Портфоліо "Шедевр Бермана"

Матеріал з Iteach WIKI
Перейти до: Навігація, пошук


Назва навчальної теми

Шедевр Бермана (за новелою О.Генрі «Останній листок»).

Над проектом працювала

Козова Дар’я

Основний та другорядні (дотичні) навчальні предмети

Основний навчальний предмет - світова література,розділ "Світова новела". Другорядні навчальні предмети: образотворче мистецтво та інформатика.

Вік учнів, клас

12-13 років, 7 клас.

Стислий опис проекту (скопіювати з Плану)

Проект для 7 класу з теми «Світова новела».

Навчальний проект буде здійснюватись учнями 7 класу після вивчення новели О.Генрі «Останній листок».

Учні об’єднуються у 3 групи, виконують пошукову та дослідницьку роботу, яка дає можливість зібрати інформацію, проаналізувати її, зробити висновки та презентувати в оригінальній формі. Перша група, «літературознавці», аналізують образ Бермана, створюють його психологічний портрет, спираючись на образи-символи та художні деталі (підказки автора). Очікуваним продуктом діяльності учнів першої групи буде презентація «Берман – пияк-невдаха? Художник? Людинолюб?». Учні другої групи, «мистецтвознавці», досліджують значення слова «шедевр», з’ясовують ознаки, за якими твір мистецтва вважається шедевром, знаходить визнані зразки шедеврів світового мистецтва, порівнюють їх із малюнком Бермана, розмірковують, чи є він шедевром із позиції мистецьких канонів. Очікуваним продуктом діяльності учнів другої групи у проекті буде мистецький колаж «Шедеври світового мистецтва». Третя група, «філософи», створюють підбірку висловів відомих філософів, мислителів, письменників про людину, сенс її життя, красу вчинків – «Що є людина на землі?», працюють із додатковою літературою (словники, енциклопедії, довідники, художні твори, інтернет-джерела) та проводять паралелі між цінностями давніх часів і сучасності. Продуктом діяльності третьої групи буде буклет «Шедевр Бермана – гімн ... (Людяності)».

План вивчення теми (вставити файл)

План вивчення теми Блог-щоденник навчання

Оцінювання (стислий опис і інструменти)

Перед початком роботи над проектом, під час консультацій із учителями образотворчого мистецтва та інформатики проводиться оцінювання готовності учнів до виконання проекту (рівень володіння навичками роботи з комп’ютером, пошуку інформації в мережі Інтернет, роботи з мережевими ресурсами, тощо). На початку роботи над проектом відбувається:

• перегляд презентації вчителя з її наступним обговоренням (фронтальним і малими групами - «мозковий штурм»);

• робота з таблицями «ЗХД» та онлайн опитувальник, де учні оцінюють власні знання з предмету дослідження(ключ до онлайн опитувальника); учням пропонуємо заповнити 1 та 2 колонки таблиці ЗХД, 3 колонка буде завершена протягом виконання всього проекту;

• обговорення тем проектів.

Впродовж роботи над проектом:

• вчитель проводить консультації та проміжне оцінювання попередніх результатів;

• учні по мірі проходження основних етапів проектної роботи заповнюють контрольний список прогресу роботи;

• учні також використовують форми (оцінювання аналізу завдання, оцінювання вміння аргументувати), які допомагають їм добре виконати завдання та спрямовує їх у виконанні завдань проектів;

• під час роботи у малих групах над створенням блогів (мета: поділитися з іншими своїми здобутками та знаннями), вони використовують Контрольний список та Форму оцінювання для блогу;

• оскільки це груповий проект, учні використовуватимуть форми взаємооцінювання та самооцінювання, оцінювання самоспрямування у навчанні. Наприкінці роботи над проектом:

• учні демонструють виконані роботи (презентація, мистецький буклет), після чого відбувається їх самооцінювання, оцінювання вчителем та іншими групами (згідно критеріїв оцінювання);

• в процесі роботи з таблицями «ЗХД» відбувається самооцінка учнями власних набутих знань та вмінь;

• результатом роботи однієї з групп є створення блогу, в подальшому відбувається оцінювання учнівських робіт читачами блогу.

Діяльність учнів та вчителя (скопіювати з Плану з посиланнями на відповідні документи)

За тиждень до початку роботи над проектом учні та батьки ознайомлюються з публікацією вчителя про метод проектів "Шедевр Бермана", дізнаються про його переваги та можливості, відмінності від методів традиційного навчання. Тоді ж вчитель пропонує їм для ознайомлення і попереднього оцінювання інтернет-ресурси, на яких розміщено результати проектних робіт попередніх груп чи класів, рефлексія учнів, що займались проектною діяльністю. Мета вчителя – зацікавити учнів та їхніх батьків, створити ситуацію успіху.

