Портфорліо Дехтяренко Світлани Григорівни з теми "Хімія. Чи потрібна вона нам?"

Матеріал з Iteach WIKI
Версія від 16:43, 12 листопада 2012, створена Світлана Дехтяренко (обговореннявнесок) (Опис оцінювання)

(різн.) ←Попередня ревізія • Поточна версія (різн.) • Слідуюча ревізія→ (різн.)
Перейти до: Навігація, пошук


Назва проекту

"Хімія. Чи потрібна вона нам?"

Основний та другорядні (дотичні) навчальні предмети

Хімія, природознавство, історія.

Вік учнів, клас

7клас

Стислий опис проекту

Навчальний проект з хімії. 7 клас Тема: Вступ. Хімія – природнича наука. Хімія в навколишньому світі. Короткі відомості з історії хімічних знань. Проект спрямований на формування уявлення про предмет вивчення хімії, встановлення зв’язку хімії з іншими природничими науками. Учасники проекту збирають всю необхідну інформацію про особливості і значення основних етапів розвитку хімії як науки,з’ясовують основні напрямки застосування хімічних знань, визначають позитивний і негативний вплив хімії на розвиток цивілізації. Для кращої роботи у проекті учасники об’єднуються у групи до чотирьох чоловік, робота груп координується вчителем. Учні проводять огляд літератури та інтернет–ресурсів з приводу даних питань, підтверджують літературні дані власними дослідженнями і складають звіт. Для підготовки звіту учні створюють презентацію (бюлетень, буклет або веб-сайт) для показу в навчальному закладі.

Повний План вивчення теми

План вивчення теми

План впровадження

Навчальні цілі

1.Ознайомити з особливостями розвитку хімії як науки.

2.Розглянути основні етапи розвитку хімії.

3.Розвивати уявлення про еволюцію природничих знань.

4.Формувати стійкий пізнавальний інтерес до вивчення предмета.

5.Формувати вміння користуватися додатковою літературою, аналізувати одержані знання.

6.Формувати вміння працювати в колективі.

7.Розвивати навички самостійної дослідницької роботи.

8.Формувати основи критичного мислення (оформлення, аналіз та синтезування інформації для вирішення проблем та відповідей на запитання)

9.Доцільно використовувати цифрові технології, інструменти та/або комунікаційні мережі для доступу, управління, інтегрування, оцінювання.

10.Використовувати комп’ютерні технології як інструмент для спілкування, досліджень, організації, оцінювання інформації, володіння базовим розумінням етичних/правових питань, пов’язаних з доступом та використанням інформації.

11.Опановувати основи авторського права.

12.Вміти правильно оформлювати список використаних джерел.

13.Навчитися презентувати свою роботу (презентація, буклет).

Опис оцінювання

На початку роботи над проектом учні заповнюють ЗХД-таблицю, в якій наводять відомості про те, що вони розуміють, а також показують свої попередні знання щодо вивчення історії хімії. Учитель проводить оцінювання навчальних досягнень учнів для того, щоб з’ясувати попередні знання учнів з цієї теми за презентацією для проведення мозкової атаки. Учні впродовж всього виконання проекту постійно працюють над таблицею З-Х-Д поступово заповнюють її. Цей документ допомагає вчителю відслідковувати, як саме іде процес навчання учнів. До того, як учні почнуть працювати над міні-проектом зі створення презентації та ін. вони розробляють план роботи групи для того, щоб спрямувати своє навчання та дослідження. Впродовж роботи над проектом учні також використовують Форму оцінювання, яка допомагає їм добре виконати завдання та спрямовує їх у виконанні завдань проектів. Коли учні завершать частину дослідження, учитель перевірить їх спостереження, правильність запису, щоб з’ясувати, чи потребують учні додаткових інструкції. Коли учні працюватимуть у малих групах над створенням презентації, публікації для того , щоб поділитися з іншими своїми здобутками та знаннями, вони використовують Контрольний список для презентації та ін., який допомагає їм створювати таку презентацію або публікацію, яка відповідає вимогам. Оскільки це груповий проект, учні використовуватимуть форми взаємооцінювання. Їх кінцевий продукт буде оцінений за Формою оцінювання.


ЗХД таблиця

організаційна діаграма

Презентація ідей проекту

Форма оцінювання прикладу учнівської роботи

Документ для поточного оцінювання

Діяльність учнів та вчителя

Підготовка до вивчення теми Вчитель роздає дітям брошури для батьків, які пояснюють особливості методу проектів, та як він буде використовуватися при вивченні теми; пересвідчується, що учні знають, як користуватися нагрівальними приладами, які будуть використані під час виконання проекту. Перевіряє, чи знають учні, як шукати інформацію в Інтернеті, зберігати її та документувати. Просить учнів підготувати наперед журнали досліджень, щоб занотовувати свої спостереження, і думати над питаннями і спільними дискусіями у рамках навчального проекту.

