"Великобританія. Визначні місця Лондона".

Матеріал з Iteach WIKI
Перейти до: Навігація, пошук

Зміст

Назва проекту

Великобританія. Визначні місця Лондона.

Основний та другорядні (дотичні) навчальні предмети

Іноземна мова (англійська). Дотичні предмети

Навчальна тема (як записано в програмі)

Лондон. Київ. Визначні місця.

Вік учнів, клас

7 клас, 12-13 років

Стислий опис

Проект призначений для учнів 7 класів загальноосвітніх навчальних заходів І-ІІІ ступенів. Назва теми з програми «Лондон. Київ. Визначні місця». Проект буде реалізовуватись паралельно з виконанням основної навчальної програми. В межах реалізації проекту учні класу будуть розділені на декілька (три) груп стосовно їх побажань та нахилів, виявлених вході попереднього опитування. На деяких уроках буде відведено час для представлення результату діяльності кожної з груп, а на підсумковому уроці з теми буде проведено заключний захист міні проекту учнів. Основні види діяльності учнів: робота з інформаційними джерелами з цієї теми, підготовка доповідей, презентації за обраною темою.

Повний План вивчення теми

Повний план проекту

Навчальні цілі (скопіювати з Плану)

Протягом роботи над проектом: учні вчаться працювати самостійно над завданням-проектом; поширюють знання про культуру, історію, реалії та традиції країни; використовувати ІКТ для переконливого демонстрування результатів своїх досліджень. Отримають навички роботи з Інтернет ресурсами та формують навички Інтернет культури. По закінченні проекту учні:
• працювати в колективі;
• відповідати за результати своєї роботи в групі;
• навчитися шукати інформацію на різних сайтах;
• відокремлювати важливу інформацію від другорядної;
• вдосконалити навички використання програм для обробки зображення та створення презентацій;
• поглиблення знань з предмета;
• розвиток пізнавального інтересу учнів.

Опис оцінювання (скопіювати з Плану)

1. На початку проекту:
- виявлення готовності учнів до проектної діяльності та визначення сподівань учнів від проектної діяльності;
- діагностування початкового рівня володіння ІКТ учнями;
- діагностування початкових знань учнів з даної теми.
- оцінювання Інтернет ресурсів, які будуть використовуватись в межах проекту.
2. Впродовж роботи над проектом:
- виявлення рівня обізнаності в використанні проектних технологій;
- діагностування рівня компетентності учнів по темі над якою вони працюють.
3. Наприкінці роботи над проектом:
- оцінювання рівня виконання групового проекта;
- оцінювання рівня компетентності учнів в використанні ІКТ для реалізації мініпроектів;
виявлення особистих нахилів кожного з учнів та розробка рекомендацій щодо подальшого їх навчання.

 При вивченні теми « Визначні місця Лондона», англійська мова 7 клас, учні вивчають визначні місця Лондона, їхню роль в їхньому житті,історію виникнення. Проводять опитування серед учнів « Яку роль відіграють визначні місця?».
 Вдосконалюють навики роботи за комп’ютером,прикладними програмами, середовищем Інтернету.
 При перегляді презентації вчителя учні ознайомлюються з темою, обговорюються ключові та тематичні запитання.
 Далі відбувається оцінювання вчителем їх навчальних потреб. Пропонується учням заповнити спеціальні форми оцінювання ресурсів. Учнів необхідно також ознайомити із законами про авторське право.
 Учні діляться на групи, займаються пошуковою діяльністю, шукають інформацію в Інтернеті. Оскільки відомості та дані, які розміщуються в Інтернеті, ніким не контролюються, учні мають навчитися аналізувати ці ресурси щодо точності, достовірності та відповідності обраній темі.
 Учні виконують поставлені перед собою завдання, організовуючи в групах процес колективного розв'язання проблем.

Діяльність учнів (скопіювати з Плану)

Протягом трьох занять
1) До початку проекту:
Проводяться батьківські збори, щоб отримати дозвіл батьків. На першому занятті проводиться оцінка первинного досвіду учнів та виявлення іх інтересів за допомогою опитування. Форму З-Х-Д учні заповнюють під час презентації вчителя.
2) Реалізація проекту:
Учні утворюють групи для пошуку відповідей на проблемні питання, обговорюються критерії оцінювання іх проектної діяльності В ході роботи над проектом учні заповнюють листи прогресу роботи над проектом, відповідають на контрольні питання, заповнюють листи для самооцінки та взаємооцінки, виконують тестування для оцінки отриманих знань з програмної теми. Вчитель оцінює вміння дітей обирати корисні веб-ресурси. За допомогою форм оцінювання та контрольних списків оцінюються продукти проектної діяльності учнів. Контрольні списки оцінювання надаються учням на початку проектної діяльності, форми оцінювання використовуються всередині проекту. Під час консультацій використовуються контрольні списки та підказки для спрямування самостійності учнів у проекті.
3) Після закінчення проекту:
Після завершення роботи над проектом проводиться учнівська конференція, де учні презентують свої результати проектної діяльності, проводиться самооцінка та взаємооцінка роботи над проектом. Оцінка отриманих портфоліо проктівта продукту проектної діяльності. По закінченню проекту проводиться конференція-презентація проекту учнів (презентація, приклади учнівських буклетів), взаємооцінювання та рефлексія.

Відомості про автора

Ім'я, прізвище

Куликова Тетяна Олександрівна

Фах, навчальний предмет

Учитель І категорії. Іноземні мови (французька, англійська)

Навчальний заклад

Краматорська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 35 з профільним навчанням

Місто\село, район, область

місто Краматорськ, Донецької області

Контактні дані

tatyanakulikova14@gmail.com

Відомості про тренінг

Дати проведення тренінгу

13.08.2012 - 18.08.2012

Місце провведення тренінгу

Краматорський ММК

Тренери

Лук'яненко Андрій Миколайович