Портфоліо Шевченко Людмили Іванівни з теми: "Сполучникова Галактика"

Матеріал з Iteach WIKI
Версія від 16:51, 28 вересня 2012, створена Шевченко Людмила (обговореннявнесок) (Місто\село, район, область)

Перейти до: Навігація, пошук


Назва проекту

Сполучникова Галактика

Основний та другорядні (дотичні) навчальні предмети

Українська мова, українська література

Навчальна тема

Службові частини мови. Сполучник

Вік учнів, клас

учні 7 класу

Стислий опис проекту

Учні 7 класу в рамках вивчення теми «Сполучник як частина мови» будуть працювати над проектом «Сполучникова Галактика». В результаті роботи буде досліджено значення сполучника в морфології, розряди сполучників за призначенням та групи сполучників за будовою, їх правопис, розрізнення сполучників та однозвучних з ними займенників з прийменниками та прислівників з частками. Під час проекту учні зможуть виконувати такі види роботи: робота в групах, міні - дослідження, бесіди, тестові завдання та підсумкова контрольна робота.

Повний План вивчення теми

Навчальні цілі

Після завершення навчального проекту учні зможуть:

  • класифікувати сполучники за роллю в мові, за будовою, за походженням та за способом уживання в реченні;
  • розпізнавати розряди сполучників за призначенням та групи сполучників за будовою, їх правопис, розрізняти сполучники та однозвучні з ними займенники з прийменниками та прислівників з частками;
  • оцінювати Інтернет ресурси та знайдену інформацію;
  • відбирати та систематизувати інформацію з різних джерел та підручників;
  • розуміти та усвідомлювати значення сполучника в морфології, призначення сполучників сурядності та підрядності;
  • набудуть навиків спілкування та обговорення проблем з використання Інтернет ресурсів.

Опис оцінювання

На початку виконання проекту: тестування учнів з метою виявлення їхніх знань (опитувальник), разом з учнями створення таблиці ЗХД для виявлення інтересів учнів з даної теми та складання і затвердження групових планів роботи над проектом (підказки до планування). Впродовж роботи над роботи: поточне оцінювання діяльності учнів згідно критеріїв створення презентації, контрольного списку презентації, самооціювання учнів у груповій діяльності, оцінювання учнями власної діяльності – ведення щоденника досліджень. Наприкінці роботи над проектом: заповнення таблиці ЗХД для перевірки виконання мети (чи знайшли учні відповіді на проблемні питання, які вони собі ставили на початку роботи), оцінювання результатів учнівських робіт згідно критеріїв.

Діяльність учнів та вчителя

Перед виконанням проекту. Учитель створює буклет для батьків з метою ознайомлення з концепцією використання проектів у школі, вступну презентацію для учнів.

Тиждень перший. Учитель знайомить учнів з вступною презентацією, проводить бесіду з учнями за ключовим та тематичними питанням проекту. Учні переглядають вчительську презентацію, виконують завдання з формуючого оцінювання(заповнюють таблицю ЗХД ) і діляться на групи (3-4 учня).

  • І група учнів дослідить різновиди сполучників та виконає їх класифікацію за роллю в мові, за будовою, за походженням та за способом уживання в реченні, представлять результати роботи у вигляді блок-схем і таблиць;
  • Учні ІІ- ї групи – вивчать сполучники сурядності та підрядності, їх групи за значення;
  • Учні ІІІ-ї групи – підберуть прислів’я та приказки зі сполучниками, викладуть їх у блозі, з метою обговорення суті приказок;
  • Учні IV-ї групи – розроблять індивідуальні картки правопису сполучників і однозвучних з ними самостійних частин мови; учні V-ї групи – складуть лінгвістичну казку про сполучник.

В групах здійснюється складання планів дослідження (учні отримують друковані підказки) та розподіл обов’язків, обговорення інформаційних джерел, які використовуватимуться в процесі реалізації проекту, пошук необхідної інформації.

Тиждень другий. Усі групи узагальнюють та систематизують інформацію, оформлюють результати своєї роботи, готуються до захисту. Вчитель проводить оцінювання діяльності учнів згідно розроблених критеріїв, разом з учнями обговорюють та аналізують результати роботи, завершують заповнення таблиці ЗХД. Учні виконують самооцінювання та рефлексію. Написання учнями підсумкової контрольної роботи.

Відомості про автора

Ім'я, прізвище

Швченко Людмила Іванівна

Фах, навчальний предмет

Українська мова та література

Навчальний заклад

Добровеличківська загальноосвітня школа-інтернат І-ІІІ ступенів

Місто\село, район, область

селище Добровеличківка, Добровеличківський район, Кіровоградська область

Контактні дані

Відомості про тренінг

Дати проведення тренінгу

Місце проведення тренінгу

Тренери