"Зрадником народжуються чи стають?"

Матеріал з Iteach WIKI
Версія від 23:20, 10 вересня 2012, створена Rtv2510 (обговореннявнесок) (Опис оцінювання)

(різн.) ←Попередня ревізія • Поточна версія (різн.) • Слідуюча ревізія→ (різн.)
Перейти до: Навігація, пошукНазва проекту

"Зрадником народжуються чи стають?"

Основний та другорядні (дотичні) навчальні предмети

Українська література, історія, етика, народознавство, музика, географія.

Навчальна тема

Про далекі минулі часи. Іван Франко. «Захар Беркут».

Вік учнів, клас

12-13 років, 7 клас

Стислий опис проекту

Даний навчальний проект реалізується в рамках вивчення теми з української літератури «Про далекі минулі часи. Іван Франко. «Захар Беркут» (Короткі відомості про митця і його багатогранну творчість. Змалювання героїчної боротьби русичів проти монголо-татарських нападників. Патріотичний мотив, його зв'язок із розгортанням сюжету). Учасники проекту – учні 7 класу. Після прочитання повісті учні досліджують проблему зрадництва та зрадників з давніх часів до сьогодення. Для роботи у проекті учні розподіляються на групи («Історики», «Мандрівники», «Фольклористи», «Журналісти») з метою планування та розробки проектних продуктів, які стосуються обраного ними питання. Учні шукають відповіді на риторичні питання, намагаються дійти істини і знайти шляхи вирішення проблеми. Свої результати презентують в цільовій групі однолітків. Проект передбачає інтеграцію між кількома навчальними предметами: історією, народознавством, музикою, географією, літературою, етикою. Даний проект дозволяє розвивати творче мислення школярів, вміння здобувати знання з різних джерел, аналізувати факти, робити узагальнення, висловлювати власні судження, шукати стежку до істини. Діяльність учнів: пошукова робота в групах, створення колажу, презентації, малюнку пам’ятника літературному герою, написання есе. Продукти діяльності учнів: презентація Power Point [1], колаж, малюнок пам’ятника літературному герою,есе.

Повний План вивчення теми

план вивчення теми [2] План проведення проекту [3]

Навчальні цілі

Зібрати та синтезувати дані щодо проблемного питання з різних джерел та представити результати засобами, які відповідають конкретній групі; дослідити та оцінити ставлення людства до проблеми на різних етапах розвитку суспільства; проаналізувати причинно-наслідкові зв’язки між вчинками та моральними якостями людини у суспільстві у вигляді презентації, колажу, есе; навчитися вести дискусію, виховувати культуру полеміки.

Опис оцінювання

На початку роботи оцінюються наявні знання та вміння в учнів за допомогою фронтального опитування. Після перегляду презентації вчителя [4]діти заповнюють З-Х-Д схеми, які допоможуть визначити навчальні потреби.

Протягом всього терміну виконання проекту використовуються З-Х-Д схеми[5], які дають можливість актуалізувати вже набуті знання, визначити навчальні потреби, а наприкінці проекту і особисті досягнення учня. За допомогою методу «План проекту» учень оцінює власний проект, завдяки методу «Спостереження груп» учні роблять самооцінку власної та спільної роботи[6]. Організуються зустрічі-консультації, метою яких є забезпеченя зворотнього зв’язку, отримання пропозицій, допомога у плануванні наступних кроків. Поради для мотивації роботи над проектом. Допомога учням у плануванні проекту[7]. Після виконання проекту, група має його презентувати. Оцінюється продукт проекту[8], групова робота, відбувається само та взаємооцінка. Форма оцінювання командної роботи [9].

