Портфоліо Євсеєвої Наталії Миколаївни з теми "Книга мала, та серцю люба"

Матеріал з Iteach WIKI
Версія від 23:37, 16 серпня 2012, створена Світлана32 (обговореннявнесок) (Повний План вивчення теми)

Перейти до: Навігація, пошук

Назва проекту

«Книга мала, та серцю люба»

Основний та другорядні (дотичні) навчальні предмети

Українська мова та література

Навчальна тема (як записано в програмі)

Українська література

Вік учнів, клас

12-13 років, 7 клас

Стислий опис проекту

Учням 7 класу пропонується взяти участь в проекті по створенню макета книги у середовищі MS Word. Предмет дослідження школярів трактується в контексті виявлення загальної характеристики створення Книги, особливостей електронних книг, узагальненні знань, вмінь та навичок обробки текстової інформації на комп’ютері. Під час виконання завдань навчального проекту школярі набувають практичного досвіду аналізу, узагальнення, систематизації, інтеграції, оцінювання пізнавальної інформації з метою створення власного інтелектуального продукту та його презентації. Учні також оволодіють уміннями і якостями ХХІ століття – серед останніх домінуючого значення набувають формування особистої відповідальності за якість виконання конкретного завдання, розвиток комунікаційних здібностей учнів, досвід роботи учнів в команді, естетичне сприйняття друкованого тексту.

Повний План вивчення теми

План проекту

План впровадження проекту

Навчальні цілі

Після завершення навчального проекту учні зможуть: розпізнавати - структуру книги; - характерні особливості форматування книги; оцінювати - знайдену в Інтернеті інформацію про книговидавництво відбирати та систематизувати - інформацію з різних джерел з питання створення та макетування книги. застосовувати знання до - використання колонтитулів; - створення розділів і глав; - ілюстрації з підписами; - нумерації сторінок. дотримуватись правил роботи - з використання авторського права; - з різноманітними тестовими редакторами; - ефективно планувати час роботи в групах та розподіляти роботу між членами групи; - вміти створювати власну електронну книгу. застосовувати - навички письмового спілкування та збирати дані від численних осіб з допомогою інтернет-ресурсів для спілкування – електронної пошти; критично та конструктивно - відповідати на ідеї однолітків у ресурсах для спільної роботи – блогах; здійснювати - самоспрямування у своїй навчальній діяльності; розуміти та усвідомлювати - роль ефективного спілкування, створення та використання різних видів спілкування: усного, письмового у різних умовах (під час підготовки та проведення презентації результатів навчального проекту).

Діяльність вчителя

По закінченню роботи над проектом учень: називає: - формати файлів, що обробляються текстовим процесором; пояснює: - призначення й можливості систем обробки текстів; - призначення основних меню, панелей інструментів, лінійок та смуг прокрутки у вікні текстового процесора; використовує: - довідкову систему текстового процесора; - засоби пошуку й автоматичної заміни тексту; - засоби перевірки правопису; класифікує: - системи обробки текстів; вміє: - створювати, відкривати й зберігати документи в середовищі текстового процесора; - форматувати шрифти і абзаци; - виділяти суцільні та несуцільні текстові фрагменти; - копіювати й переміщувати фрагменти тексту з використанням та без використання буфера обміну, в межах одного або між різними документами; - знаходити й замінювати фрагменти тексту в автоматичному режимі; - перевіряти правопис текстових документів та виправляти помилки в автоматизованому режимі.


На початку проекту анкетування; мозкова атака; самооцінювання. -анкета; -таблиця «ЗХД» (Знаю; Хочу дізнатися; Дізнався); - організаційна діаграма. Впродовж роботи над проектом план проекту, спостереження груп, навчальний блог, тестування, нагадування і підказки, контрольні списки спільної роботи читання блогу, бланк контролю. Наприкінці роботи над проектом продукти діяльності, підсумкова конференція рефлексія. Контрольний список блогу, нагадування і підказки, контрольний список.

Опис оцінювання

Упродовж всієї навчальної теми проводиться опитування та оцінювання, щоб допомогти учням розвивати навички мислення вищих рівнів, розробляти зміст учнівських проектів та здійснювати моніторинг власного навчання. Учні використовують Контрольний список блогу, публікації та вікі-статті, в залежності від того, яку форму представлення результатів роботи в проекті вони обирають, щоб скеровувати своє навчання, відслідковувати тенденції та здійснювати самооцінку свого просування у навчанні. Крім того впродовж роботи над проектом використовуються нагадування і. Оцінювання здійснюється вчителем щоденно на основі спостережень за допомогою контрольних списків спільної роботи та перегляду продуктів діяльності учнів. Регулярно ведеться читання блогу дослідження, а наприкінці першого тижня здійснюється тестування учнів за допомогою бланку контролю. В кінці роботи над проектом здійснюється самооцінювання роботи в проекті кожного учня з допомогою контрольного списку запитань до рефлексії наприкінці роботи над проектом.

