Відмінності між версіями «Портфоліо Куцебо Оксани Миколаївни з теми " Проста речовина кисень"»

Матеріал з Iteach WIKI
Перейти до: Навігація, пошук
(Контактні дані)
(Повний План вивчення теми)
Рядок 29: Рядок 29:
 
[ План вивчення теми]
 
[ План вивчення теми]
  
• Оксиген. Кисень, склад його моле¬кули. Фізичні властивості кисню.
+
• Оксиген. Кисень, склад його молекули. Фізичні властивості кисню.
• Добування кисню в лабораторії. Ре¬акція розкладу. Поняття про каталі¬затор.  
+
• Добування кисню в лабораторії. Реакція розкладу. Поняття про каталізатор.  
 
• Хімічні властивості кисню: взаємо¬дія з вугіллям, сіркою, фосфором, залізом. Реакція сполучення.
 
• Хімічні властивості кисню: взаємо¬дія з вугіллям, сіркою, фосфором, залізом. Реакція сполучення.
 
• Окси¬ди. Окиснення, горіння.  
 
• Окси¬ди. Окиснення, горіння.  

Версія за 11:26, 15 серпня 2012

Назва проекту

Проста речовина кисень

Основний та другорядні (дотичні) навчальні предмети

основний предмет: хімія

дотичні предмети: екологія, біологія

Навчальні цілі

• Ознайомити з хімічним елементом Оксигеном та простою речовиною — ки¬снем. • Навчити складати прилади для добування кисню та йо¬го одержувати. • Сформувати поняття про реакції розкла¬ду, каталізатор. • Закріпити знання про фізи¬чні властивості кисню та способи його добування в лабораторії. • Навчитись ви¬значати наявність кисню дослідним шляхом. • Вивчити взаємодію кисню з вугіллям, сіркою фосфором. • Сформувати поняття про реакції сполучення, оксиди. • Сформувати поняття про окиснення та горіння. • Озна¬йомити з умовами виник¬нення й припинення горіння. • Ознайомити з поширеністю Оксигену в природі та його колообігом, роллю кисню в життєдіяльності організмів.

Вік учнів, клас

7 клас (11-12 років)


Стислий опис проекту

Мета проекту: вивчити хімічні та фізичні властивості оксигену, донести важливість кисню для життя на Землі та для людини.

Повний План вивчення теми

[ План вивчення теми]

• Оксиген. Кисень, склад його молекули. Фізичні властивості кисню. • Добування кисню в лабораторії. Реакція розкладу. Поняття про каталізатор. • Хімічні властивості кисню: взаємо¬дія з вугіллям, сіркою, фосфором, залізом. Реакція сполучення. • Окси¬ди. Окиснення, горіння. • Умови виник¬нення та припинення горіння. • Поширеність і колообіг Оксигену в природі. • Використання кисню, його біологічна роль.

[ План впровадження проекту]

Навчальні цілі

1.Учні вивчають та досліджують основні властивості кисню, його застосування у сферах людської діяльності. 2. Учні навчаються створювати мультимедійну презентацію 3. Учні вчаться демонструвати набуті знання за допомогою презентації. 4. Розвивають навички роботи в группах 5. Розвивають навички роботи з комп’ютером, приладами.

Опис оцінювання

Оцінювання учнівських робіт відбувається за спеціально створеними формами, презентація за формою, які створюють самі діти, вчитель тільки коригує форми та направляє учнів при створенні форм. форма оцінювання рефлексії створюється вчителем. В ході виконання проекту буде оцінюватися робота учнів на блозі, за допомогою форм. Також відбуватиметься взаємооцінювання учнів в своій групі.

Опис оцінювання Метод З – Х - Д : Знаю – Хочу дізнатися – Дізнався добре спрацює на етапі відслідковування навчальних потреб учнів. Також слід вести контрольний список спостережень за навичками мислення дітей, що дозволить забезпечити об’єктивність оцінювання діяльності учнів при роботі в групах. прогресу у. Самооцінювання: кожному учаснику проектуможна вести «Карту знань» в системі роботи над вивченням теми, де буде відслідковуватися прогресс засвоєння знань. Наприкінці проекту дуже доречним буде зробити порт фоліо проекту або невелику рефлексію.

