Відмінності між версіями «Проект "В світі каліграм"»

Матеріал з Iteach WIKI
Перейти до: Навігація, пошук
(Оцінювання (стислий опис і інструменти))
(Діяльність учнів та вчителя (скопіювати з Плану з посиланнями на відповідні документи))
 
(не показано 2 проміжні версії 2 учасників)
Рядок 25: Рядок 25:
 
На початку проекту, використовуючи  методи «Вхідний контроль», [https://docs.google.com/file/d/0B8qHJOwQXeWQZy1SLXJqdnlhMm8/edit?usp=sharing «З-Х-Д»], здійснюється діагностичне оцінювання попередньо засвоєних знань, вмінь та навичок з теми « Мистецтво».  
 
На початку проекту, використовуючи  методи «Вхідний контроль», [https://docs.google.com/file/d/0B8qHJOwQXeWQZy1SLXJqdnlhMm8/edit?usp=sharing «З-Х-Д»], здійснюється діагностичне оцінювання попередньо засвоєних знань, вмінь та навичок з теми « Мистецтво».  
 
Впродовж роботи над проектом використовуючи анкети, форму оцінювання для роботи в [https://docs.google.com/file/d/0B8qHJOwQXeWQZlZqaDVjTkRMLTA/edit?usp=sharing групах], форму оцінювання продуктів проекту, контролюється хід виконання плану роботи в групах щодо виконання проекту. Вчитель спостерігає за роботою учнів, їх спілкуванням, у разі необхідності, за допомогою питань, роздумів, активізує, зацікавлює їх.
 
Впродовж роботи над проектом використовуючи анкети, форму оцінювання для роботи в [https://docs.google.com/file/d/0B8qHJOwQXeWQZlZqaDVjTkRMLTA/edit?usp=sharing групах], форму оцінювання продуктів проекту, контролюється хід виконання плану роботи в групах щодо виконання проекту. Вчитель спостерігає за роботою учнів, їх спілкуванням, у разі необхідності, за допомогою питань, роздумів, активізує, зацікавлює їх.
Наприкінці роботи над проектом в ході проведення презентацій та фінальної конференції, за допомогою листів оцінювання, самооцінки дослідницької роботи учнів, оцінювання буклету аналізується підготовленість групи:  фото- відео звіти, презентації, вміння учнів передавати різноманітні ідеї за допомогою каліграм та презентувати результати своїх досліджень засобами іноземної мови.
+
Наприкінці роботи над проектом в ході проведення презентацій та фінальної конференції, за допомогою листів оцінювання, самооцінки [https://docs.google.com/file/d/0B8qHJOwQXeWQQlM3QUMzMEpwZTQ/edit?usp=sharing дослідницької роботи учнів], оцінювання буклету аналізується підготовленість групи:  фото- відео звіти, презентації, вміння учнів передавати різноманітні ідеї за допомогою каліграм та презентувати результати своїх досліджень засобами іноземної мови.
  
 
=Діяльність учнів та вчителя (скопіювати з Плану з посиланнями на відповідні документи)=
 
=Діяльність учнів та вчителя (скопіювати з Плану з посиланнями на відповідні документи)=
 
На початку роботи над проектом учням пропонується відповісти на запитання „Каліграма це форма поезії або літературний прийом?” „Яка історія її виникнення?” „Чи можливо передати свої ідеї за допомогою каліграми?” „Що потрібно щоб створити власну каліграму?”
 
На початку роботи над проектом учням пропонується відповісти на запитання „Каліграма це форма поезії або літературний прийом?” „Яка історія її виникнення?” „Чи можливо передати свої ідеї за допомогою каліграми?” „Що потрібно щоб створити власну каліграму?”
 
Для того щоб з’ясувати рівень знань перед початком роботи в проекті, учитель пропонує заповнити ЗХД-таблицю та виконати вхідний контроль з французької за темою «Вплив мистецтва на естетичний розвиток людини» та з «Літератури Франції”
 
Для того щоб з’ясувати рівень знань перед початком роботи в проекті, учитель пропонує заповнити ЗХД-таблицю та виконати вхідний контроль з французької за темою «Вплив мистецтва на естетичний розвиток людини» та з «Літератури Франції”
Вчитель демонструє [https://docs.google.com/file/d/0B8qHJOwQXeWQVzRRcldVbjhlUE0/edit?usp=sharing презентацію] для того щоб учні чітко розуміли, яку роботу від них вимагають, були мотивовані на виконання проектів.
+
Вчитель демонструє [https://docs.google.com/file/d/0B8qHJOwQXeWQVzRRcldVbjhlUE0/edit?usp=sharing презентацію] для того щоб учні чітко розуміли, яку роботу від них вимагають, були мотивовані на виконання проектів.На допомогу батькам і учням підготовлена [https://docs.google.com/file/d/0B8qHJOwQXeWQb2gtVnpMaWF2V1E/edit?usp=sharing публікация] щодо проектної діяльності
 
Учні об’єднуються у 4 групи:
 
Учні об’єднуються у 4 групи:
 
Група №1 – «Історики літератури»
 
