Портфоліо Путій Тетяни з теми "В чем сила слова?"

Матеріал з Iteach WIKI
Перейти до: Навігація, пошук


Назва проекту

"В чем сила слова?"

Основний та другорядні (дотичні) навчальні предмети

Русский язык, литература, украинский язык

Навчальні цілі

Сприяння розвитку особистості учня, формування в нього навичок 21 століття; формування мовленнєвої культури, комунікативної компетентності, естетичних смаків і ціннісних орієнтацій; формування уміння з’ясовувати ознаки, за якими можна деференціювати ефективну мовленнєву поведінку; вдосконалення навичок збирання даних кількома способами; навчання переконливо демонструвати відомості за допомогою графіків чи діаграм або інших засобів візуалізації даних.

Вік учнів, клас

10-11 клас

Стислий опис проекту

Предмет и задачи культуры речи. Нормативный, речевой и коммуникативный разделы культуры речи. Культура русской речи в Украине. В ходе проекта учащимся предстоит проанализировать причины низкого уровня коммуникации; дифференцировать качества эффективного речевого поведения; расценить качества речевого поведения; определить, как вежливость отображается в языке и речи; сформулировать основные признаки русского национального речевого этикета; создать рекомендации по эффективной коммуникации; определить и отстоять ценность звучащего слова.

Повний План вивчення теми

План вивчення теми

План впровадження проекту

Опис оцінювання

Використання запитань впродовж вивчення теми для з’ясування розуміння учнями Основних запитань, а також інших важливих проблем спылкування. Визначення попередніх знань учнів щодо теми та того, що саме вони знають про культуру мовлення та спылкування відбувається при заповненні ними Діаграми та таблиці З-Х-Я-Д.

Під час заповнення свого блогу, який ведуть учні впродовж вивчення теми, вони мають використовувати Форму оцінювання блогу (письмові щоденики), яка допомагає їм ставити свої навчальні цілі і аналізувати власне навчання. Періодичний перегляд та читання їх записів та коментарів дозволяє оцінити розуміння учнів і, при необхідності, скеровувати їх навчання в потрібному напрямку.

Запросіть учнів використовувати план діяльності для того, щоб допомогти їм на етапах проведення мозкової атаки, планування, впровадження своїх планів. Цей план також частково може слугувати документом для підсумкового оцінювання їх роботи. Учні також використовують Форму оцінювання з балами, за якою вони мають створювати презентацію.

До закінчення створення презентацій потрібно призначити спеціальні консультації, бесіди з вчителем та однокласниками, щоб надати авторам презентації зворотній зв’язок щодо покращення презентації. Надайте можливість учням ознайомитися з думками та пропозиціями інших та надайте час та допомогу для виправлення чи редагування вже створеної презентації.

Використайте Форму оцінювання з балами також і для підсумкового оцінювання, організуйте взаємооцінювання у групі та самооцінювання, враховуючи те, який саме вклад зробив кожен учень в роботу групи і наскільки його/її вклад був цінним. Оцініть учнів і під час підсумкового обговорення Ключового запитання.В чем сила слова?

Діяльність учнів та вчителя

На початку роботи вчитель знайомить учнів з особливостями методу проектів за допомогою тематичної публікації. Стартова презентація вчителя допоможе учнім ознайомитися з темою проекту, ключовим, тематичними та змістовними запитаннями, алгоритмом роботи та інформаційними ресурсами.

Вчитель зясовує навчальні потреби учнів за допомогою вправи, під час якої учні заповнюють таблицю. Вводна презентація також допомагає зясувати навчальні потреби учнів.

Учні використовують Інтернет для пошуку інформації з проблеми, спілкування з членами своєї мікрогрупи та користувачами, які зацікавляться означеною проблемою, для проведення опитування, розташування результатів роботи .

Приклад учнівської роботи, зроблений вчителем, учні використовують при створенні власних робіт для визначення основних вимог до змісту, структури, оформлення роботи .

Оцінювання учнівських комп’ютерних робіт, діяльності учнів в ході виконання проекту здійснюється за допомогою форми оцінювання (оцінка вчителя) та контрольного списку (самооцінка)]] Для фасилітації учні використовують запропоновану вчителем форму

Відомості про автора

Ім'я, прізвище

Путий Татьяна Николаевна

Фах, навчальний предмет

Учитель русского языка и литературы

Навчальний заклад

КУ "ЗОИППО" ЗОС

Місто\село, район, область

г. Запорожье

Контактні дані

раб. тел. 222-25-82; tputiy на gmail.com

Відомості про тренінг

Дати проведення тренінгу

10-14.09.2012

Місце проведення тренінгу

КУ "ЗОИППО" ЗОС

Тренери

Саражинская Н., Черникова Л.