Проект "Де мешкає материк?"

Матеріал з Iteach WIKI
(Перенаправлено з Проект Де мешкає материк?)
Перейти до: Навігація, пошук


Назва проекту

"Де мешкає материк?"

Основний та другорядні (дотичні) навчальні предмети

Основний предмет: географія

Навчальна тема (як записано в програмі)

«Географічне положення материка»

Вік учнів, клас

7 клас;

13-14 років

Стислий опис проекту

Це проект для учнів 7 класу з географії за темою "Географічне положення матеріка. Історія відкриття та освоєння материка". Метою проекту є розширення знання, уміння та навички з навчального курсу "Географія матеріків і океанів", показати залежність усіх компонентів природи материків від географічного положення. Згідно з навчальним планом на вивчення теми у 7 класі відведено по 1-2 години з кожної теми. Проект передбачає на прикладі одного материка навчити учнів використовувати здобуті знання для подальшого вивчення материків, підтримувати інтерес учнів у роботі з комп'ютерними технологіями.

Повний План вивчення теми

план вивчення теми

план впровадження

Навчальні цілі

У курсі "Геграфія материків і океанів" (7-й клас) основну увагу зосереджено на вивченні фізико-географічних умов материків і океанів як цілісніх природних систем. Вивчення "Географії материків і океанів" є важливим етапом у формуванні регіональних уявлень про сучасний стан природи Землі як середовища життя людини, а також у розумінні елементарних звязків між компонентами природи, між природою і людиною. Вивчення територій та об'єктів здійснюється з урахуванням їх зв'язків з Україною, із сучасними пріоритетами нашої держави, що значно розширює загальнокультурну компетентність учнів. Одним із головних завдань курсу "Географія материків і океанів" є розширення уявлень про природні закономірності на основі з різними за змістом і масштабом картами, вміння складати описи природи різних територій та ін. Програма передбачає виконання 12 практичних робіт, які проводятьсяз використанням атласу, контурних карт та підручника в класі. Саме цим практична частина курсу географії в 7-му класі істотно відрізняється від початкового курсу географії. Під час вивчення географії материків і океанів учні працюють з картами: фізичною, часових поясів, будови земної кори, климатичною, грунтів, природних зон, політичною, комплексною. Самостійне використання кожної з названих тематичних карт неможливе без виконання низки завдань і вправ. Для якісного виконання практичних робіт учні мають оволодіти прийомами, які в сукупності й складають уміння читати різні види карт та працювати з ними. Розвиток у семикласників вміння аналізувати карти та використовувати їх як джерела різноманітної інформації сприятиме формуванню інформаційної компетенції. Вміння працювати з разними за змістом картами є одним з найважливіших показників якості підготовки учнів у цьому курсі географії.

Опис оцінювання

Упродовж усієї проектної діяльності впроваджуються різноманітні форми оцінювання, направлені на розвиток у учнів навиків мислення вищих рівнів, навиків 21 століття.

На початку проекту для з’ясування рівня знань учнів за темою «Географічне положення материка. Історія відкриття та освоєння материка» перед початком роботи учитель пропонує заповнити ЗХД-таблицю та виконати вхідний контроль. Учні використовують контрольний список планування проекту для самооцінювання свого планування виконання проекту організації співпраці.

Упродовж роботи над проектом учитель спостерігає за роботою учнів, їх спілкуванням, у разі необхідності, за допомогою питань, роздумів, активізує, зацікавлює їх, використовуючи анкети, форми оцінювання виконання групових завдань та продуктів проекту з метою контролю ходу виконання плану роботи в групах з виконання проекту. Учитель постійно проводить оцінювання на основі спостережень за формою оцінювання для дослідження та перегляду продуктів діяльності учнів.

Наприкінці роботи над проектом у ході проведення учнівської конференції за допомогою листів оцінювання, самооцінки дослідницької роботи учнів, аналізується підготовленість групи: фото, відео звіти, презентації, вміння учнів обґрунтовано та переконливо довести свою інформацію.

Діяльність учнів (Скопіювати з Плану)

Використовуючи отримані в 6 класі знання та навички з теми "Карти та прийоми роботи з ними", учні в ході роботи над проектом відповідають на запитання: Що включає в себе географічне положення материка? Як воно впливає на природу материка та господарчу діяльність людей? Учитель демонструє презентацію, для того щоб учні чітко розуміли, яку роботу планує провести з ними учитель , були мотивовані на виконання проектів. Учні обєднуються в 4 групи. Кожна група розробляє і затвержує план виконання проекту, який учитель оцінює на кожному етапі роботи. Група "Картографи" визначає координати крайніх точок, довжину материка з півночі на південь, із заходу на схід. Група "Дослідники узбережжя" визначає особливості берегової лінії, океани, моря, затоки, протоки, течії біля берегів материків. Група "Глобалісти" визначає положення материка в півкулях і географічних поясах, положення щодо інших материків. Група "Історіографи" надає дані про історію відкриття та дослідження материка. Перед проведенням досліджень учні ознайомлюються із Законом про авторське право. Для ознайомлення батьків з проектною діяльністю учнів вчителем підготовлено буклет. Щотижнево проводяться призначені консультації. Підсумки роботи над проектом підводяться на учнівській конференції, де учні презентують результати сумісної праці, досліджень у формі презентації, буклету, тощо.

Відомості про автора

Ім'я, прізвище

Петрова Евгенія Гнатівна

Фах, навчальний предмет

учитель, географії

Навчальний заклад

Донецька гімназія №92

Місто\село, район, область

м. Донецьк

Контактні дані

Відомості про тренінг

Дати проведення тренінгу

серпень 2012р.

Місце проведення тренінгу

Донецька гімназія №92

Тренери

Половцева Л.В.