Портфоліо Батаріної Тетяни Вікторівни на тему "Чому ми відчуваємо запах?"

Матеріал з Iteach WIKI
Перейти до: Навігація, пошук

Назва проекту

"Чому ми відчуваємо запах квітів?"

Основний та другорядні (дотичні) навчальні предмети

Фізика.

Біологія, природознавство.

Навчальні цілі

В учнів будуть формуватися навички створення презентацій за темою "Запахи та дифузія". Вдосконалюватимуться навички збирання даних кількома способами – пошук навчального матеріалу в Інтернеті, опрацювання наукової літератури, перегляд науково-пізнавальних журналів та публікацій в бібліотеці, зв'язок з життям. Зможуть зробити аналізу впливу запахів на здоров'я людини. Пояснять де будуть використовуватися ці знання в сучасному житті та чим вони корисні. Зроблять висновки чому люди відчувають запах квітів.

Вік учнів, клас

12-14 років 7 клас

Стислий опис проекту

У навчальному проекті беруть участь учні 7 класу. Тема: Будова речовини. Атоми й молекули. Рух і взаємодія атомів і молекул. Дифузія. Основні види діяльності: групова, у парах, індивідуальна. Передбачається використання ігрових моментів. Складання карток самоаналізу знань із теми, заповнення колонок таблиць «Знаю» або «Хочу знати» Учні створюють міні проекти: -Презентація «Запахи та дифузія» -Публікація «Вплив різних запахів на здоров'я людини» -Вікі-статтю «Чому ми відчуваємо запах квітів?»

Повний План вивчення теми

План реалізації проекту

План вивчення теми

Навчальні цілі

Впорядкування – де будуть використовуватися ці знання в сучасному житті та чим вони корисні. Осмислення – наприклад, чому люди відчувають запах квітів. Учні навчаться переконливо демонструвати відомості про явище дифузії, про вплив запахів на здоров'я людини, пояснювати все це на основі знань про внутрішню будову речовини, добираючи відповідні типи за допомогою відео презентацій, малюнків, або інших засобів візуалізації даних. Називають агрегатні стани речовини, формулюють поняття молекули та атома. Учні зможуть пояснити поширення запахів у повітрі, з'ясують, як різні запахи можуть впливати на здоров'я людини.

Опис оцінювання

Упродовж всієї навчальної теми проводиться оцінювання, щоб допомогти учням розвивати навички мислення вищих рівнів, навички 21 століття при розробці змісту учнівських проектів та здійснювати моніторинг власного навчання. Для оцінювання навчальних потреб учнів, їх попередніх знань і упереджень щодо використання статистики для передбачення майбутнього на початку вивчення теми організоване обговорення ключового запитання, вчитель занотовує відповіді учнів та їх думки, щоб використовувати ці нотатки для подальшого планування своєї діяльності і обговорити їх докладно на індивідуальних і групових консультаціях. Учні з самого початку роботи над проектами використовують: 1. До початку проекту проводиться діагностика: а) навчальних потреб учнів З-Х-Д З-Х-Д б) рівня їх фактичних знань учнів з теми; в) рівня сформованості навичок роботи з технологіями Веб 2.0 та створення презентацій. форма оцінювання презентації 2. Під час проведення проекту проводиться: а) анкетування для групування учнів та розподілення ролей з урахуванням інтересів учнів та психо-фізіологічних можливостей кожної дитини; б) оцінювання навичок використання Інтернет-ресурсів; оцінювання мультимедійного проекту; загальні критерії, рубрики, основні критерії та принципи оцінки; контрольний список для оцінки веб-сайтів. форма оцінювання веб-сайтів в) відслідковування ходу виконання роботи; форма оцінювання дослідницького процесу г) поточне оцінювання діяльності учнів згідно критеріїв вікі-статті, або блогу, або презентації або буклету форма оцінювання буклету; форми оцінювання учнівської вікі-статті, учнівського блогу форма оцінювання блогу, або презентації; д) оцінювання учнями власної діяльності, взаємооцінювання групової роботи форма оцінювання групової роботи. е) оцінювання виконання групових завдань форма оцінювання виконання групових завдань 3. По завершенню проекту проводиться: а) Визначення самоспрямованості навчання; форма оцінювання самоспрямованості б) Взаємооцінювання командною роботою Форма оцінювання командної роботи; форма оцінювання командної роботи в) визначення рівня здобутих знань з теми " Будова речовини. Атоми й молекули. Рух і взаємодія атомів і молекул. Дифузія." та сформованих умінь використання технологій Веб 2.0, взаємооцінювання командної роботою. г) оцінювання звіту дослідницької роботи форма оцінювання звіту дослідницької роботи

Діяльність учнів та вчителя

Діяльність вчителя: Починаючи роботу над проектом, необхідно сформулювати ключове та тематичні питання, тобто скласти план проекту. Наступним етапом є розробка критеріїв оцінювання кожного виду робіт: створення презентацій презентації, публікацій публікаціїпублікації , вікі-сторінок, підготовка буклету про проектний метод, створення презентації про даний проект. Впродовж проекту вчитель спостерігає за роботою учнів, контролює та консультує їх, у разі необхідності проводить певну корекція. Наприкінці проекту вчитель залучає учні до оцінювання та оцінює роботи. Діяльність учнів: Учні знайомляться з планом проекту вчителя, з критеріями оцінювання кожного виду робіт, вчаться створювати презентації презентації, публікації публікаціїпублікації, вікі-статті, готувати буклети згідно з темою проекту. Повинні вміти самостійно працювати, обробляти інформацію, виділяти головне та відстоювати свою точку зору. Учні повинні зрозуміти що така робота вимагає ретельної обробки знайденого матеріалу, виділення головного з безліч інформації, аналіз, синтез, дотримання логіки викладення інформації, грамотного написання та оформлення, використання комп'ютерних технологій. Головне - кожен повинен бути задіяним.

Відомості про автора

Ім'я, прізвище

Батаріна Тетяна Вікторівна


Фах, навчальний предмет

Вчитель фізики, інформатики, астрономії


Навчальний заклад

Новостародубська ЗШ І-ІІІ ступенів

Місто\село, район, область

с. Новий Стародуб, Петрівський район, Кіровоградська область

Контактні дані

tanyab198209@gmail.com

Відомості про тренінг

Дати проведення тренінгу

24.09.2012-1.10.2012


Місце проведення тренінгу

Новостародубська ЗШ І-ІІІ ступенів


Тренери

Гончарук Віталій Дмитрович