Проект "Подіум чи казарма:іншого не дано?"

Матеріал з Iteach WIKI
Версія від 14:39, 20 січня 2011, створена Tuxist (обговореннявнесок) (Інші документи)

(різн.) ←Попередня ревізія • Поточна версія (різн.) • Слідуюча ревізія→ (різн.)
Перейти до: Навігація, пошук

Автор проекту

Лойко Олександр Володимирович, вчитель інформатики загальноосвітньої школи І-ІІІ ступеня №1 м. Ковель Волинська обл

Назва проекту

Навчальний проект "Подіум чи казарма:іншого не дано?"

Предмет, клас

Громадянська освіта, 10 клас

Коротка анотація проекту

Проект призначений для учнів 10 класу, які вивчають предмет "Громадянська освіта". Головна мета проекту - навчитись аргументовано висловлювати свою точку зору, спираючись на самостійно отриману і проаналізовану інформацію, навчитись давати оцінку фактам і джерелам інформації. В ході виконання проекту учні об'єднуються в групи, сформовані за принципом відношення до запровадження шкільної форми. Склад груп не є строго закріплений - в ході роботи над проектом учні можуть змінити групу. В ході роботи над проектом учасники групи формулюють аргументи, що підтверджують їх точку зору і шукають спростування на аргументи, сформульовані учасниками другої групи. На заключній стадії проекту, його учасники та інші учні класу шляхом дискусії намагатимуться сформулювати відповідь на ключове питання.

Спрямовуючі запитання

Ключове запитання

Чи потрібен dress-code в школі.

Тематичні запитання

Дисципліна чи самовираження - що важливіше.

Чи може шкільна форма знівелювати соціальну нерівність?

Змістові запитання

Історія шкільної форми.

Які аргументи "за" та "проти" шкільної форми.

Яке призначення шкільної форми.

В яких країнах впроваджена шкільна форма?

Компетентності, які розвиває навчальний проект

  1. Ціннісно-смислова компетентність
  2. Навчально-пізнавальна компетентність
  3. Інформаційна компетентність
  4. Комунікативна компетентність
  5. Загальнокультурна компетентність

Дидактичні цілі проекту

При підготовці і створенні презентацій учні розвивають навички виступати перед аудиторією, коротко формулювати свою думку, структурувати свою доповідь, використовувати різні мультимедійні засоби і можливості, стисло, чітко, зручно представляти результати досліджень за допомогою діаграм та графіків, відбирати найяскравіші переконливі факти для демонстрування думок та ідей, аналізувати події та факти, порівнювати, компонувати, доводити, критикувати, класифікувати, планувати, визначати цінність, висувати гіпотези ... Створюючи публікації, школярі, набувають вмінь аргументовано доводити власну думку, використовуючи повні речення, розраховані на читання однією людиною, посилаючись при цьому на думки інших, правильно використовувати цитування та посилання на друковані та Інтернет-видання, ілюструвати ідеї, думки, дослідження, висновки. Навчаючись створювати веб-сайти учасники проектів навчаються ефективно спілкуватися з іншими школярами з країни та всього світу. Набувають вмінь збирати та обробляти інформацію за допомогою баз даних, використовуючи форми. Вчаться ефективно використовувати засоби електронних комунікацій, оволодівають навиками посилатися на використані джерела інформації

Методичні завдання проекту

Освітня - оволодіння змістом матеріалу і розвиток навичок орієнтування у великому масиві інформації: зведення інформації в упорядковану систему.

Розвивальна - спонукання до активного мислення у всіх його проявах.

Виховна - дає змогу сформувати певні морально-духовні якості безпосередньо через зміст матеріалу, що вивчається і організацію їх на конкретну пізнавальну діяльність.

Організуюча - створення навичок роботи в групах, планування роботи.

Предметні області

1. Список

  1. Громадянська освіта
  2. Історія
  3. Інформатика
  4. Естетика

Вчительські роботи

Сайт та блог вчителя

Учительська презентація

Візитна картка проекту

План проекту

План реалізації проекту

Презентація вчителя для виявлення уявлень й інтересів учнів

Примірна будова учнівської презентації

Самостійні дослідження учнів

Анкета "Ваше відношення до шкільної форми"

Приклад продукту проектної діяльності учнів

Учнівська презентація на Google Docs на Calameo(pdf) на YouTube

Учнівська публікація

Учнівський сайт

Матеріали по формуючому й підсумковому оцінюванню

Оціночна таблиця учнівського web-сайта

Оціночна таблиця учнівської публікації

Оціночна таблиця учнівської презентації

Оціночна таблиця роботи учнів над проектом

Матеріали по супроводу й підтримці проектної діяльності

Супроводжуючі матеріали

Інші документи

Лист-дозвіл на використання матеріалів

Оцінювання роботи учня в проекті