Портфоліо Колун Олени з теми "Мій голос проти війни"

Матеріал з Iteach WIKI
Версія від 21:56, 14 грудня 2012, створена Alevtina (обговореннявнесок)

(різн.) ←Попередня ревізія • Поточна версія (різн.) • Слідуюча ревізія→ (різн.)
Перейти до: Навігація, пошук

Назва проекту

Мій голос проти війни

Основний та другорядні (дотичні) навчальні предмети

література; світова література; всесвітня історія; географія.

Навчальна тема

Вік учнів, клас

7 клас, 12-13 років

Стислий опис проекту

реєстрація блогу буклет Проект [1] присвячений знайомству ---.презентація Робота в проекті навчає учнів працювати зі сторінками біографії письменника, пов’язуючи їх з творчістю автора; розкриває вміння опрацьовувати інформацію; розвиває логічні здібності учнів, навички роботи з художнім текстом. Матеріал проекту не тільки заохочує учнів до дослідницької роботи, а й сприяє розвитку творчих здібностей, розвиває смак до класичної художньої літератури. Проект «Детектив як жанр літератури. Його характерні ознаки та жанрове розмаїття на прикладі вивчення творчості А.К.Дойла.» орієнтований на учнів 7х класів при вивчені тем: «Оповідання та новела» в класах з російською мовою навчання та «Пригоди та фантастика» в класах з українською мовою навчання. Для виконання завдань учні об’єднуються у групи. Кожний учень групи має конкретне завдання з прикладним змістом.

Повний План вивчення теми

Шаблон Плану вивчення теми

Навчальні цілі

Зацікавити учнів особистістю Великого детективу; закріпити вивчене про детективну літературу; розвивати пізнавальні навички учнів; формувати вміння самостійно конструювати свої знання; розвивати уміння орієнтуватися в інформаційному просторі; визначення жанру детектив; виявлення його характерних ознак на прикладі прочитаних творів А.К.Дойля. Сприяти активізації пізнавальної діяльності учнів, здійснювати пошукову, дослідницьку діяльність на основі спільної праці учнів,зацікавити учнів проектом. Вчити вмінню самостійно працювати над творчими завданнями; виховувати почуття доброти, співчуття, бажання прийти на допомогу. Учні мають навчитися співпрацювати в малих групах; планувати роботу групи; користуватися друкованими ресурсами для накопичення інформації; проводити пошук у мережі Інтернет з критичним оцінюванням ресурсів; синтезувати дані з різних джерел.Вчити учнів робити логічні висновки та узагальнення, характеризувати вчинки героїв. Формувати уявлення про моральні цінності; виховувати прагнення наслідувати кращі риси героя оповідань А. К. Дойля: дисциплінованість, щирість, готовність допомогти у біді; активно розвивати критичне мислення сфери комунікації; розвиток внутрішнього світу дитини; Використання законів про авторське право закон про авторське право та критичне оцінювання веб-ресурсів.

Опис оцінювання

таблиця оцінювання проекту

Визначення навчальних потреб учнів; Спонукання учнів до самоспрямування у навчанні та співпраці; Відслідковування прогресу в навчанні учнів; Перевірка розуміння учнями особливостей власного мислення та спонукання їх до самопізнання; Перевірка рівня здобутих учнями знань та отриманих навичок. Оцінювання відбувається упродовж всього навчання за темою. Оцінюються їх знання та вміння на кінцевому етапі виконання демонстраційного зразка для представлення результатів учнівських проектів. Учні використовують форму оцінювання для самооцінювання свого проекту. Також для виставлення оцінки кінцевих презентацій використовується форма оцінювання. Контрольний список питань до проекту допомагає учням планувати, а потім відстежувати свій прогрес під час виконання проекту . Після обговорення у класі оцініть ступінь розуміння теми учнів за допомогою письмових відповідей на Основні запитання до вивчення теми і запитання, які викладено в документі на розуміння процесу дослідження.


[2]. Також для виставлення оцінки кінцевих презентацій використовується форма оцінювання [3]. Контрольний список питань до проекту [4][5]

Діяльність учнів Перед початком проектної діяльності вчитель проводить консультацію, мета якої дати загальну інформацію про роботу в проекті у позашкільний час. Учитель пояснює, що проект – це вагома робота, спрямована на опрацювання конкретної теми. Учні класу розподіляються на п’ять груп за обраними розділами. Вчитель знайомить зі змістом та обсягом проекту, вимогами до його оформлення; акцентує увагу на елементах творчості готує список доступної в бібліотеці школи літератури з теми проекту; - перевіряє роботу Інтернету та потрібних комп’ютерних програми у комп’ютерному класі; - відправляє інформаційний буклет про метод проекту батькам; Ознайомлення з програмою Mіcrosoft Publіsher. Створюємо буклет*буклет - проводить тестування та обговорення тем, по результатам яких об’єднує учнів у п’ять груп; - формулює критерії оцінювання роботи учнів. Учні: - обговорюють тему проекту, цілі, завдання, вживаються в ситуацію; - складають план роботи групи, та розподіляють обов’язки у групі. До складу кожної проектної групи мають увійти шість учнів ( у разі, якщо учнів менше, можна об’єднати деякі ролі за вибором учнів): дослідник, теоретик літератури, біограф, журналіст, актор, ілюстратор. На першій консультації, коли учні обрали розділ проекту, в якому вони будуть працювати, вони розподіляють ролі і відповідно завдання притаманні цим ролям. Протягом роботи у проекті кожна група спілкується між собою та отримує за необхідністю консультацію у вчителя. Проект розрахований на два тижні. Кінцевий результат проекту – презентація кожної творчої групи, що є складниками роботи проекту в цілому.

Наприкінці роботи над проектом вчитель: - під час захисту проекту задає допоміжні питання; форма З-Х-Д

оцінювання мультимедійного проекту

Відомості про автора

Ім'я, прізвище

Колун Олена Павлівна

Фах, навчальний предмет

Вчитель української мови та літератури.

Навчальний заклад

Одеська гімназія №1 імені А.П.Бистріної

Місто\село, район, область

м.Одеса, Приморський район

Контактні дані

(048) , м.Одеса, проспект Богданова 11, кв.6.

Відомості про тренінг

Дати проведення тренінгу

08-15.11.2012

==Місце проведення тренінгу Одеська гімназія №1 імені А.П.Бистріної

Тренери

Мельник Олена Михайлівна Дундєва Наталя Костянтинівна