Відмінності між версіями «Користувач:Тетяна Яковенко»

Матеріал з Iteach WIKI
Перейти до: Навігація, пошук
(Приклад продукту проектної діятельності учнів)
(Приклад продукту проектної діятельності учнів)
Рядок 128: Рядок 128:
  
 
[https://docs.google.com/presentation/d/1QtfFsCOe5o1RnL1Zc0OEuig4ywZnFRbxB5NRQdqyIno/edit?usp=sharing Учнівська презентація]
 
[https://docs.google.com/presentation/d/1QtfFsCOe5o1RnL1Zc0OEuig4ywZnFRbxB5NRQdqyIno/edit?usp=sharing Учнівська презентація]
 +
 +
[[Файл:320px-Иооддтдщ.jpg]]
  
 
=Опис оцінювання учнів=
 
=Опис оцінювання учнів=

Версія за 04:08, 17 січня 2014

Зміст

Назва проекту

300px-Wallpapers 69084.jpg

Куля і сфера

"Вище призначення геометрії як раз і полягає в тому, щоб знаходити прихований порядок в хаосі, який нас оточує"

                                        слова Вінера

Автор проекту

Яковенко Тетяна студентка Криворізького педагогічного інституту ДВНЗ "Криворізький Національний Університет"

Перелік ключових компетентностей, розвиток яких передбачено проектом

- Уміння вчитися

- Уміння планувати свою діяльність

- Соціальна компетентність

- Загальнокультурна компетентність

- Компетентності з інформаційних і комунікаційних технологій

Предмет, клас

Геометрія, 11 клас

Час проведення

1 місяць

Блог проекту

Блог проекту

Опис проекту

Візитна картка проекту

Візитна картка проекту

План реалізації проекту

План реалізації проекту

Тема проекту

Тема: Куля і сфера.

Мета проекту

Ознайомити учнів з поняттями куля та сфера, показати їх практичне використання в житті людини. Розвивати творчу активність учнів, вміння самостійно робити висновки на основі отриманих даних у результаті досліджень, пізнавальну діяльність учнів. Мотивувати прагнення до саморозвитку, вдосконалення та самостійної діяльності. Пробудити інтерес та бажання вчитися та пізнавати нове.

Ідея проекту

Основна ідея проекту - Протягом століть людство не переставало поповнювати свої наукові знання в тій чи іншій галузі наук. Безліч учених-геометрів, так і простих людей, цікавилися такою фігурою як куля і її “оболонкою”, що носить назву сфера. Багато реальних об'єктів у фізиці, астрономії, біології та інших природничих науках мають форму кулі. Тому питання вивчення властивостей кулі відводилися в різні історичні епохи і відводяться в наш час.

Запитання, що дають напрямок проектній діяльності

Ключове питання

Як знання кулі допоможе мені пізнати навколишній світ?

Куля і сфера – це звичайні геометричні поняття чи щось більше?

Тематичні питання

1. Для чого потрібні куля та сфера ?

2. Чи існує зв'язок між геометрією та мистецтвом, астрономією, географією, природою, людиною ?

Змістові питання

1.Що таке куля ?

2.Основні властивості кулі ?

3.Що таке сфера ?

4.Частинами кулі є….. ?

5.Яку площу має сфера ?

6. Який об′єм має куля?

Актуальність проекту

Актуальність зумовлена потребою більш поглиблено вивчати дану тему, так як у нашому житті вона має безпосереднє застосування.

Стислий опис:

Даний проект об'єднує математику, фізику, астрономію, географію, історію, мистецтво. У рамках проекту учні повинні сформувати уявлення про кулю та її елементи, розглянути широке використання даного поняття для розв'язування задач в повсякденній діяльності людини. Встановити взаємозв'язок геометрії з іншими областями наук. Розвивати творчу активність, вміння самостійно робити висновки на основі отриманих даних у результаті досліджень. Розвивати пізнавальну діяльність. Виховувати прагнення до самоосвіти і вдосконалення.

Навчальні цілі та очікувані результати навчання

- У процесі розробки проекту учні сформовують уявлення про кулю та її елементи, розглядають широке використання даного поняття для розв'язування задач в повсякденній діяльності людини.

- Встановлюють взаємозв'язок геометрії з іншими областями наук.

- Розвивають творчу активність, вміння самостійно робити висновки на основі отриманих даних у результаті досліджень.

- Виховують прагнення до самоосвіти і вдосконалення.

- Удосконалюють та поглиблюють свої знання з теми.

- Учні вчаться планувати свою діяльність, захищати свій проект перед однокласниками, критично мислити, розмірковувати, виконувати різні соціальні ролі, діють у команді.

