"Складність і простота живої природи "

Матеріал з Iteach WIKI
Перейти до: Навігація, пошукНазва проекту

«Складність і простота живої природи »

Основний та другорядні (дотичні) навчальні предмети

Основний - фізика; другорядні - хімія, біологія, географія, природознавство

Навчальна тема

«Будова речовини».

Вік учнів, клас

7 клас, 12-13 років

Стислий опис проекту

Навчальний проект з фізики «Складність і простота живої природи», 7 клас , навчальна тема «Будова речовини». учні виконують різні дослідні завдання та роблять висновки, над проектом учні працюють в групах . Учні повинні зібрати цікаву інформацію з даної теми, зробити підбір якісних задач, скласти кросворди, проводити експериментальні роботи. Учні будуть шукати в мережі; самостійно робити презентації та виконувати досліди. Продукти діяльності учнів: Презентації PowerPoint, стінна газета. Кінцевий результат: захист презентацій.

Повний План вивчення теми

План вивчення теми [1]

Навчальні цілі

Навчальні цілі: - описати особливостi руху атомiв i молекул речовини в рiзних агрегатних станах; - обґрунтовати залежність швидкостi руху атомiв i молекул вiд температури; - порівняти фізичні властивості тiл у рiзних агрегатних станах; - спостерігати явище дифузії в газах i рiдинах; - зробити висновки про залежнiсть плину явища дифузії вiд температури. - називає агрегатні стани речовини, густини основних речовини. В ході реалізації проекту учні зможуть: -познайомитись з основним матеріалом навчальної теми «Будова речовини», - розвивати навички самостійного пошуку необхідного навчального матеріалу за допомогою інформаційних технологій;- створювати та демонструвати ефективні переконуючі презентації, підкріплені мультимедійним засобами;- набути навичок проектної діяльності, належної та продуктивної роботі поруч з іншими.

Опис оцінювання

Входження в проект починається з вступної презентації вчителя[2], пояснення теми і цілей проекту, поділу учнів на групи методом «мозкового штурму». Критерії оцінювання майбутніх робіт (презентація, буклет), обговорюються з учнями на початку проекту. На всьому протязі проекту використовуються критерії оцінювання для організації контролю з боку вчителя і самоконтролю в міні-групах. Після завершення роботи над проектом проводиться конференція, на якій учні демонструють результати своєї діяльності: презентації, публікації. Це, крім предметних знань, дозволяє так само оцінювати розвиток у них комунікативних навичок, вміння аргументовано і чітко викладати свою точку зору, задавати питання, формулювати думку і аналізувати виступи інших. У проекті будуть використані методи формуючого та узагальнюючого оцінювання з метою оцінювання потреби учнів, здійснення моніторингу процесу, демонстрації розуміння набутих навичок. Також будуть оцінюватися продукти навчальної діяльності учнів: карта знань, презентації, самоаналіз просування в проекті, рецензії на роботи інших учасників. У проекті буде проводиться самооцінювання[3], взаємооцінювання, оцінювання вчителем і експертом. Для оцінювання будуть використані оціночні листи для оцінювання як процесу, так і результату, різноманітні графічні схеми та карти знань, контрольні списки[4], опитувальники, форми оцінювання, тести та контрольні роботи. Також будуть оцінюватися учнівські роботи:презентації[5], письмові роботи, виступи учнів.

Діяльність учнів і вчителя

На першому установчому занятті вчитель за допомогою презентації[6] організовує групове обговорення теми проекту. Обговорення ведеться таким чином, щоб учні в процесі дискусії сформулювали гіпотези дослідження. Учні самостійно діляться на групи. В процесі бесіди з кожною групою уточнюються питання, на які треба відповісти в процесі дослідження, а також домовляється про критерії і форму представлення результатів - у вигляді презентації, буклету, і т.п. Під керівництвом вчителя учні продумують план проведення досліджень, вибирають дослідницькі методи. Обговорюють форми подання та оформлення зібраних і оброблених матеріалів. Перед початком дослідження необхідно також обговорити з учнями, як знайти джерела достовірної інформації з теми дослідження і використовувати їх, дотримуючись авторські права. Учитель дає рекомендації - які книги, в яких бібліотеках знайти, які сайти в Інтернеті використовувати, з якими вчителями поговорити. В якості роздаткового матеріалу також можна використовувати презентацію про проект. Самостійна робота груп. Якщо попередній етап (обговорення плану дослідження та форми звіту) проведено якісно, то на цьому етапі потрібна мінімальна участь вчителя. Учитель, в разі необхідності, консультує групи, надає допомогу в пошуку ресурсів. Направляти діяльність учнів допомагають: презентація про проект та інструкції. Підготовка учнями презентації про виконану роботу. При створенні презентацій[7] та публікацій групи керуються критеріями оцінки. Захист отриманих результатів і висновкі.Захист проводиться у формі конференції, на яку запрошуються вчителі-предметники та адміністрація школи, батьки. Кожній групі на представлення отриманих результатів представляється до 5 хвилин. Можливі відповіді на запитання присутніх. Результати виступу груп відображаються в оціночних листах на основі критеріїв оцінювання. Оцінювання результатів проекту школярами і вчителем. Рефлексія. Групи оцінюють роботу кожного учасника. Учитель оцінює роботу груп в цілому. Можливі виступи учасників про досвід проектної діяльності, успіхи і проблеми.

Відомості про автора

Ім'я, прізвище

Плахотник Ніна Сергіївна

Фах, навчальний предмет

учитель математики та фізики

Навчальний заклад

Донецька загальноосвітня школа-інтернат І-ІІІ ступеню №3

Місто\село, район, область

м. Донецьк

Контактні дані

Відомості про тренінг

Дати проведення тренінгу

22.08,23.08; 27.08-30.08.2012 г.

Місце проведення тренінгу

Донецький ліцей «Інтелект»

Тренери

Рибалко Тетяна Василівна