Портфоліо Зикової Віти Анатоліївни з теми "Інтернет:середовище і засіб одержання знань "

Матеріал з Iteach WIKI
Перейти до: Навігація, пошук

Назва проекту

ІНТЕРНЕТ: СЕРЕДОВИЩЕ Й ЗАСІБ ОДЕРЖАННЯ ЗНАНЬ (інформатика 7-й клас)

Основний та другорядні (дотичні) навчальні предмети

інформатика

Вік учнів, клас

7-й клас – вік 12-13 років

Стислий опис проекту

інформатика 7-го класу: тема «Інтернет», під час проектної роботи учні розбиваються на окремі групи, котрі вивчають окремі розділи теми. Необхідна інформація подається вчителем на уроці, за наданими вчителем посиланнями самостійно добувається учнями у інтернет середовищі. Результатом проектної роботи учнів буде представлення презентації обраного розділу,буклеті та створення газет.

Повний План вивчення теми

Навчальні цілі та очікувані результати навчання учнів

Успішне вивчення навчального матеріалу дозволить: знати: • необхідні види апаратного й програмного забезпечення для здійснення зв'язку по мережі; • види пошукових систем і їх відмінності; • різноманіття можливих послуг Інтернету і їх використання; • знаходити в Інтернет відповіді на поставлені питання за можливо короткий час • види пошуку (простий, розширений, спеціальний) і їх можливості; • види освітніх ресурсів уміти: • використовувати мову запитів; • працювати в різних пошукових системах; • зберігати інформацію з Інтернету для її подальшого використання; • використовувати освітні ресурси для розширення кругозору й у процесі навчання • використовувати для розв'язку пізнавальних завдань різних джерел інформації, включаючи Інтернет - енциклопедії, словники, різні освітні ресурси.

Опис оцінювання

Використання запитань впродовж вивчення теми для з’ясування розуміння учнями основних понять теоретичного та практичного використання набутих знань. Поточний контроль набутих знань та процесу створення групових презентацій контролюється завдяки блогу вчителя. Проміжний контроль середнього рівня теоретичних знань учнів здійснюється за допомогою інтернет-опитування. Виявлення рівня знань окремих учнів з теоретичної та практичної частини проходить під час семінарських занять у класі. Кінцеве оцінювання проводиться на загальному урокі-форумі у вигляді доповіді про зміст створених учнями сайтів та взаємному оцінюванню групами учнів створених сайтів.

Форми для оцінювання:

Наприкінці навчання однієї з форм контролю може бути публічний захист проектів, що дозволяє всьому колективу учнів брати участь в обговоренні результатів роботи й оцінюванні.

Діяльність учнів (Скопіювати з Плану)

1. Вчитель ділить учнів на групи котрі будуть працювати над окремими розділами теми Група 1: Що таке Інтернет Група 2: Різноманіття Інтернету Група 3: Правові норми Група 4: Основи пошуку й роботи з освітніми ресурсами. 2. Вчитель доводить до відома учнів та їх батьків інформацію про збереження персональних даних під час проведення учнями роботи з мережею інтернет та прав на їх публікації. 3. Вчитель надає учням перелік сайтів з яких можна отримати інформацію по наведеній тематиці. 4. Учні за наведеним списком відшукують теоретичну на методичну інформацію в мережі та створюють ряд презентацій, що розкривають їх тематику. 6. У заключній частині учні у доповіді захищають самостійно створені ними проекти. Інші групи учнів оцінюють їх роботу.

Відомості про автора

Ім'я, прізвище

Віта Зикова

Фах, навчальний предмет

інформатика

Навчальний заклад

ОНВК №13

Місто\село, район, область

м. Одеса

Контактні дані

vita-zk@yandex.ru

Відомості про тренінг

Дати проведення тренінгу

Місце проведення тренінгу

Одеська НВК №13

Тренери

Іванова Галина Іванівна, Зикова Віта Анатоліївна