Таким чином, ще до початку роботи над проектом в учнів формується свідоме та позитивне ставлення до проектної діяльності, бажання оцінити свої сили і можливості, проявити творчість. Крім того, тоді ж, у середовищі учнів, розпочнеться мимовільне створення мікрогруп, які під час проекту працюватимуть над різними темами досліджень. У перший день роботи над проектом (останній урок роботи над твором) учні:

- переглядають презентацію вчителя про проект, знайомляться з ключовим та тематичними запитаннями і приймають рішення про роботу в одній з 3 груп (кожна група шукатиме відповідь на одне з трьох змістових питань);

- об’єднання у групи за бажанням учнів;

- методом «мозкового штурму» проводиться початкове обговорення шляхів пошукової діяльності (це обговорення вони продовжать в позаурочний час, коли основні стратегічні лінії вже будуть вироблені), розподіляють свої обов'язки в межах групи (хто яку частину роботи буде виконувати);

- знайомляться з порадами вчителя щодо організації роботи учнів та документами (підготував вчитель), що стосуються їхньої проектної роботи: допомога в плануванні проекту, допомога у проведенні рефлексії, інструкції, контрольні списки, формати для оцінювання робіт та самооцінювання;

- проходять вхідний опитувальник; заповнюють таблиці «ЗХД».

Учні отримують адреси інтернет-ресурсу, де розміщені всі ці документи, щоб продовжити ознайомлення та роботу з ними в позаурочний час, а також бланки Дозволу батьків на публікацію учнями своїх робіт в мережі Інтернет (приносять заповненими на наступний урок).

На роботу над проектом відведено 2 тижні, тому доцільно учням роботу виконувати вдома, в позаурочний час, розподіливши в межах мікрогруп свої обов'язки. Під час роботи спілкуватися між собою члени групи можуть на шкільному форумі в рамках вибраної для себе теми. Учні з допомогою вчителя та за інструкціями 1, 2, 3створюють тематичний блог для представлення результатів своїх досліджень. Учні здійснюють рефлексію своєї роботи. Шкільний психолог допомагає при потребі відкоректувати розподіл роботи учнів в межах мікрогруп.

Протягом двох тижнів учні працюють у групах над обраною проблемою. Перечитують новелу 0.Генрі «Останній листок», вивчають програмовий матеріал із теми «Світова новела», який дає базові знання. Обговорення результати пошуку матеріалів для дослідження, уточнюють напрями діяльності. Вчитель проводить групові консультації, контролює процес роботи з допомогою контрольного списку прогресу роботи, допомагає провести проміжне оцінювання результатів роботи (за допомогою форм та контрольних списків), знайомить обдарованих учнів з додатковими завданнями. При потребі залучається для допомоги вчителі заявлених вище предметів. За потреби окремі учні отримують індивідуальні консультації вчителя та шаблони, які допоможуть їм успішно виконати свою ділянку роботи.

У кінці другої неділі учні завершують роботу над дослідженням та оформленням результатів досліджень, ще раз проводять самооцінку своєї роботи та рефлексію.

На першому уроці третьої неділі учні демонструють отримані результати своїх досліджень. Результатом дослідження 1 групи є презентація та вікі-стаття. Результат 2 групи - буклет до проекту Шедевр Бермана. Третя група представила власні есе. Учні здійснюють оцінку робіт однокласників (за розробленими формами) та самооцінку своєї участі у дослідженні (за формами для оцінювання робіт та співробітництва). З допомогою таблиць ЗХД учні оцінюють набуті знання та вміння, здійснюють рефлексію. Учні проходять тест-контроль вчителя для оцінки набутих знань. Вчитель розміщує результати роботи над проектом, фотозвіт на сайті школи.

Відомості про автора

Ім'я, прізвище

Козова Таміла Олександрівна

Фах, навчальний предмет

Вчитель світової літератури.

Навчальний заклад

НВК «Долинська гімназія – загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №3»

Місто\село, район, область

м. Долинська Долинського р-ну Кіровоградської обл.

Контактні дані

kozova72 на gmail.com

Відомості про тренінг

Дати проведення тренінгу

19-26 лютого 2013 року

Місце проведення тренінгу

КОІППО ім.В.О.Сухомлинського

Тренери

Буртовий Сергій Вікторович