Портфоліо Константинівської Ірини з теми "Площі плоcких фігур"

Матеріал з Iteach WIKI
Версія від 01:15, 15 травня 2015, створена Константинівська Ірина (обговореннявнесок) (План вивчення теми (вставити файл))

(різн.) ←Попередня ревізія • Поточна версія (різн.) • Слідуюча ревізія→ (різн.)
Перейти до: Навігація, пошук


Назва навчальної теми

Розділ "Інтеграл та його застосування", тема "Площі плоcких фігур"

Основний та другорядні (дотичні) навчальні предмети

математика, інформатика

Вік учнів, клас

11 клас

Стислий опис проекту (скопіювати з Плану)

Навчальний проект з математи "Обчислення площ плоских фігур" розроблено відповідно до діючої навчальної програми з математики (рівень стандарту) для учнів 11 класу загальноосвітніх навчальних закладів, розділ "Інтеграл та його застосування", тема: «Обчислення площ плоских фігур». Затверджено МОН України. Завданням проекту є розвиток математичної компетентності учнів як предметної, а також інформаційно-комунікаційної компетентності, презентації як засобу реалізації власної ідеї, розвиток логічного мислення, а також просторової уяви учнів, виховання взаєморозуміння, навичок роботи в колективі, порядності в міжособистісних стосунках, а також навичок оцінювання власної роботи та роботи інших учнів. Основна ідея проекту полягає у розвитку в учнів навичок мислення високого рівня. Результати діяльності будуть представлені на шкільному вечорі «Можна небо виміряти...», на яку планується запросити батьків та вчителів.

План вивчення теми (вставити файл)

План вивчення теми

План впровадження теми

Сайт проекту "Можна небо виміряти"

Оцінювання (стислий опис і інструменти)

Оцінювання проводиться протягом усього проекту. Для оцінювання навчальних потреб учнів, їх попередніх знань і упереджень щодо використання статистики на початку вивчення теми організоване обговорення ключового запитання, вчитель пропонує учням розроблену ним презентацію, а також Таблицю З-Х-Д, Карту знань і схему для визначення рівня знань учнів про поняття та призначення комп’ютерних презентацій.

Щоб використовувати ці нотатки для подальшого планування своєї діяльності і обговорити їх докладно на індивідуальних і групових консультаціях. На кожному з етапів роботи над проектом учні шукають та опрацьовують інформацію з різних джерел мережі Інтернет, заповнюють при цьому Контрольний список для оцінки веб-сайтів, (Приклад 1, Приклад 2).

Під час роботи над завданнями учні періодично заповнюють Форму оцінювання виконання групового завдання, призначену для самостійного оцінювання своїх вмінь і навичок керування своїм навчанням. Для сприяння розвитку їх самостійності у навчанні вчитель має формувати в учнів самоспрямованість. Для цього розроблені Контрольний список з керівництва власним навчанням, Контрольний список самоспрямування у навчанні.

Також для цього вчителем розроблені завдання на використання математики (Приклад 1, Приклад 2, Приклад 3). Щоб полегшити роботу учнів, вчитель пропонує для роботи готові шаблони (Шаблон для групи «Теоретики», Шаблон для групи «Практики», Шаблон для групи «Техніки») та форми (Форма 1, Форма 2, Форма 3).

Учні під час роботи над проектом здійснюють самооцінку свого просування у навчанні за допомогою розробленої вчителем Форми оцінювання блогу. Оцінювання здійснюється вчителем щоденно на основі опитування, для визначення обізнаності учнів з питань проекту та перегляду продуктів діяльності учнів. Для оцінювання створених учнями Вікі-сайтів та презентацій, вчителем створено спеціальні форми: Форму оцінювання Вікі-сайтів та Форму оцінювання презентацій.

Наприкінці роботи над проектом проводиться оцінювання діяльності учнів вчителем за допомогою Контрольного списку для вікі-сайту і Контрольного списку для блогу та захист створеної презентації під час проведення шкільного вечора "Можна небо виміряти...".

