Портфоліо Воробйової Ольги Сергіївни з теми:"Квадратні рівняння"

Матеріал з Iteach WIKI
Перейти до: Навігація, пошук


Назва проекту

квадратні рівняння

Основний та другорядні (дотичні) навчальні предмети

Навчальна тема (як записано в програмі)

Розв'язування квадратних рівнянь

Вік учнів, клас

Стислий опис проекту

Повний План вивчення теми

8 клас, 13-14 років

Проект орієнтован для учнів 8 класу . Тема з програми « розв’язування квадратних рівнянь». Основним напрямком роботи є розвиток інтелектуальних здібностей, направлених на реалізацію процеса.В результаті самостійних досліджень учні зможуть виділяти різні види квадратних рівнянь,вміти застосовувати т.Вієта при розв’язуванні квадратних рівнянь.

Навчальні цілі

  Основними завданнями реалізації змісту освітньої галузі в

основній школі є:

 - продовження розвитку  уявлень  про  число,  формування

обчислювальних навичок та застосування їх до розв'язування задач; - розширення математичного апарату, засвоєного в початковій школі; -формування навичок і умінь тотожного перетворення виразів, розв'язування рівнянь і нерівностей, їх систем та застосування їх до розв'язування задач; формування уявлення про функцію як математичну модель; - вивчення геометричних фігур на площині, розвиток просторових уявлень і уяви; - формування уявлень про геометричні величини та навичок і умінь їх вимірювання і обчислення; -навчання математичної мови; - формування уявлень про математичні поняття і методи як важливі засоби моделювання реальних процесів і явищ. Рівняння і нерівності з одним невідомим: лінійні, квадратні

  - Уявлення  про  рівняння  і
    нерівність  як  математичну
    модель реальних відношень між
    величинами.

Застосування рівнянь і їх систем до розв'язування задач - Уміння розв'язувати лінійні та квадратні рівняння; систем лінійних рівнянь з двома невідомими; лінійні та квадратні нерівності; прості текстові задачі за допомогою рівнянь та їх систем.

• Ефективне формулювання думок та ідей шляхом їх чіткого та зрозумілого висловлення та написання • Демонстрація можливості ефективно співпрацювати з різноманітними групами • Гнучкість та готовність до застосування необхідних компромісів з метою здійснення спільного завдання • Прийняття відповідальності за результати спільної роботи • Розуміння, усвідомлення ролі ефективного спілкування, створення та використання різних видів спілкування: усного, письмового та за допомогою мультимедіа-засобів в різноманітних формах та в різних умовах • Вміння швидко та ефективно шукати інформацію, критично та компетентно оцінювати інформацію, вміння вірно та творчо використовувати дані для вирішення проблем • Використання комп’ютерних технологій як інструменту для спілкування, досліджень, організації, оцінювання інформації, володіння базовим розумінням етичних/правових питань, пов’язаних з доступом та використанням інформації • Використання сильних сторін інших для досягнення спільної мети. • Виявлення чесної та етичної поведінки

Опис оцінювання

Залучення учнів до розуміння очікувань від їх учнівських проектів. Проводимо анкетування ( розповідь про себеанкета для учнів).Для учнів та батьків пропонуємо буклет , який пояснює використання проектної методики при вивченні теми квадратні рівняння. [ https://drive.google.com/file/d/0B1hKy9ytBJhESmtHcVpMNHB3TkE/edit?usp=sharing публікація.] Мозговий штурм перед початком проекта.Таблиця З-У-Х таблиці З-Х-Д. Оцінка готовності до роботи –рефлексія приклад рефлексії. В кожній групі проводимо самооцінку успішності у роботі групи.Приводимо критерії оцінювання оцінювання.

Діяльність учнів (Скопіювати з Плану)

Проводимо анкетування анкети перед початком роботи для того, щоб визначити навчальні потреби кожного з учнів.1 етап- понурення в проблему . На цьому етапі проводимо вхідне заняття, мозковий штурм. Вчитель продумує забезпечення учнів інформацією: надання інтернет – ресурсів , підручників, книг, статей, якщо не можуть користуватися комьютерними програмами вчитель інформатики надаємо допомогу у цьому. Знайомимось з запропонованими ситуаціями ( Задача про мавпочку), формулюємо свої пропозиції ( Що допомогло в розв’язуванні квадратних рівнянь, що заважало) 2 етап- реалізація проекту.презентація вчителя 1.Об’єднання учнів у групи ( журналісти- працюють над питаннями: - Навіщо потрібна нам математика ? -Що може дати математика кожній особистості? -Вивчити висловлювання різних вчених? У кінці свого опитування створюють буклет приклад буклета, або газету. ; дослідники - Дослідити винекнення квадратного рівняння -Роздивитися структуру квадратного рівняння -Застосування т.Вієта . Після цього створюють презентацію.) У ході роботи вчитель надає контрольний список для створення презентації для спрямування діяльності роботи учнів. У ході процесу навчання, відслідковуються зміни та здійснюються самостійна оцінка власного прогресу навчання. Роблячи записи в журналі спостережень та досліджень допоможе як вчителю, так і учням здійснювати моніторинг прогресу та краще розуміти зміст проекту. 2.Обговорення плану роботи учнів в групі, Обробка результатів. 3.Обговорення можливих довідників інформації. 4.Самостійна робота групи по виконанню завдань, Підготовка школярами презентацій та публікацій.шаблон презентації 5.Уточнюємо критерії оцінювання учнівських робітформа оцінювання. Упродовж всієї навчальної теми вчитель проводить опитування, це робиться для того, щоб допомогти учням розвивати свої навички мислення та самостійно виконати проект. Під час створення роботи вчитель проводить індивідуальні консультації. Вони застосовуються для сприяння моніторингу прогресу та підготовки відповідей на будь - які запитання товаришів. 3 етап- заключний.

Захист проектів, рефлексія.приклад роботи учня

Відомості про автора

Ім'я, прізвище

Ольга Воробйова

Фах, навчальний предмет

інформатик, математик

Навчальний заклад

ЗОШ І-ІІ ст № 7

Місто\село, район, область

м.Ясинувата,Донецька обл.

Контактні дані

Ольга Воробйова математик , інформатик ЗОШ І-ІІ ст№ 7 м.Ясинувата, Донецької області vorobjovaoнаgmail.com

Відомості про тренінг

Дати проведення тренінгу

11.06.2012р.-16.06.2012р.

Місце проведення тренінгу

ДонІППО

Тренери

11.о6.2012-16.06.2012р.р. ДонІППО Стрига Марія Валеріївна