Діяльність учнів та вчителя

Діяльність учнів (скопіювати з Плану) Перед початком роботи над проектом вчитель проводить батьківські збори, на яких демонструє публікацію, в якій вказані переваги методу проектів. На початковому етапі учні знайомляться з темою проекту, вчитель пояснює корисність, сучасність, доречність теми, Учні можуть отримати завдання (питання) від вчителя написані на картках з попереднім обговоренням проблемних тем , щоб визначитись в якій групі працювати.Діти об’єднуються в групи (3 групи по 5 осіб), учні самостійно вирішують до якої групи їм приєднатись. Заповнюють таблицю ЗХД, заповнюють організаційну діаграму, спільно обговорюють питання, відбувається постановка питань групам, розбір питань. Дітям демонструється шаблон журналу, як один із видів діяльності учнів. Під час проведення уроку на тему: «Кисень у природі. Фізіологічна дія кисню. Одержання кисню в лабораторії. Реакції розкладу. Поняття про каталізатори. Фізичні властивості кисню.» (7клас), я використовую цей метод таким чином. І етап Учні об’єднуються у чотири домашні групи. Кожен учень одержує кружечок певного кольору. Кожна група одержує свою частину інформації, опрацьовує її та робить опорний конспект. Група І – «Відкриття кисню» Група ІІ – «Поширення в природі» Група ІІІ – «Фізіологічна дія» Група ІV – «Фізичні властивості кисню» ІІ етап Учні об’єднуються в експертні групи таким чином, щоб до групи входили учні, які мають певний колір. Кожен учасник інформує решту учнів про діяльність своєї домашньої групи. Набуту інформацію учні записують у зошит у вигляді опорного конспекту. ІІІ етап Кожен учень повертається до своєї домашньої групи з повною інформацією. Інформація коригується та узагальнюється. Як варіант технології вирішення проблем можна використовувати « Дерево рішень», яке допомагає дітям проаналізувати та краще зрозуміти механізм прийняття складних рішень. Створюють презентацію і проводять учнівський експеримент. З’ясування навчальних потреб учнів здійснюється після ознайомлення учнів з проектом, темою, назвою, групами,які приймають участь. Для цього ми використовуємо презентацію вчителя, яка спрямує учнів і також буде інструментом для з’ясування навчальних потреб. Учням надається список літератури, інтернет ресурсів та джерел інформації по заданій темі, для пошуку інформації. Учні використовують Інтернет безпосередньо відразу після встановлення теми. Перед використанням Інтернету надаються в допомогу правила роботи на комп'ютері. Здійснюється презентація основних питань проекту та поділу на групи, діти відразу прочинають роботу з пошуку інформації. Використання Інтернету дуже допомогає при обговоренні проблем,питань які виникли у дітей в процесі створення проекту. Також інтернет є одним із джерел інформації, тому він може використовуватися учнями на будь якому етапі роботи над проектом. Одна з учнівських груп створює презентацію, в якій чітко виражають тему свого дослідження, етапи дослідження, та експеримент. Оцінювання учнівських робіт відбувається за спеціально створеними формами, презентація за формою, які створюють самі діти, вчитель тільки коригує форми та направляє учнів при створенні форм. форма оцінювання рефлексії створюється вчителем. В ході виконання проекту буде оцінюватися робота учнів на блозі, за допомогою форм. Також відбуватиметься взаємооцінювання учнів в своій групі. Ці декілька вище перелічених форм та методів організації навчання в поєднанні з дидактичними іграми сприяють кращому засвоєнню навчального матеріалу, ефективному застосуванню вмінь та навичок на практиці, розвиває комунікативні здібності учнів, адаптує їх до умов сьогодення, готує до життя та діяльності в суспільстві.

Відомості про автора

Ім'я, прізвище

Куцебо Оксана Миколаївна

Фах, навчальний предмет

хімія, біологія

Навчальний заклад

Одеська ЗОШ № 5

Місто\село, район, область

м.Одеса,Суворовський район

Контактні дані

Адреса навчального закладу: м. Одеса, вул. Балківська, 42

Тел.:

e-mail: o.kutsebo@gmail.com

Відомості про тренінг

Тренінг в рамках НП "Відкритий світ"

Дати проведення тренінгу

13.08.12 – 17.08.12

Місце проведення тренінгу

м. Одеса, ОЗОШ № 40

Тренери

Желязкова Світлана Анатоліївна