Діяльність учнів і вчителя

І модуль. Попередні дії учнів: Повторити літературознавчі терміни «епічний твір», «історична повість», «художня деталь». Віднайти у тексті повісті слова, фрази, що характеризують епоху і героїв. Зробити висновок, як ставиться автор до цих подій, персонажів. Проаналізувати з точки зору сучасності головні життєві пріоритети героїв повісті «Захар Беркут»; простежити руйнівний вплив хибної філософії на вчинки та моральний стан людини. Дії учителя: Знайомство з методом проектів Мотивація навчальної діяльності . На початку проекту учитель пропонує учням об’єднатися за інтересами та побажаннями в 3 групи: «Історики», «Мандрівники», «Фольклористи», «Журналісти». Учитель може скоригувати склад груп. Учні кожної з трьох груп розподіляють ролі (учитель також бере участь в обговоренні ролей в кожній групі), визначають коло питань, над якими буде працювати кожний учасник проекту. Учитель проводить консультації щодо змістових питань, які будуть розглядати учасники проекту. Учні між собою розподіляють обов’язки. Одні учні займаються збором інформації, інші – систематизацією матеріалів, оформленням презентації, колажу, малюнка пам’ятника літературному герою, есе. На перших кроках проекту учитель нагадує учням про авторські права на використання мультимедіа-ресурсів та друкованих матеріалів. Учитель знайомить учнів з критеріями оцінювання проекту [10] і роздає групам Контрольні списки оцінювання[11], рекомендує джерела для пошуку інформації. ІІ модуль. Впродовж проекту учні самостійно проводять дослідження «Зрадником народжуються чи стають?» з метою підготовки до дискусії «Зрадник… Хто він?», спираючись на змістові запитання проекту: Що таке «мораль», «ідеал», «зрада», «патріотизм»? Жертовність. Чи може людина бути щасливою, жертвуючи собою? Чи треба охороняти душу? Від кого? Від чого? Чи охороняєш ти свою душу? Які твори української і світової літератури розглядають проблему зради? Чи відрізняються цінності суспільства ХІХ і ХХІ століття? Що обирає сучасний підліток? Що треба робити, щоб зберегти моральні цінності в сучасному суспільстві? «Історики» досліджують події, які відбулися в Україні у ХІІІ ст., визначають реальних осіб, про яких іде мова в повісті, інформацію про озброєння тих часів з тексту як доказ використання історичних фактів у повісті. Види діяльності: пошук, аналіз та узагальнення інформації, яку знайшли в літературі, в мережі Інтернет [12]. Рекомендований продукт діяльності: презентація Power Point та створення пам’ятника літературному герою. «Фольклористи» досліджують народні звичаї зазначеної місцевості , традиції, костюми, які фольклорні джерела використовував І.Франко. Види діяльності: пошук, аналіз і синтез інформації. Рекомендований продукт діяльності: колаж. «Журналісти» досліджують актуальність проблеми зради в наш час та необхідності виховання патріотичного почуття, поваги до батьків, вірності у дружбі й коханні як загальнолюдських морально-етичних цінностей. Види діяльності: створення анкети для опитування однолітків, узагальнення та систематизація даних, написання творчого звіту. Рекомендований продукт діяльності: есе. «Мандрівники» досліджують, де відбувалися події у повісті, працюють з картою, підбирають ілюстрації, виготовляють колажі карпатських пейзажів, авторські описи природи. В ході роботи учитель уважно прислухається до того, які питання обговорюють учні, спостерігає за їх роботою, постійно маючи на увазі поставлені навчальні цілі. Спираючись на Контрольні списки та здобуті знання, учні поетапно починають створювати презентацію, колаж чи творчий звіт-есе з обраної теми. Наприкінці кожного уроку відповідальний за ходом роботи готує повідомлення, в якому вказує, що група встигла зробити за цей урок. Учитель у відповідь на повідомлення пише рекомендації та пропозиції для групи. При необхідності учитель вказує веб-ресурси та літературу, яку групі необхідно переглянути для вирішення незрозумілих питань. Цей процес відбувається протягом І - ІІ модулів вивчення теми. ІІІ модуль. У кінці проекту на четвертому кроці групи презентують підготовлені проекти. За бажанням можна запросити адміністрацію школи та інших зацікавлених проектом. Кожна група презентує свій проект (презентацію, колаж, малюнок пам’ятника літературному герою, есе). Протягом захисту учні озвучують, які технології і прийоми вони використали при створенні проектів, яке питання вважали в роботі ключовим. Після захисту кожної групи учні з інших груп ставлять питання. Представники групи мають відповісти на ці питання. Під час захисту учитель оцінює проекти учнів, враховуючи роботу на попередніх уроках проекту і виставляє оцінки в форму оцінювання. Після захисту групи здають учителю форми самооцінювання і взаємооцінювання. Рефлексія: Учні підбивають підсумки роботи над проектом, роблять висновки, що було найскладнішим в роботі, які види діяльності сподобалися найбільше, що вдалося найкраще. Озвучують питання, які були не дуже зрозумілі. Учитель в формі діалогу з учнями дає рекомендації, де можна знайти інформацію з незрозумілих питань. На п’ятому уроці третього модуля учні в чати проводять дискусію «Зрадник… Хто він?», намагаючись аргументовано відстояти свою думку. Рекомендовані супровідні теми для дискусії: Моральна чистота. Чи можна відновити? Чи важливо поважати історію, минуле свого народу? Чи погоджуєшся ти, що всі люди поділяються на будівників та руйнівників? Чи треба для цього любити людей?,після чого учні та учитель підводять підсумки дискусії, оцінюють активність учасників дискусії, влучність, змістовність та переконливість відповідей. Учням вручають сертифікати учасників проекту.

Відомості про автора

Наталія Іванівна Федоренко

учитель, українська мова та література

Донецька загальноосвітня школа-інтернат І-ІІІ ступеню №3

Місто Донецьк

Контактні дані

Відомості про тренінг

22.08, 23.08; 27.08 – 30.08.2012 р.

Донецький ліцей "Інтелект"

Рибалко Тетяна Василівна