Діяльність учнів та вчителя

Перед початком роботи в проекті вчитель аналізує Інтернет-ресурси щодо пошуку корисної інформації для навчального проекту (теоретичного матеріалу, презентації, відеоматеріалу, тощо), надає учням список-Інтернет ресурсів. Результатом роботи є надіслані кожному автору сайту (блогу) листи з проханням про дозвіл на використання (приклад листа).

Для фасилітації з використанням ІКТ на початку виконання учнями проектів вчитель ознайомлює з роздрукований План вивчення теми, де стисло описані основні кроки, графік виконання та кінцеві терміни виконання проектів - допомагає учням зрозуміти очікування вчителя від виконання ними проектів та сформулювати свої очікування від проектів.

До початку навчання за цією темою потрібно: переглянути терміни та основні поняття у довідковому інформаційному документі; перевірити, чи учні знають, як шукати інформацію в Інтернеті, зберігати її та документувати.Для фасилітації з використанням ІКТ на початку виконання учнями проектів вчитель ознайомлює учнів з Планом вивчення теми, де стисло описані основні кроки, графік виконання та кінцеві терміни виконання проектів - допомагає учням зрозуміти очікування вчителя від виконання ними проектів та сформулювати свої очікування від проектів.За два тижні до початку проекту вчитель роздає брошуру (сторінка1, сторінка2) з основами проектного навчання учням та іншим учасникам спільноти для ознайомлення з концепцію використання проектів у школі та визначає рівень знань і вмінь з даної теми Презентація.

Тиждень 1.

Учні реєструються на сайті проекту [1] та заповнюють реєстраційну форму [2].

Спочатку поставте перед учнями Ключове запитання: Чи може бути ціле неподільним? Можна провести з учнями мозковий штурм у малих групах та поміркувати про стратегії створення та обробки відео засобами сучасного програмного забезпечення.

Учні ознайомлюються із презентацією вчителя, після чого варто провести з класом обговорення наступних запитань:

- Яким чином застосування інтегралу при вивченні теми «Площа плоских фігур» впливає на розв’язування задач?

- Яким чином пов’язані інтеграл і реальні життєві задачі?

- Чи можливо використовувати комп’ютерні засоби при розв’язуванні задач на знаходження площ плоских фігур?

Для визначення навчальних потреб учні заповнюють Таблицю З-Х-Д і Карту знань та схему, а також завдання на використання математики (Приклад 1, Приклад 2, Приклад 3) для визначення рівня знань.

Учні об’єднуються у групи по 5-6 чоловік і визначаються із назвою груп, девізом, напрямками дослідження - Теоретики, Практики, Техніки. Для того, щоб учнів згрупувати і зробити справжньою командою вчитель пропонує створити візитку кожної групи (Приклад візитки).

Тиждень 2.

Відповідно до напрямку дослідження (груп) учні визначають для себе перші завдання:

Теоретики: Проаналізувати застосування інтегралу при вивченні теми «Площа плоских фігур» впливає на розв’язування задач.

Практики: Встановити яким чином пов’язані інтеграл і реальні життєві задачі.

Техніки: Дати оцінку використанню комп’ютерних засобів при розв’язуванні задач на знаходження площ плоских фігур.

Відповіді на будь-які запитання і допомогу всім учасникам проекту "Можна небо виміряти" можна отримати у блозі ЗАПИТАННЯ І ВІДПОВІДІ. Під час роботи у проекті для фасилітації діяльності учні вносять відмітки до "КАРТИ УСПІШНОСТІ КОМАНД". З цією ж метою створено список рекомендованих джерел інформації.

Завдання для групи «Теоретики»: - проаналізувати різні означення означення визначеного інтеграла. - визначити основні методи знаходження площі фігури, обмеженої декількома графіками функцій.

Завдання для групи «Практики»: - проаналізувати яким чином застосовується визначений інтеграл у фізиці. - описати геометричний зміст визначеного інтегралу.

Завдання для групи «Техніки»: - проналізувати різні програми, які дають можливість обчислити площу фігури, обмеженої декількома лініями. - проаналізували, яким чином програми, що дають змогу обчислити визначний інтеграл допомагають при вивченні теми «Площа плоских фігур».

