Портфоліо з теми:" Електричне поле 9 клас"

Матеріал з Iteach WIKI
Версія від 13:24, 16 червня 2012, створена Rina 1603 (обговореннявнесок) (Діяльність учнів (Скопіювати з Плану))

(різн.) ←Попередня ревізія • Поточна версія (різн.) • Слідуюча ревізія→ (різн.)
Перейти до: Навігація, пошук


Електричне поле 9 клас

Основний та другорядні (дотичні) навчальні предмети

Фізика

Навчальна тема (як записано в програмі)

ЕЛЕКТРОМАГНІТНЕ ПОЛЕ

Вік учнів, клас

14-15 РОКІВ

Стислий опис проекту

При виконанні данного проекту учні об’єднуються в малі групи та виконують пошукову, дослідницьку та демонстраційну роботу.Учитель пропонує тему проекту,ключові питання проекту .На протязі виконання роботи вчитель здійснює контроль над роботою дітей(за допомогою тестів,самооцінювання,взаємоперевірки ).Результатом проекту має бути засвоєння учнями навчального матеріалу згідно з навчальними програмами та Державними освітніми стандартами.

Повний План вивчення теми

План вивчення теми
План впровадження

Навчальні цілі

В процесі своєї діяльності учні вивчать основні поняття теми Електричне поле(два роди електричних зарядiв, одиницю електричного заряду, способи виявлення електричного поля; точковий заряд i заряджене тiло, електричний заряд i електричне поле; означення електричного заряду i електричного поля, закон Кулона; зможуть наводити приклади електризацiї тiл у природi, електростатичної взаємодiї, впливу електричного поля на живi органiзми; під час своєї доповіді з захисту проекту. Навчаться ефективно використовувати та розподіляти свій час. Отримають навички роботи в колективі. Зможуть допомагати один одному для досягнення спільної мети. Навчаться класифiкувати електричнi заряди на позитивнi й негативнi. Описувати модель точкового заряду , сили взаємодiї двох точкових зарядiв (закон Кулона) Отримають навички роботи з редакторами Nero Vision, Photoshop, додатками MS Office - Power Point,пошуку інформації в мережі Інтернет.

Опис оцінювання

На початку виконання проекту учні знайомляться з презентацією вчителя, дізнаються над яким питанням їм доведеться працювати, яким чином потрібно буде об‘єднатись в групи та як їх робота буде оцінена. За допомогою вчителя учні відповідають на питання тесту та заповнюють таблицю ЗХД для з‘ясування рівня знань та пробілів у навчанні, які потрібно закрити в процесі виконання проекту. Після чого групи учнів обговорюють план дій на майбутнє та за допомогою вчителя намагаються правильно його оформити та розподілити ролі і час виконання окремих питань.Поурочно проводиться оцінювання знань, вмінь та навичок учнів за допомогою усного опитування, анкетування та учні доповнюють таблицю ЗХД. Учитель здійснює за необхідності коригуючу роботу та допомагає учням йти правильним шляхом.Під час роботи групи обмінюються набутим досвідом, консультуються з учителем та людьми, які займалися цією проблемою раніше. Здійснюють аналіз власних досягнень та досягнень кожної групи. По закінченню проекту учні складають тест зі знань програмного матеріалу. Захищають свій проект та роблять презентацію . Оцінювання цих видів роботи проводиться завдяки формам оцінювання презентації. Після чого вчителем підбивається підсумок виконаної роботи і всі учасники проекту отримують остаточні оцінки.

Діяльність учнів (Скопіювати з Плану)

Урок №1 На початку проекту вчитель показує презентацію, проводить опитування з метою визначення навчальних потреб учнів. З‘ясування навчальних потреб учнів буде здійснюватись на основі тестування, використання таблиць З-Х-Д, презентації вчителя. Учням пропонується заповнити таблицю «ЗХД». Кожна група складає орієнтовний план реалізації проекту. Кожна група здійснює пошук інформації (статей, малюнків та відеоматеріалів) в Інтернеті ( учням надається форма оцінювання сайту), бібліотеці, газетах та журналах відповідно до обраної теми. Перед кожним з уроків проводяться консультації з відповідальною групою по обговоренню рівня готовності учнів до уроку. Урок№2 Учні 1 групи, які працювали над питанням : Що таке електризація? Що таке йони? Як утворюється електричне поле? Демонструють досліди, які підтверджують явище електризації(натерта шовком ебонітова паличка, натерта хутром пластмасова паличка). Учні пропонують всьому класу зробити дослід з кульковою ручкою та папером.Діти роблять висновок про електризацію тіл та наводять приклади цього явища в повсякденні. Далі вчитель проводить самостійну роботу з формами оцінювання (само- та взаємооцінювання),заповнюється контрольний список прогресу роботи.Учні звітують про виконання проекту. Урок№3 Учні 2 групи працюють над такими питаннями: Що таке однойменні заряди? Як вони взаємодіють? Закон Кулона?, виступають з дослідами для підтвердження теорії взаємодії однойменних та різнойменних зарядів( демонстрація взаємодії різнойменних та однойменних кульок).Учні классу об єднуються в групи по 4 дитини (обов язково повинен в кожній групі бути учень з виступаючих) та обговорюють цю проблему. Далі вчитель проводить само- та взаємооцінювання,заповнюється контрольний список прогресу роботи.Учні звітують про виконання проекту.


Урок№4 Висп 3 групи зі своїм завданням: Від чого залежить сила взаємодії заряду? Продемонструй проблемну задачу? Як навчити всіх розв язувати задачі? Учні демонструють проблемну задачу (Дві заряджених кульки,лінійка,електрометр), в цій задачі відсутні вхідні данні, тому діти за допомогою пошукового методу повинні знайти данні та вирішити задачу.Далі Учні классу за допомогою учнів відповідальної групи розв язують задачі на закон Кулона. Далі вчитель проводить самостійну роботу з формами оцінювання (само- та взаємооцінювання),заповнюється контрольний список прогресу роботи.Учні звітують про виконання проекту.


Урок№5 Учні обговорюють результати своєї роботи. Презентують свій продукт у вигляді презентації.

Оцінювання комп‘ютерних робіт буде здійснюватись на основі контрольного списку, критеріїв оцінювання навчальних досягнень,. Також учні будуть займатись оцінкою власної роботи та роботи груп.

Оцінювання самоспрямованісті учнів буде здійснюватись на основі результатів бесід, перевірки таблиць З-Х-Д, тестування і інших методів перевірки прогресу у навчанні. Фасилітація, допомога буде надана учням у формі коригуючих питань, певних роз‘яснень того чи іншого питання, наданні інструкції в якій будуть вказані основне, тематичне та інші запитання, корисні посилання на веб-ресурси.

Відомості про автора

Ім'я, прізвище

Кушнаренко Ірина Миколаївна

Фах, навчальний предмет

Вчитель з фізики

Навчальний заклад

ЗОШ І-ІІІ ступенів№10

Місто\село, район, область

М.Новогродівка

Контактні дані

kushnarenko1981@mail.ru

Відомості про тренінг

Дати проведення тренінгу

11.06.2012-16.06.2012

Місце проведення тренінгу

м.Донецьк ,ОблІППО

Тренери

Герман Артем Юрійович