Портфоліо Іванчак Василя з теми "Будова речовини"

Матеріал з Iteach WIKI
Перейти до: Навігація, пошук


Назва проекту

Будова речовини

Основний та другорядні (дотичні) навчальні предмети

Фізика та інформатика

Навчальна тема (як записано в програмі)

БУДОВА РЕЧОВИНИ

Вік учнів, клас

7 клас, 13-14 років

Стислий опис проекту

Навчальний проект «Бутерброд з речовини», 7 клас , навчальна тема «Рух і взаємодія атомів і молекул. Залежність швидкості руху атомів і молекул від температури тіла. Дифузія,гутина.» ,учні виконують різні дослідні завдання та роблять висновки, над проектом учні працюють в таких ролях: «Практик « та « Теоретик» . Учні будуть досліджувати густину тіла,визначаючи її для різних тіл, знайомлячись із агрегатними станами речовини. Учні будуть шукати в мережі, завантажувати об'єми та визначати густину для різних тіл, які оберуть самостійно, . .

Повний план вивчення теми

План [1] План впровадження [2]

Навчальні цілі

- формулювати основнi положення атомно-молекулярного вчення про будову речовини; - описувати особливостi руху атомiв i молекул речовини в рiзних агрегатних станах; - обґруновувати залежнiсть швидкостi руху атомiв i молекул вiд температури; - порівнювати фiзичнi властивостi тiл у рiзних агрегатних станах; - спостерiгати явище дифузiї в газах i рiдинах; - робити висновки про залежнiсть плину явища дифузiї вiд температури. -оцінювати факти, які пов’язані з процесом визначення густини - збирати вхідні дані від вимірюваня рекомендації для діяльності іншимм групам - використовувати електронні таблиці для збору, сортування та демонстрації даних - створювати та демонструвати ефективні переконуючі презентації, підкріплені мультимедійним засобами - називає агрегатнi стани речовини, густини основних речовини;

Опис оцінювання

Для того, щоб визначити навчальні потреби учнів, встановити навчальні цілі, відслідковувати прогрес у їх навчанні, надавати зворотній зв’язок, оцінювати мислення використовуємо таблицю ЗХД та форми. Інструментарій оцінювання може включати різноманітні графічні схеми та карти знань, нотатки у щоденнику, контрольні списки, списки запитань для самоконтролю, опитувальники, форми оцінювання, тести та контрольні роботи. Будемо оцінювати, письмові роботи, презентації, виступи учнів. Взаємооцінювання, самооцінювання, оцінювання вчителем, батьками

Діяльність учнів )

WIKI стаття "Густина ти де?" Модуль 3 Вчитель проводить поділ на групи « Теоретики « та « Практики « та готує матеріал для жеребкування.. 1. У малих групах учні шляхом жеребкування проводять розподіл ролей: 2. Після розподілу ролей, шляхом жеребкування вибирають дослідницькі завдання: 1. Знайти густину тіл правильної форми. 2. Знайти густину фруктів та овочів. 3. Знайти густину рідини. 4. Знайти густину тіл неправильної форми 5. Дослідження розчинення дрібки фарби; 6. Підібрати матеріал для розповіді про густину як фізичну величину 7. Найти цікаві відомості про густину різних тіл 8. Поширення краплини олії на поверхні води; 9. Дослідження стану повітряних кульок через певний час; 10. Дослід з пружиною та водою. [3] Модуль 4 Вчитель знайомить учнів з методом проекту [4] Вчитель за допогою таблиці ЗХД [5]визначає рівень попередніх знань, вмінь та навичок. За допомогою вступної презентації вчитель з’ясовує навчальні потреби учнів.[[6] ( Автор презентації:Денис Лазарєв )[7] Модуль 5 Учні використовують Інтернет-ресурси. Вчитель демонструє презентацію про авторське право.[8] Вчитель намагається забезпечити відповідальне та відповідне використання Інтернет ресурсів. Учні у свої дослідженнях спираються на законодавство про авторське право. Вчитель розповідає про закони правомірного використання інформації описує як учителі та учні можуть скористатися під час навчання матеріалами, захищеними авторським правом. Знайомить із правилами створення списку використаних джерел для учнів різних вікових категорій.[9] Вчитель вчить учнів критично оцінювати веб-ресурси.[10] Форма для оцінювання [11] Модеуль 6 Вчитель та учнів використовують блог вчителя для обговорення питань які виникають при вивчені теми. Опитувальник [12] створений нами дозволяє використовувати тестову форму роботи для встановлення рівня навчальних досягнень учнів у процесі навчання та виявляти прогалини в знаннях і отриману інформацію використовувати для корекції знань. Модуль 7 Вчитель дає завдання створити учнівську WIKI сторінку за адресою WIKI стаття "Густина ти де?" і працюють над сторінкою та наповнюють його інформацією про своє дослідження. Модуль 8 Вчитель формує систему оцінювання. Залучає учнів до використання самооцінювання та взаємо оцінювання з використання контрольних списків та форм оцінювання. Модуль 9 Вчитель визначає типи сприйняття учнів, яка півкуля домінує та стилі множинного інтелекту. Для цієї роботи можна виконати різні види тестів. За отриманими результатами вчитель форму є групи учнів. Бажано щоб до однієї групи попали учні з різними типами сприйняття та різними стилями множинного інтелекту.

Відомості про автора

Ім'я, прізвище

Іванчак Василь Дмитрович

Фах, навчальний предмет

вчитель, фізика та інформатика

Навчальний заклад

Хлібодарівська ЗОШ І - ІІІ ступенів

Місто\село, район, область

Хлібодарівка, Чаплинського, Херсонської

Контактні дані

sacbara441@gmail.com

Відомості про тренінг

Дати проведення тренінгу

19.06.2012 – 24.06.2012

Місце проведення тренінгу

Одесса. ЗОШ № 94

Тренери

Шевчук Лариса , Скрипка Аня