Матеріали проекту

Вчительська презентація

320px-Безымянный.jpg

Подяка

320px-Podiaka.jpg

Подяка

Запрошення

170px-Zaprosh.jpg


Запрошення

Сайт проекту

Сайт проекту

Приклад продукту проектної діятельності учнів

Учнівська публікація


1.jpg 222222.jpg 3333.jpg 44444444.jpg

Учнівська презентація

Файл:320px-Иооддтдщ.jpg

Опис оцінювання учнів

Опитування використовується упродовж всієї навчальної теми для того, щоб допомогти учням розвивати свої навички мислення вищих рівнів та самостійно виконувати проекти. Індивідуальні консультації використовуються для сприяння моніторингу прогресу та підготовки відповідей на будь-які запитання учнів.

Вхідне оцінювання, опитування інтересів

Визначення попередніх знань учнів щодо теми та того, що саме вони знають про сферу і кулю відбувається при заповненні ними таблиці З-Х-Д. На початку проекту використовуються такі методи оцінювання як опитування; перегляд та обговорення презентації вчителя; робота з таблицями «З Х Д». Визначення попередніх знань учнів щодо теми та того, що саме вони знають, відбувається при заповненні ними Опитувальника (google-таблиця ) та таблиці З-Х-Д. (Знаю, Хочу дізнатися, Дізнався). Учні знайомляться з нотатками вчителя, з презентацією вчителя, де визначають основні запитання, над якими потрібно буде працювати під час вивчення теми. Вчитель знайомить учнів з переліком навичок 21 століття.

Впродовж роботи над проектом

Використовують для оцінювання учнів консультації (on-line); продовження роботи з таблицями ЗХД; самостійну роботу з листами оцінювання проекту та кінцевого продукту проекту (само- і взаємооцінювання); онлайн-таблицю для контролю роботи над проектом. Під час роботи над проектом учні використовують план діяльності для того, щоб допомогти їм на етапах проведення мозкової атаки, планування, впровадження своїх планів. Учні також використовують Форму оцінювання самоспрямування у навчанні. З цією метою використовуються такі інструменти оцінювання: лист оцінювання (само- і взаємооцінювання роботи в групах); google-таблиця для відображення роботи над проектом; таблиця З-Х-Д; сервіс Групи для спілкування та консультацій. Доцільно також для спілкування використовувати блоги.

Наприкінці роботи над проектом

Використовують такі методи оцінювання як демонстрація (захист проекту: презентація; публікація; вікі-стаття); робота з таблицями З Х Д, анкетування; аналіз онлайн-таблиці та листів оцінювання. Використовуються наступні інструменти оцінювання: форми оцінювання презентації, учнівського веб-сайту, публікації, вікі-статті; таблиця З Х Д; анкета; google-таблиця; листи оцінювання проекту. Періодичний перегляд та читання записів та коментарів учнів на блозі чи в групі проекту дозволяє оцінити розуміння учнів і, при необхідності, скеровувати їх навчання в потрібному напрямку. До закінчення створення роботи над проектом потрібно призначити спеціальні консультації, бесіди з вчителем та однокласниками, щоб надати групам зворотній зв’язок щодо покращення кінцевого продукту представлення роботи. Через роботу блогу чи сервісу «Групи» учні ознайомлюються з думками та пропозиціями інших та отримують допомогу для виправлення чи редагування вже створеної презентації, публікації та вікі-статті. Використовують Форму оцінювання проекту з балами для підсумкового оцінювання та лист-контроль "Оцінювання навичок спільної діяльності" роботи в групі та вклад, який зробив кожен учень в роботу групи і наскільки його вклад був цінним. Учні здійснюють рефлексію щодо формування навичок 21 століття.

Учні використовують контрольний список питань для створення Wiki-статті, публікації, презентації, сайту для того, щоб спрямовувати свій процес навчання, відслідковувати зміни та здійснювати самостійну оцінку свого власного прогресу у навчанні.

Опитувальник до теми

Тест №1

Опитування учнів за інтересами

Розгадайте математичний ребус

Діаграма

Матеріали з оцінювання

Критерії оцінювання веб-сторінки

Критерії оцінювання публікації

Рубрика для оцінювання

Критерії оцінювання презентації

Корисні ресурси

Куля (Вікіпедія)

Геометрія: Підруч, для учнів 10—11 кл. з поглибл. вивч. математики в серед, загальноосвіт. закладах /Г. П. Бевз, В. Г. Бевз. В. М. Владіміров, Н. Г. Владімірова,— К.: Освіта, 2000.— 239 с.