Група №1 – «Історики літератури»

Поточна версія на 14:25, 23 червня 2013


Назва навчальної теми

Мистецтво

Основний та другорядні (дотичні) навчальні предмети

Основний предмет: французька мова

Інші навчальні предмети: . спецкурс ”Література Франції”

Вік учнів, клас

11 клас 16-17 років

Стислий опис проекту (скопіювати з Плану)

Це проект з французької мови та спецкурсу ”Література Франції” для учнів 11 класу за темами «Мистецтво», ”Література ХХ століття”. Метою проекту є розширити знання, вміння та навички з теми «Вплив мистецтва на естетичний розвиток людини», підвищити емоційність при сприйманні та запам’ятовуванні нової інформаціїї, та розвиток комунікативної компетенції за рахунок діяльнісного підходу . Згідно навчального плану на вивчення теми «Мистецтво» у 11 класі відведено 10 годин. У ході дослідницької роботи учні ознайомляться з творчістю Гійома Аполлінера, як засновника жанру каліграми, оберуть тему згідно своїх уподобань, проведуть теоретичні дослідження(розробки) з обраної теми, створять власну каліграму та презентують результати своєї роботи в ході фінальної конференції.

План вивчення теми (вставити файл)

план вивчення теми

план впровадження

Оцінювання (стислий опис і інструменти)

Упродовж всієї навчальної теми проводиться оцінювання, щоб допомогти учням розвивати навички мислення вищих рівнів, навички 21 століття при розробці змісту учнівських проектів та здійснювати моніторинг власного навчання, впроваджуючи тестування, таблицю «З-Х-Д». На початку проекту, використовуючи методи «Вхідний контроль», «З-Х-Д», здійснюється діагностичне оцінювання попередньо засвоєних знань, вмінь та навичок з теми « Мистецтво». Впродовж роботи над проектом використовуючи анкети, форму оцінювання для роботи в групах, форму оцінювання продуктів проекту, контролюється хід виконання плану роботи в групах щодо виконання проекту. Вчитель спостерігає за роботою учнів, їх спілкуванням, у разі необхідності, за допомогою питань, роздумів, активізує, зацікавлює їх. Наприкінці роботи над проектом в ході проведення презентацій та фінальної конференції, за допомогою листів оцінювання, самооцінки дослідницької роботи учнів, оцінювання буклету аналізується підготовленість групи: фото- відео звіти, презентації, вміння учнів передавати різноманітні ідеї за допомогою каліграм та презентувати результати своїх досліджень засобами іноземної мови.

Діяльність учнів та вчителя (скопіювати з Плану з посиланнями на відповідні документи)

На початку роботи над проектом учням пропонується відповісти на запитання „Каліграма це форма поезії або літературний прийом?” „Яка історія її виникнення?” „Чи можливо передати свої ідеї за допомогою каліграми?” „Що потрібно щоб створити власну каліграму?” Для того щоб з’ясувати рівень знань перед початком роботи в проекті, учитель пропонує заповнити ЗХД-таблицю та виконати вхідний контроль з французької за темою «Вплив мистецтва на естетичний розвиток людини» та з «Літератури Франції” Вчитель демонструє презентацію для того щоб учні чітко розуміли, яку роботу від них вимагають, були мотивовані на виконання проектів.На допомогу батькам і учням підготовлена публікация щодо проектної діяльності Учні об’єднуються у 4 групи: Група №1 – «Історики літератури» Група №2 – «Інформатики» Група №3 – «Екологи» Група №4 – «Соціологи» До участі в роботы проектів залучены волонтери та стажисти FLE, які допомагають групам в проведенні досліджень Кожна з груп обирає найбільш цікаву для себе тему, розробляє і затверджує план виконання проекту, який вчитель оцінює на кожному з етапів роботи, здійснює пошук і обробку інформації, отриманої з різних джерел. Незалежно від обраного напрямку, всі групи аналізують техніку створення каліграми й слідуючи розробленому алгоритму, намагаються виконати своє індивідуальне завдання в формі каліграми. Учні опрацьовують лексичний і граматичний матеріал з обраної теми, обирають необхідні матеріали для виконання робіт, створюють свої роботи та готують виступи для проведення презентації за відповідною темою під час фінальної конференції. Перед проведенням досліджень учні ознайомлюються з Законом про авторське право. Учитель проводить оцінювання на основі спостережень за формою оцінювання досліджень та перегляду продуктів діяльності учнів. Щотижнево проводяться призначені консультації. Учні використовують контрольний список для оцінювання продукту проекту, який допомагає їм здійснювати самооцінку роботи. Вчитель використовує форму оцінювання для перевірки їх кінцевої роботи

Відомості про автора

Ім'я, прізвище

Овчиннікова Олена Вікторівна

Фах, навчальний предмет

вчитель французької мови

Навчальний заклад

Донецька гімназія № 92

Місто\село, район, область

м. Донецьк Донецька область

Контактні дані

Відомості про тренінг

Дати проведення тренінгу

травень 20013

Місце проведення тренінгу

Донецька гімназія № 92

Тренери

Половцева Л.В.