Відмінності між версіями «Портфоліо Багрій Тетяни з теми "Розум не має ціни, а думки кордонів"»

Матеріал з Iteach WIKI
Перейти до: Навігація, пошук
(Контактні дані)
(Тренери)
 
Рядок 173: Рядок 173:
 
[[Категорія: Шаблони]]
 
[[Категорія: Шаблони]]
 
[[Категорія: 10 версія]]
 
[[Категорія: 10 версія]]
[[Категорія: НП "Відкритий світ"]]
 
 
[[Категорія:Банк проектів]]
 
[[Категорія:Банк проектів]]

Поточна версія на 19:08, 17 червня 2013


Назва навчальної теми

Розум не має ціни, а думки кордонів

Основний та другорядні (дотичні) навчальні предмети

Основним навчальним предметом, для вивчення якого розробляється ця навчальна тема - інформатика. Навчальна тема – Комп’ютерна графіка.

Вік учнів, клас

9 клас, 14 – 15 років

Стислий опис проекту

Проект може бути реалізований в рамках теми «Комп’ютерна графіка» курсу «Інформатика» для учнів 9 класу та передбачає розвиток, узагальнення та поглиблення знань учнів з теми, сприяє оволодінню учнями комплексу знань, умінь і навичок, необхідних у повсякденному житті та майбутній трудовій діяльності.

Впродовж реалізації проекту учні проводитимуть дослідження графічних редакторів, що супроводжується підбором необхідних матеріалів, цікавих ресурсів, їх подальшою обробкою, аналізом та інтерпретацією даних, отриманням обґрунтованих узагальнень, висновків і рекомендацій і сприятиме формуванню креативної компетентності школяра, створить умови для їх самореалізації розкриття творчого потенціалу. Хід роботи над проектом будуть висвітлювати на власних блогах.

Результатом роботи учнів буде оформлена виставка створених ними журналів та постерів.

План вивчення теми

План вивчення теми

План впровадження

Навчальні цілі

Сприяти створенню умов для належної та продуктивної праці учнів разом з вчителями, батьками та один з одним.

Намагатись покращити в учнів навички проявляння ініціативи для досягнення вищого професійного рівня.

Розвивати в учнів ефективне формулювання думок та ідей шляхом їх чіткого та зрозумілого висловлення та демонстрації, відкритість та чутливість до нових та різноманітних перспектив

Наштовхувати учнів належно та продуктивно працювати разом з іншими для набуття знаннь, уміннь і навичок, які необхідні для ефективного використання графічних редакторів для навчально-пізнавальній діяльності та у повсякденному житті при створення зображень.

Розвивати в учнів вміння самостійно, цілеспрямовано шукати й систематизувати інформацію.

Здійснювати в учнів самоспрямування у своїй навчальній діяльності.

Вдосконалювати в учнів навички використання комп’ютерних технологій, як інструменту для досліджень, організації, оцінювання властивостей зображення.

Сприяти вмінням учнів організовувати ефективне використання часу та розподіл робочого навантаження.

Вдосконалювати вміння ефективно формулювати думки та ідеї шляхом їх чіткого та зрозумілого висловлення та написання.

Допомогти учням усвідомити базові засади етичних/правових питань, пов’язаних з доступом до та з використанням інформації.

Спонукати учнів до розвитку здатностей і бажання навчатися протягом всього життя.

Оцінювання

Упродовж всієї навчальної теми проводиться оцінювання в журнал для оцінювання , щоб допомогти учням розвивати навички мислення вищих рівнів при розробці змісту учнівських проектів та здійснювати моніторинг власного навчання.

Перед початком роботи над проектом учитель проводить вхідне оцінювання , вступне тестування, вихідне оцінювання за допомогою таблиць ЗХД та ЗХД_2, а також в асоціативному кущі.

Способи оцінювання та самооцінювання, які будуть здійснюватися впродовж роботи над проектом:

Форма оцінювання командної роботи

Форма оцінювання самоспрямуваня у навчанні

Контрольний список з самоспрямування у навчанні

Контрольний список спостереження за груповою роботою

Самооцінювання прикладу учнівської роботи

Контрольний список з вправності продукування творчих ідей

Форма оцінювання Журналу навчання.

Діяльність учнів та вчителя

Навчальна тема розпочинається з вхідного оцінювання за створеною вчителем інтернет-формою для оцінювання.

Впродовж першого уроку учні вивчають тему: «Поняття комп’ютерної графіки. Растрові й векторні зображення. Колірні системи. Формати графічних файлів. Засоби перегляду зображень та перетворення графічних форматів».

Після пояснення теми вчитель проводить бесіду з учнями з використанням стартової презентації під час якої обговорює з учнями питання завдання проекту та висувають ідеї вирішення проблеми.

Для визначення навчальних потреб та усвідомлення і оцінки учнями своїх попередніх знань, їм потрібно пройти вступне тестування, виконати завдання, які представлені в таблиці ЗХД та ЗХД_2, а також в асоціативному кущі.

Вчитель намагається переконати батьків у необхідності використання методу проектів за допомогою буклету.

Помилка створення мініатюри: Файл не знайдено

Ertyuiolxcvbnm,2.jpg

До початку роботи над проектом. Учні об’єднаються в однотипні групи згідно варіанту, запропонованого вчителем, а саме: необхідно провести класом міні-дослідення на визначення переваг та недоліків растрового і векторного графічних редакторів, після чого прихильники растрової графіки утворюють одну групу, відповідно прихильники векторної графіки – іншу. Кожна група обирає свою назву, складає план проектної діяльності та розподіляє ролі.