Вчитель перед початком роботи ознайомлює учнів із презентацією «Авторське право та правомірне використання джерел», для проведення самооцінювання пропонує учням пройти «Тест про авторське право», проводить бесіду із учнями щодо безпеки і правил роботи в мережі Інтернет, а також пропонує батькам заповнити "Лист про дозвіл на відкриття електронної поштової скриньки учня", "Форму батьківського дозволу для публікації роботи учня в мережі Інтернет", "Форму щодо збереження конфіденційності учня", ознайомлює учнів із "Формою оцінювання Інтернет-ресурсів", прикладами заповнення Приклад1, Приклад 2.

Вчитель пропонує учням використовувати Інтернет-технології для спільного використання (створення, редагування) з іншими учнями документів та інших електронних ресурсів (зокрема текстових файлів, електронних таблиць, презентацій) як в режимі реального часу, так і відстроченого в часі Контрольний список для оцінки веб-сайтів (Приклад 1, Приклад 2).

Тиждень 3.

На цьому етапі дослідження учні проводять різноманітні опитування відповідно до обраного напрямку дослідження. Щоб полегшити виконання одного із завдань вчитель для прикладу надає учням Опитувальник суспільної думки, який учні можуть редагувати відповідно до поставленого перед ними завдання.

Завдання для групи «Теоретики»:

1.Визначити та проаналізувати яким чином можна знайти площу фігури, обмеженої декількома графіками функцій.

2. Скласти анкету і провести опитування у вчительському колективі щодо збору інформації про способи обчислення площі криволінійної трапеції. Проаналізувати результати за допомогою діаграми.

3. Переглянути навчальне відео про поняття визначеного інтегралу та площу криволінійної трапеції.

Завдання для групи «Практики»:

1. Визначити та проаналізувати економічний зміст визначеного інтегралу.

2. Скласти анкету і провести опитування в класному колективі щодо можливостей розв'язування прикладних задач за допомогою визначеного інтегралу. Проаналізувати результати за допомогою діаграми.

3. Переглянути навчальне відео про формули для обчислення площі плоскої фігури за допомогою інтегралу.

Завдання для групи «Техніки»:

1. Визначити та проаналізувати способи порівняння точності методів обчислення площі плоскої фігури на основі властивостей визначеного інтегралу та за допомогою комп’ютерних засобів.

2. Провести анкетування між учнями школи щодо інформації про те, які відомі задачі на обчислення площі плоскої фігури ефективно розв’язувати за допомогою комп’ютерних засобів. Проаналізувати результати за допомогою діаграми.

3. Переглянути навчальне відео про обчислення площі плоскої фігуи, обмеженої лініями в Advanced Grapher.

Усі проміжні та результуючі матеріали учні підключають до блогу групи! Під час роботи учні використовують розроблений для них оцінювальний документ Форма оцінювання виконання групового завдання тощо.

Впродовж роботи над проектом учні групою заповнюють відведену їм частину Карти знань. По завершенню карта матиме такий вигляд Заповнена Карта знань. Під час роботи над завданнями учні періодично заповнюють Форму оцінювання аналізу завдання,документ, призначений для самостійного оцінювання своїх вмінь і навичок керування своїм навчанням - Форма оцінювання самоспрямування у навчанні, Форму оцінювання виконання групового завдання.

Тиждень 4.

Завдання для групи «Теоретики»:

- Представити результати роботи над проектом у вигляді блогу.

Завдання для групи «Практики»:

- Представити результати роботи над проектом у вигляді презентації.

Завдання для групи «Техніки»:

- Представити результати роботи над проектом у вигляді вікі-статті Вікі-стаття групи "Техніки".


Наприкінці проекту вчитель підводить підсумки мережевого проекту. Експертна група визначає переможців та призерів та відмічає великий творчий потенціал усіх команд, вміння взаємодіяти, спілкуватись та вирішувати поставлені задачі під час співпраці засобами інформаційно-комунікаційних технологій "Підсумки"

Відомості про автора

Ім'я, прізвище

Константинівська Ірина Олегівна

Фах, навчальний предмет

Математика

Навчальний заклад

Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського

Місто\село, район, область

м. Вінниця

Контактні дані

KonstantaIris на gmail

Відомості про тренінг

Дати проведення тренінгу

05.02.2015

Місце проведення тренінгу

м. Вінниця, Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського

Тренери

Кобися Алла Петрівна