Вики статья проектной деятельности учащегося

Матеріал з Iteach WIKI
Перейти до: Навігація, пошук

Назва проекту

Податки усім нам потрібно платити, щоб в країні могли краще жити

Автори проекту

учні групи 8 професія “Кравець. Закрійник", ПТУ №12 міста Бердичева

Тема дослідження

Історія виникнення податків

Проблемный вопрос (вопрос для исследования)

Історія виникнення та розвиток податків та податкової системи вцілому

Гипотеза исследования


Впровадження в навчально-виховний процес методу дослідницької роботи з використанням архівних даних, нормативних документів сприяє розвитку пізнавальної діяльності,активності.Вирішальною перевіркою істинності гіпотези є досвід, практика.

Цели исследования

Методологічні засоби, завдяки яким ставлять і вирішують ті чи інші дослідницькі задачі, відображають масштаби, значення і складність проблеми, характеризують рівень наукової, духовної та культурної зрілості дослідників. Із цього погляду, роздуми про сутність і призначення податків мають довгу історію: тут і тексти Святого Письма, і твори художньої літератури, і офіційні документи, і, звичайно, наукові трактати та міркування спеціалістів. Все це і є основною темою для дослідження і потребує поглибленого вивчення.

Результаты исследования

З одного боку наука про податки – окрема галузь фінансової науки. В цьому напрямку вона розвивається за принципом “знати все більше про все менше”, маючи характер вузько спеціалізованого знання про податкову систему і/або про окремі податки. В іншому сенсі податкова наука – галузь суспільствознавства, що розглядає оподаткування в контексті знання про людей, суспільство, економіку і державу, тобто відноситься до гуманітарних наук. У гуманістичному аспекті податки інтерпретуються як поставлений на службу інтересам людини фінансовий ресурс, що знаходиться в розпорядженні держави.

Вывод

Податкові системи пройшли тривалий шлях розвитку, в якому вони утверджуються як головний інструмент держави. Саме на прикладі стародавніх країн ми бачимо різноманітність податків, відмінності податкових систем, їх динаміку в ті часи, а також становлення їх як самостійного інституту в усіх державах світу. Аналіз історичних даних дає змогу стверджувати, що розвиток та зміна державного устрою завжди супроводжується зміною податкової системи. Отже, на прикладі давнини бачимо, що податки є тим рушійним елементом не тільки у вдосконаленні форм держави та права, а й взагалі суспільства з його різноманітними потребами та інтересами.

Полезные ресурсы

EBSCO: електронна бібліотека, розділ “періодика”

http://www.pravda.com.ua/

http://www.24news.in.ua /

http://www.meta.ua/

Другие документы