Портфоліо Юлії Ковальчук з теми "Квадратична функція"

Матеріал з Iteach WIKI
Перейти до: Навігація, пошук

Назва навчальної теми

Навчальна тема - "Квадратична функція", тема проекту - "Як зрозуміти красу математики?".

Основний та другорядні (дотичні) навчальні предмети

Математика, інформатика, фізика, географія, художня культура, історія.

Вік учнів, клас

9 клас, 14-15 років

Стислий опис проекту

Навчальний проект "Як зрозуміти красу математики?" розроблено відповідно до навчальної програми з алгебри для 9 класу.
Завданнями проекту є:

 • розвиток інформаційно-комунікаційної компетентності, аналітичного мислення;
 • формування в учнів елементарних навичок виконання практичних завдань з даної теми;
 • розвиток послідовного логічного мислення, виховання стриманості, взаєморозуміння, навичок роботи в колективі, порядності в міжособистісних стосунках, естетичного смаку.

Основна ідея проекту полягає у розвитку в учнів навичок мислення високого рівня, а також навичок 21 століття, а саме:
- дослідження учнями історії виникнення терміну "квадратична функція";
- опрацювання основних прикладних задач з теми "Квадратична функція" та використання властивостей функції при розв'язуванні задач;
- ознайомлення з використанням квадратичної функції в повсякденному житті та зв'язком даної теми з іншими навчальними дисциплінами.

План вивчення теми

План вивчення теми

Оцінювання

Оцінювання буде проводитися впродовж всього проекту. Для оцінювання навчальних потреб учнів та їх попередніх знань вчитель пропонує учням розроблену ним презентацію, мережевий опитувальник, таблицю З-Х-Д. Учні використовують форму для самооцінювання розробленої презентації. Упродовж вивчення теми поступово зоповнюється загальна таблиця оцінювання роботи над проектом.

Діяльність учнів та вчителя

Перед початком роботи в проекті вчитель аналізує Інтернет-ресурси щодо пошуку корисної інформації для навчального проекту (теоретичного матеріалу, презентації, відеоматеріалу, тощо). За два тижні до початку проекту вчитель роздає буклет з основами проектного навчання колегам, адміністрації школи та іншим учасникам шкільної спільноти для ознайомлення з концепцію використання проектів у школі.
Для фасилітації з використанням ІКТ вчитель пропонує учням використати динамічний рисунок для дослідження графіків квадратичних функцій.

Тиждень 1.
Спочатку поставити перед учнями ключове запитання проекту: “Як зрозуміти красу математики?” Учні ознайомлюються із презентацією вчителя, після чого варто провести з класом обговорення наступних запитань:

 • Де можна зустріти квадратичну функцію?
 • В чому таємниця квадратичної функції?
 • Що спільного у параболи та тіл обертання?

Також слід ознайомити учнів про роль кожної групи в проекті. Для визначення навчальних потреб учні заповнюють таблицю З-Х-Д. Учні об’єднуються у три групи (за інтересами), в кожній групі по 5-6 учнів. Кожній групі надаються ролі:

 • Дослідники - шукають приклади застосування параболи в житті та готують презентацію;
 • Історики - розкривають таємницю квадратичної функції та ведуть блог проекту;
 • Науковці - досліджують параболу як конічний переріз та створюють буклет про властивості квадратичної функції.

Тиждень 2.
Відповідно до напрямку дослідження (груп) учні визначають для себе перші завдання:

Завдання для групи «Дослідники»:

 • Продемонструвати, як природа створює красу мовою математики.
 • Дослідити, де можна зустріти квадратичну функцію в архітектурі старовини?
 • Визначити, як використовують квадратичну функцію в сучасній архітектурі?

Завдання для групи «Історики»:

 • Дослідити уявлення вчених про параболу.
 • Вказати, хто з вчених ввів сучасну назву «парабола»?
 • Від якого грецького слова походить термін «парабола», а також що означає даний термін в літературі?

Завдання для групи «Науковці»:

 • Дати означення квадратичної функції.
 • Визначити, що є графіком квадратичної функції? Встановити за скількома точками графіка можна відновити формулу квадратичної функції?
 • Сформулювати властивості квадратичної функції.

Тиждень 3.

Вчитель пропонує учням використовувати Інтернет-технології для спільного використання (створення, редагування) з іншими учнями документів та інших електронних ресурсів (зокрема текстових файлів, електронних таблиць, форм опитувальників тощо) як в режимі реального часу, так і відстроченого в часі. Учням пропонується розв’язати завдання мережевого опитувальника для перевірки рівня знань учнів.

Тиждень 4.

На цьому етапі дослідження учні визначають наступні завдання:

Завдання для групи «Дослідники»:

 • Проаналізувати, як пов'язана парабола з траєкторією польоту тіла?
 • Продемонструвати результати дослідження у вигляді презентації.

Завдання для групи «Історики»:

 • Продовжити розробляти хронологію поняття "функція".
 • Подати сучасне означення функції.
 • Продемонструвати результати дослідження у вигляді блогу.

Завдання для групи «Науковці»:

 • Навести приклади прикладних задач з теми.
 • Продемонструвати розв'язання вказаних задач.
 • Продемонструвати результати дослідження у вигляді буклету.

Наприкінці проекту учні представляють результати своєї роботи, вчитель підводить підсумки проекту, експертна група (адміністрація школи, батьки, вчителі, учні паралельних класів) визначає переможців та призерів, відмічаючи великий творчий потенціал всіх команд, вміння взаємодіяти, спілкуватись та вирішувати поставлені завдання під час співпраці засобами інформаційно-комунікаційних технологій.

Відомості про автора

Ім'я, прізвище

Ковальчук Юлія Сергіївна

Фах, навчальний предмет

Вчитель математики

Навчальний заклад

Криворізький державний педагогічний університет

Місто\село, район, область

м. Кривий Ріг

Контактні дані

Адреса електронної пошти yuliusiechka1996@gmail.com

Відомості про тренінг

Тренінг за 10 версією Intel "Навчання для майбутнього". м. Кривий Ріг, 5 січня 2018 - 18 січня 2018 року (2 група)

Дати проведення тренінгу

5 січня 2018 року - 18 січня 2018 року

Місце проведення тренінгу

м. Кривий Ріг, Криворізький державний педагогічний університет

Тренери

Лов'янова Ірина Василівна