Перше заняття

Вчитель ставить перед учнями Ключове запитання: Як ми можемо передбачити майбутнє? Як один із варіантів проводить з учнями мозковий штурм. Вчитель показує вступну презентацію, в ході якої та після неї варто провести з класом обговорення наступних запитань: - Як хімія допомагає краще зрозуміти оточуючий світ? - Як історія впливає на хімію? Учні мають ознайомитися і розглянути основні етапи становленні хімії як науки. Для кожної групи розроблене власне завдання. Група 1. 1. Дослідити розвиток науки в «період практичної хімії». 2. Відповісти на питання: Яку роль зіграло приборкання вогню первісними людьми? Група 2. 1. Дослідити теоретичні аспекти знань про речовини в «до алхімічний період» 2. Відповісти на питання: Які уявлення про природу речей мали бути в Античному світі? Група 3. 1. Дослідити практичні аспекти знань в «до алхімічний період» 2. Відповісти на питання: Які галузі сучасної промисловості беруть початок з античних часів? Група 4. 1. Дослідити розвиток науки в «алхімічний період» 2. Відповісти на питання: Який внесок в розвиток сучасної хімії зробили арабські та європейські алхіміки? Перед початком роботи вчитель: - обов'язково знайомить дітей з Законом про авторське право; - пояснює як правильно оформити список використаних джерел (пропонуємо для заповнення шаблон таблиці); - навчає критично оцінювати сайти та інші посиланні під час роботи в Інтернеті (надаємо необхідні форми); - нагадує про безпечну поведінку в Інтернеті. Вчитель роздає учням форму оцінювання, щоб допомогти учням спланувати та відстежити результати своєї діяльності. Щоб мати змогу оцінити кінцевий продукт розроблений контрольний список. Об’єднання в малі групи відбувається автоматично (документ для фасилітації). Учні об’єднуються в малі групи для розробки та впровадження проектів.

Друге заняття

Учні збираються в малих групах, обговорюють своє завдання, записують в Журналі досліджень свої попередні ідеї та які методи вони будуть використовувати під час дослідження (методи знаходять у відповідній літературі або Інтернет ресурсах). Вчитель під час роботи груп, прислухається до обговорень учнів, записує нотатки у блокнот щодо роботи малих груп, їх ідей та намічає шляхи для подальшого спрямування навчання кожної групи учнів. Продуктом даного етапу роботи стане розроблення Інструкції для виконання дослідження. Правильність, ефективність та доцільність обраних методик обговорюється з вчителем та запрошеним фахівцем, бажано науковцем з даної галузі знань. Науковець та вчитель надають учням свої коментарі, які сприяють корекції знань, розумінню та їх навчанню. Діти виконують дослідження, нотують у журналах отримані результати, роблять висновки. Під час виконання проекту учні опановують певні методики проведення досліджень, спостережень, навчаються оформлювати результати у вигляді таблиць, узагальнювати дані, робити висновки. Готують презентацію, бюлетень, буклет або веб-сайт.

Третє заняття

Продуктом стає мультимедійна презентація, буклет, інформаційний бюлетень або веб-сторінка. Представлення своїх робіт відбувається за допомогою ротаційних станцій («Рухаємося по колу»). Взаємооцінювання відбувається за критеріями передбаченими у формі оцінювання. Результати своїх досліджень учні презентують за вибором учням молодших класів, паралельних класів, батькам, керівникам місцевої громади.

Приклад учнівської роботи

Публікація для представлення методу проектів

Форма для підтримки слабких учнів

Мережевий опитувальник

Результати опитування і діаграма

Документ для фасилітації

Інструкція

Відомості про автора

Ім'я, прізвище

Світлана Дехтяренко

Фах, навчальний предмет

Старший викладач кафедри дидактики та методик навчання природничо-математичних дисциплін

Навчальний заклад

Комунальний заклад "Запорізкий обласний інститут післядипломної педагогічної освіти" Запорізької обласної ради

Місто\село, район, область

м.Запоріжжя

Контактні дані

Відомості про тренінг

Дати проведення тренінгу

29.10-02.11.2012року

Місце проведення тренінгу

КЗ"ЗОІППО"ЗОР

Тренери

Ніна Дементієвська

Олена Давиденко