Проект "Ім'я, що переходить у вічність"

Матеріал з Iteach WIKI
Версія від 20:19, 2 грудня 2010, створена Саприкіна Наталія (обговореннявнесок) (Приклад(и) учнівських робіт)

(різн.) ←Попередня ревізія • Поточна версія (різн.) • Слідуюча ревізія→ (різн.)
Перейти до: Навігація, пошук

Назва проекту

"Ім'я, що переходить у вічність"

Автор проекту

Саприкіна Наталія Олександрівна

Номінація

"Кращий навчальний проект"

Перелік шкільних навчальних предметів

Українська мова та література, історія, українознавство, інформатика

Клас та вік учнів, які брали участь у проекті

6 клас, 11-12 років

Опис проекту

В чому полягає ідея проекту. Як вона виникла?

Сучасна цивілізація, на жаль, надто невідворотно послаблює зв’язок поколінь. Прізвище – це саме те, що єднає людей у просторі та часі. Воно є природним резервуаром інформації про предків, рідний край, його культуру та історію. Адже прізвища розкривають і з’ясовують слова, що не зустрічаються у жодному із словників, вказують на місце розселення давніх племен та народностей, як живий свідок, оповідають про давні звичаї, ремесла, господарство та сімейні стосунки сивої давнини. Наші прізвища міцно переплелися із географією, літературою та мистецтвом, біологією, з наукою й технікою, з медициною.

Ось тому виникла ідея здійснити проект, який допоміг би учням дослідити походження своїх прізвищ, усвідомити, що вони не безликі індивідууми, а громадяни, патріоти своєї землі, що мають міцний зв’язок із Батьківщиною, її історією, культурою, мовою, тобто реалізувати одне з основних завдань навчання рідної мови, що полягає у формуванні національно свідомої, духовно багатої мовної особистості.

Яке дослідження проводили учні? Що і як вони робили?

    Під час проекту учні досліджували походження прізвищ.

1 група - «Історики»: вибирали із класних журналів, шкільної алфавітної книги прізвища учнів, досліджували, від яких назв вони утворені, групували їх за спільними ознаками, визначали характерні суфікси для прізвищ, робили висновки щодо найпоширеніших суфіксів. За отриманими результатами досліджень побудували графічні зображення, створили дослідницький веб-сайт, де презентували результати своєї роботи.

2 група - «Лінгвісти»: вибирали із статей Інтернет-видань, науково-популярних книг найпоширеніші прізвища українців та інших народів, визначали суфікси, за допомогою яких утворилися прізвища, з’ясовували за етимологічним словником та порівнювали значення цих суфіксів. Зробили висновки стосовно отриманих результатів у вигляді графічних зображень, які використали у мультимедійній презентації.

3 група – «Літературознавці»: з’ясовували походження прізвищ та псевдонімів, значення охоронних імен, визначали письменників, у яких були псевдоніми, добирали цікаву інформацію про псевдоніми та прізвища, досліджували, хто із сучасників теж звертався до псевдонімів. Створили публікацію, в якій висвітлили результати досліджень.

Як учні використовували інформаційно-комунікаційні технології в дослідницькій роботі над проектом?

Незважаючи на те, що учні 6 класу ще не вивчають інформатику в школі, багато з них володіють навичками роботи на комп’ютері, оскільки відвідують курси, комп’ютерну академію «Шаг», вміють шукати інформацію у всесвітній мережі Інтернет, тому проблем із використанням ІКТ не було.

Працюючи над проектом, учні використовували комп’ютер для обміну інформацією електронною поштою, аналізу отриманих результатів, побудови графічних зображень, пошуку інформаційних ресурсів в Інтернеті, створення публікації, презентації, веб-сайту, тобто працювали з такими програмами, як Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel, Microsoft Office PowerPoint, Microsoft Office Publisher, Opera.

Як вчитель використовував інформаційно-комунікаційні технології для зацікавлення учнів до навчання?

     Вчитель використовував доцільні засоби інформаційних технологій для: 
  • реклами майбутнього проекту (створення буклету за допомогою програми Microsoft Office Publisher);
  • відтворення плану дослідницьких дій (створення презентації за допомогою програми Microsoft Office PowerPoint );
  • оцінки діяльності учнів (розробка критеріїв оцінювання за допомогою програми Microsoft Office Word );
  • підрахунку результатів (створення електронного журналу за допомогою програми Microsoft Office Excel);
  • моніторингу проекту (накопичення інформації з усіх складових проекту з метою визначення ходу, успішності та контролю за виконанням і остаточним завершенням запланованих дій, а також з метою сприяння досягненню запланованої мети);
  • створення текстових документів (розробка інструкцій, плану проекту та плану реалізації, програма Microsoft Office Word );
  • пошуку інформаційних ресурсів в Інтернеті (створення списку посилань на ресурси Інтернету, програма Opera).

Дидактичні матеріали

Рекламний буклет Путівник юного дослідника

Методичні матеріали, що використовувались в процесі роботи над проектом

Які результати одержали учні в проекті?

1 група - «Історики» (результати своєї роботи висвітлили на сторінках веб-сайту):

  • встановили характерні для українських прізвищ суфікси;
  • визначили, від яких назв утворилися прізвища однокласників;
  • склали анкету, яка передбачає продовження роботи над темою проекту.

2 група - «Лінгвісти» (висновки стосовно отриманих результатів відобразили у презентації):

  • з’ясували, що найчастіше прізвища виникали від чоловічих імен, а суфікси, за допомогою яких вони утворювалися, вказували, що власник прізвища – чийсь син;
  • встановили суфікси-близнюки в українських прізвищах та прізвищах інших народів.

3 група – «Літературознавці (створили публікацію, в якій повідомили про досліджуване):

  • з’ясували значення охоронних імен, дослідили, хто з письменників та сучасних відомих людей мали псевдоніми;
  • підготували кросворд «У світі двійників» та конкурс «Упізнай зірку».

Підсумком роботи над проектом «Ім’я, що переходить у вічність» стали поради тим, хто соромиться свого прізвища, які були видрукувані у шкільній газеті «А у нас…».

Отже, під час реалізації проекту учні навчилися :

  • здобувати, аналізувати, опрацьовувати, інтегрувати, оцінювати, творчо застосовувати та створювати інформацію в її різноманітних видах, формах та медіа представленнях;
  • формулювати вірогідні судження для окреслення, аналізу та вирішення проблем;
    • оволоділи вміннями:
  • самостійно працювати й організовувати свою роботу;
  • визначати пріоритети та ставити навчальні завдання без сторонньої допомоги;
    • удосконалили навички:
  • працювати в команді та бути лідером;
  • виступати перед аудиторією;
    • розвинули:
  • почуття художнього смаку,
  • здатність до оригінальності та інновацій;
  • вміння діяти відповідально, поважати і визнавати різноманітність поглядів.

Приклад(и) учнівських робіт

Учнівська презентація "Від чого утворилися наші прізвища" "Поради тим, хто соромиться свого прізвища"

Інтернет-ресурси, які використовувались в процесі роботи над проектом

Гринчишин Д. Українські прізвища: дослідження Юліана Редька

Лученко В. Стаття про українські прізвища, їх походження та шляхи і способи творення...

Довідник «Значення прізвищ»

Валентин Лученко. «Походження відомих прізвищ»

Машинець Олександр. «Українські імена та прізвища»