використовували в дослідницькій роботі над проектом інформаційно-комунікаційні технології:
 +
#для пошукової  роботи  з  інформаційними  джерелами;
 +
#для опрацьовування числових результатів;
 +
#для наочного представлення результатів проекту
 +
}}
  
 
==Результати дослідження==
 
==Результати дослідження==

Версія за 20:25, 14 квітня 2013Назва проекту

Сучасні технології в сучасному навчанні

Автори проекту

Тема дослідження

Що необхідно мати в арсеналі сучасного фотографа?

Ідея проекту:

Ідея проекту - оргінізація в навчальному закладі фотоклуба, його фукціонування, принципи організації, залучення учасників,

Ключове питання:

Як виховати в собі художній смак до фотографії? використовуючи сучасні методи і засоби! Яка роль фотографії в гармонії навколишнього світу?

Тематичне питання:

З чого складається сучасна цифрова фотографія?

Змістовні питання:

 • Що таке фотографія?
 • Хто вперше сфотографував і що?
 • Як організувати фотоклуб?
 • Як зробити ідеальний фотознімок?

Стислий опис проекту

Гіпотеза дослідження

Навчальні цілі проекту

Освітня навичка ХХІ століття Навчальні цілі та очікувані результати
Творчість та інтелектуальна допитливість

Вдосконалити навички:

 • планування дослідницької діяльності;
 • компонування даних;
 • порівняння;
 • перевірки гіпотези.
 • роботи з даними;
 • усного мовлення .
Критичне та системне мислення

Розвивати вміння:

 • аналізу поставленої проблеми;
 • планування шляхів її розв’язання;
 • аналізувати отриману інформацію;
 • оцінювати та узагальнювати результати;
 • робити висновки.
Міжособистісна та групова взаємодія

Розвиток :

 • вміння працювати в групі;
 • колективно вирішувати проблеми
Виявлення проблем, їх формулювання та вирішення

Вміти:

 • обговорювати проект та створювати план його реалізації;
 • вирішувати поточні проблеми при виконанні проекту
Комунікативні навички

Навчитись:

 • організувати популяризацію проекту;
 • представляти результати проекту.
Самоспрямування в навчанні

Розуміти:

 • зв’язок проекту та власної навчальної діяльності.

Поліпшити:

 • мотивацію при вивченні навчальних предметів

Сприяти:

 • саморозвитку та самоосвіті
Відповідальність та адаптованість

Формувати:

 • відповідальне ставлення за виконання отриманого доручення;
 • вміння пристосовуватись до до вимог.
Соціальна відповідальність

Розуміти:

 • значущість своєї навчальної діяльності для суспільства і для себе
Інформаційні навички та медіа грамотність
 • Знаходити потрібну інформацію у Всесвітній Мережі
 • створення презентації проекту;
 • Створити публікацію відповідно до теми проекту.
 • Створити веб-сторінку за допомогою наявних програмних засобів.
 • Вдосконалити навички створення гіпертекстових документів
 • Створити комп’ютерну презентацію навчального.


Які дослідження проводили учні? Що вони робили?

Відповідно до плану реалізації проекту учні:

 • шукали пояснення терміну “золотий перетин”;
 • знаходили використання цього принципу в мистецтві, живій природі та архітектурі;
 • ознайомились з архітектурою традиційної української хати Середньої Наддніпрянщини, способами її побудови, звичаями та віруваннями які використовувались під час будівництва хати;
 • провели дослідження (виміри) будинків свого села;
 • виконали статистичні дослідження з метою аналізу даних;
 • зробили висновки щодо дотримання принципу гармонійності (“золотого перетину”) при побудові сільської хати

Як учні використовували інформаційно – комунікаційні технології в дослідницькій роботі над проектом?

Основним завданням застосування інформаційно-комунікаційних технологій при роботі над проектом було формування у учнів активного, самостійного, творчого мислення та вміння працювати над вирішенням спільного завдання.
Учні використовували в дослідницькій роботі над проектом інформаційно-комунікаційні технології:

 1. для пошукової роботи з інформаційними джерелами;
 2. для опрацьовування числових результатів;
 3. для наочного представлення результатів проекту

Результати дослідження

Висновки

Корисні ресурси