Перед початком основної роботи вчитель проводить інструктаж по роботі за комп’ютером та нагадує про комплекс вправ для очей.

Вчитель звертається до батьків з проханням дозволити дітям брати участь у проекті.

Початок роботи над проектом. Групи учнів приступають до реалізації проекту. Хід роботи над проектом та ідеї вирішення проблем, які виникатимуть учні будуть висвітлювати на власних блогах, які створені вчителем.

Основна частина роботи над проектом. Групам потрібно провести опитування і обґрунтувати відповідь на тематичне питання: «Яка роль комп’ютерної графіки в створенні журналу?»Працюючи попарно, учні систематизують та узагальнюють інформацію щодо використання графічних редакторів та форматів графічних файлів. Розглядають питання про те, що властиво графічним редакторам, які розглядаються.

Кожен учень намагається визначити: Який графічний редактор є найкращим для створення вибраного ним типу зображень? Щоб допомогти учням в цьому вчитель пропонує переглянути свою фасилітаторську презентацію.Після цього кожен учень індивідуально працюватиме у вибраному ним графічному редакторі. В ході роботи вчитель надає детальні інструкції (при потребі). Під час роботи з графічним редактором основною ідеєю роботи учня – є створення титульної сторінки власного журналу.

Коли всі учні справились з поставленим завданням вчитель пропонує групам обмінятись завданнями, тобто: та група, яка працювала з растровою графікою працюватиме з векторною, відповідно друга група працюватиме з растровою. Щоб почати виконання запропонованого завдання, учням потрібно знову проаналізувати: Який графічний редактор є найкращим для створення нового типу зображень? Визначившись, починають реалізацію цього кроку. Потрібно звернути увагу, що на цьому етапі є ще одна відмінність: створювати потрібно постер, який є вкладеним в журнал.

Вчитель задає питання учням: Як ви думаєте, чому незважаючи на величезну кількість існуючих графічних редакторів у шкільній програмі пропонують саме Paint і Word? Свої міркування учні викладають в блогах відповіді обговорюють через коментарі.

Результати всіх створених учнями опитувань, вони аналізують і зображають у вигляді діаграм.

При реалізації проекту широко використовуються можливості Інтернету: пошук необхідної інформації, спілкування учасників проекту за допомогою електронної пошти, чату, миттєвих повідолень, використання опитувальників для встановлення громадської думки по питаннях пов’язаних з проектом, а також для висвітлення результатів та ознайомлення з ними широкого кола бажаючих: ведення блогу, вікі-сторінки(учитель за необхідності може надати відповідну інструкцію) тощо. Для оцінювання результатів діяльності учнів, учитель надає їм відповідні контрольні списки та форми оцінювання:

Форма оцінювання командної роботи

Форма оцінювання самоспрямуваня у навчанні

Контрольний список з самоспрямування у навчанні

Контрольний список спостереження за груповою роботою

Самооцінювання прикладу учнівської роботи

Контрольний список з вправності продукування творчих ідей

Форма оцінювання Журналу навчання.

Вчитель розробляє форми за якими учні будуть вчитися критичному оцінюванню блогів та сайтів.

Учні створюють форми оцінювання власної діяльності.

Вчитель ознайомлює учнів із Законом про Авторське право та поняттям плагіату. Учні пишуть лист звернення до автора із проханням дозволити використовувати його матеріали у власному проекті.

Вчитель рекомендує учням перелік сайтів, які будуть корисними при роботі у проекті. Вчитель ознайомлює учнів з прикладами оцінювальних форм. Учні створюють власні критерії діяльності в проекті та результатів проекту. По завершенню роботи над проектом учні проходять підсумкове тестування.

Вчитель розробляє журнал для оцінювання та заносить результати.

Вчитель нагадує батькам про 'безпеку дітей в Інтернеті' та просить у батьків письмовий дозвіл на відкриття персональної електронної поштової скриньки та публікації роботи учнів в мережі Інтернет.

В заключній частині роботи над проектом кожна група демонструє мультимедійну презентацію з результатами проведених ними досліджень. Вислухавши виступи груп, вчитель пропонує учням проаналізувати роботи своїх товаришів та заповнити форму вихідного оцінювання.

Продуктом діяльності учнів виставка створених Журналів і постерів та презентація, яка розроблена на основі знань про графічні редактори та принципи їх роботи.

Відомості про автора

Ім'я, прізвище

Тетяна Багрій

Фах, навчальний предмет

Вчитель математики

Навчальний заклад

Богородчанська ЗОШ І - ІІІ ст. №2

Місто\село, район, область

смт. Богородчани, Богородчанський р - н, Івано - Франківська обл.

Контактні дані

0978219926

TBagriy@mail.ru

Bagrtet@gmail.com

Відомості про тренінг

Дати проведення тренінгу

10 червня 2013 - 15 червня 2013

Місце проведення тренінгу

м. Івано-Франківськ, ОІППО

Тренінг за 10 версією Intel"Навчання для майбутнього", Івано-Франківськ, 10 - 15 червня 2013

Тренери

Надія Манько, Тетяна Орлова