Діяльність учнів

За тиждень до початку роботи над проектом вчитель готує публікацію для учнів про метод проектів та навички 21 століття. День 1 Навчальна тема розпочинається із заповнення учнями опитувальника «Що краще читати?», за допомогою якого визначається рівень обізнаності учнів про книги паперові та електронні. Наступний етап – це ознайомлення з учительською презентацію, в якій представляється ключове питання: «Чому книга не пряник, а дітей до себе манить?», та тематичні запитання: Чи легко створити книгу? Книга відображає чи змінює життя? Чи навчає одна книга – тисячі людей? Що необхідно знати, щоб виготовити книгу? Як ваше власні твори відображають ваше життя? З допомогою учительської презентації проводиться мозковий штурм для виявлення вхідних знань, уявлень, переконань з питання Чому книга не пряник, а дітей до себе манить? На наступному кроці учні об’єднуються у групи. Далі з допомогою мозкового штурму (таблиця ЗХД), учні працюють над питанням «Що необхідно знати, щоб виготовити книгу?». Для ознайомлення учнів із завданнями для досліджень пропонується учительський документ для фасилітації – презентація, яка розміщується в Інтернеті і є доступною будь-кому та будь-де. Здійснюється обговорення інформаційних джерел, які використовуватимуться в процесі реалізації проекту, після чого вчитель представляє учням контрольні списки оцінювання робіт, які містять огляд очікувань від створеної ними роботи і проводить їх обговорення з подальшим удосконаленням (в залежності від зауважень учнів). 1 тиждень роботи над проектом 1 група (редактори) виконують наступні завдання: Опрацювати різні джерела інформації з метою складання таблиці "Переваги та недоліки електронної книги над паперовою". Після цього вони: •Проводять анкетування: «Книги які ми читаємо» серед учнів, батьків, вчителів. •Знаходять в Інтернеті та друкованих джерелах інформацію про види книг. Під час пошуку інформації в Інтернеті учні оцінюють знайдені веб-сайти, користуючись формами оцінювання сайтів, розробленими вчителем. Також вони використовують інструкцію по пошуку інформації в Інтернеті. 2 група (літературознавці) виконують наступні завдання: •Опрацювати різні джерела інформації з метою пошуку матеріалу про особливості структури паперової книги. •Складають таблицю про внутрішні та зовнішні елементи книги. •Розкривають порядок розташування в книзі елементів за сторінками. Результати своїх досліджень представляють в учнівському блозі "Чи легко створити книгу?". 3 група (видавці) •Підбирають текст формату txt. •Здійснюють форматування тесту з використанням стилів. •Створюють обкладинку для книги засобами Microsoft Word. Обдаровані учні мають створюють обкладинку в програмі Adobe Photoshop або CorelDraw. 2 тиждень роботи над проектом Усі групи узагальнюють та систематизують отримані результати, після чого: 1 група (редактори): Хід, а також результати своєї роботи представлять в блозі. Між собою учні спілкуються за допомогою електронної пошти. 2 група (літературознавці): •Створюють вікі-статтю «Що краще читати». 3 група (видавці): Створюють електронну книгу та один екземпляр паперової книги за розробленим макетом. Протягом усієї роботи над проектом вчитель використовує електронну пошту для нагадування учням про наближення до наступного етапу роботи над проектом. Службу миттєвих повідомлень вчитель використовує для консультування учнів по мірі виникнення проблем чи питань (або в разі хвороби дітей). Завершується робота над проектом демонстрацією результатів досліджень кожної з груп на загальношкільній конференції.

Корисні посилання

• Учні отримають звужене завдання до обов’язкового для виконання найбільш важливих елементів. • Вести роботу з підтримкою з боку батьків або ще одного вчителя чи вихователя. • Забезпечувати учнів створеними вчителем шаблонами для полегшення роботи. • Забезпечувати позитивні коментарі та надання підтримки учням, які стараються та виконують завдання.

Відомості про автора

Ім'я, прізвище

Наталія Євсеєва

Фах, навчальний предмет

Філолог Українська мова та література

Навчальний заклад

ОЗОШ № 41

Місто\село, район, область

м.Одеса Суворовський район

Контактні дані

тел: 7208540, 7203264 Адреса : пл.Мічуріна, 9.

Відомості про тренінг

Дати проведення тренінгу

13.08.2012 - 17.08.2012

Місце проведення тренінгу

Одеська ОСШ №40

Тренери

Желязкова Світлана