Навчання у 1 класі

Матеріал з Iteach WIKI
Версія від 15:35, 27 жовтня 2017, створена Chakubash (обговореннявнесок) (Створена сторінка: Основнiвимоги до знан, умінь та навичокучнів з конкретногонавчального предмету розкри...)

(різн.) ←Попередня ревізія • Поточна версія (різн.) • Слідуюча ревізія→ (різн.)
Перейти до: Навігація, пошук

Основнiвимоги до знан, умінь та навичокучнів з конкретногонавчального предмету розкриваютьзгiдно з дiючою програмою. У 1 класiучнiмаютьнавчитисясвiдомо i виразночитатицiлими словами у темпi 40 - 60 слiв за хвилину (допускаєтьсяпоскладовечитанняважкихслів); дiлити текст на логiчнозакiнченiчастини (абзаци); знаходити (з допомогоювчителя) вiдоме i невiдоме, головне i другорядне, основну думку; вiдповiдати на запитання. Темп читаннямовчки - 45-70 слів за хвилину. Об'єм тексту для аудіювання 120-160 слів і звучатимемовін 1,5-2 хвилини. Діалогмаєскладатися з 3-4 реплік без етикетноїрепліки, уснийпереказ - 50-55 слів, а уснийтвір - 45-50 слів. Об'єм тексту для списування - 30-40 слів, а диктанту - 30-40 слів. Твір - 2 речення, а письмовийпереказ - 40-50 слів. Темп письма на кінець року - до 20 знаків за хвилину. Обсягдомашньогозавдання - 45 хвилин.Другокласникiповиннi знати назвидитячихкнижок, про кого (про що) в них йдеться; розрiзнятиосновнiелементикнижок; дотримуватисясанiтарно-гiгiєнiчнихвимог до читання. Вони вчатьсякалiграфiчно правильно списувати текст з дошки та з пiдручника; вживативелику букву в іменах, прiзвищах людей та кличках тварин; визначатинаголос у дво-трискладових словах; послiдовноназивати у мовленомусловi звуки, даватиїм характеристику, позначативiдповiдними буквами. На кiнець навчального року учнi другого класу повиннiвмiти читати, записувати i порiвнювати числа вiд 0 до 100; виконувати дiї додавання i вiднiмання в межах 100 (усно i письмово); знати таблицю додавання i вiдповiднi випадки вiднiмання, таблицi множення чисел 2, 3; розв’язувати найпростiшi задачi на 1-2 дiiї першого ступеня (зокрема на збiльшення або зменшення числа на кiлька одиниць).Виконуючи завдання, дитина повинна самостiйно дiбрати необхiдне навчальне приладдя, правильно розмiстити його на робочому мiсцi, пiдтримувати порядок пiд час заняття, найти потрiбнийматерiал за змiстом пiдручника, дотримуватись (пiд керiвництвом вчителя) певної послiдовностi виконання завдання, перевiрити результати своєї працi, користуючись алгоритмом, словником, зiставляючи зi зразком.