Портфоліо Месюри Вадима Петровича з теми "Visitez notre ville!" ("Відвідайте наше місто")

Матеріал з Iteach WIKI
Перейти до: Навігація, пошук
Pacifist.jpg

Назва проекту

Visitez notre ville ! (Відвідайте наше місто!)

Основний та другорядні (дотичні) навчальні предмети

Французька мова, інформатика, географія, історія, література

Навчальна тема

Україна

Вік учнів, клас

7 клас, 12-13 років

Стислий опис проекту

Даний проект використовується при вивченні теми «Україна» з французької мови в 7-му класі. Проект «Visitez notre ville !» («Відвідайте наше місто!») може бути завершальним в циклі уроків за навчальною темою «Україна. Ознайомлення з основними пам’ятками культури Києва».

В ході реалізації проекту учні підвищують культуру усної та письмової мови, отримують можливість самореалізації, самостійно добираючи інформацію, можливість проявити свої творчі здібності, наприклад, здібності до дизайну. Учні розширюють свої знання про рідне місто: географічні факти, його економіку, культурне життя, визначні місця, цікаві факти. Для цього учні об’єднуються у групи, кожна група отримує свої завдання для дослідження.

Кінцевим результатом проекту є створення учнями рекламного буклету рідного міста.

Під час роботи учнів над проектом передбачається розвиток навичок самостійної роботи, самоосвітньої активності, вміння орієнтуватися в потоці інформації, розширення кола можливостей для отримання знань. Все це належить до необхідних вмінь людини 21-го століття.

Повний План вивчення теми

План вивчення теми «Visitez notre ville !» («Відвідайте наше місто!)»

План впровадження

Навчальні цілі

В ході реалізації проекту учні повинні отримати та вдосконалювати такі навички: ідентифікувати документ; описувати малюнок; знаходити значення слова; редагувати план дій; розуміти розклад; розуміти інформативні документи; редагувати список порад; дискутувати; вибирати пропозиції поміж іншими; шукати необхідну інформацію; виділяти інформацію; створювати рекламний буклет свого міста.

Опис оцінювання

Графік оцінювання

1. До початку роботи над проектом: оцінка початкових знань учнів за допомогою діаграми ЗХД та Карти оцінювання потреб учнів.

2. В процесі роботи над проектом: моніторинг прогресу учнів.

3. Після завершення роботи над проектом: оцінка презентації, самооцінка.

Опис методів оцінювання

На початку проектної діяльності проводиться оцінка початкових знань учнів. Під час презентації учителя учні висловлюють свої пропозиції у формі відповідей на запропоновані запитання. Це мотивує їх для збирання додаткової інформації за темою проекта. Враховуючи вимоги стандарту, цілі учнів в проекті, складаються критерії оцінювання майбутніх рабіт (презентація, буклет), за якими відбувається контроль в групах. Паралельно з пошуком інформації за проектом учні за допомогою учителя аналізують, систематизують зібрану інформацію та виділяють головне, а також складають план презентацій. Це дозволяє виконати моніторинг прогресу учнів. Учні складають презентацію, буклет за темою проекта.

Діяльність учнів

На першому уроці проекту вчитель презентує учням буклет (публікацію), який має назву «Вступ до проектного навчання» та несе в собі стислий опис, що таке проект та як в ньому працювати. Далі вчитель розпочинає з учнями бесіду про пізнання світу та можливість пізнати його. Завдяки цій дискусії вчитель підводить учнів до ключового запитання проекту– «Як іноземна мові допомагає вивчати світ?» та презентує учням вивчення теми «Visitez notre ville !» («Відвідайте наше місто!»), яке є продовженням тем «Міста. Париж. Київ» та представляє їм запитання навчального проекту (серед яких є ключове запитання – «Як іноземна мові допомагає вивчати світ» та тематичні запитання і змістові запитання).

На початку першого уроку проекту учням пропонується заповнити таблицю З-Х-Д та організаційну діаграму з метою усвідомлення учнями своїх попередніх знань, та повернутися до цієї таблиці на прикінці проекту, щоб учні могли самостійно оцінити рівень своїх знань, які вони отримали у продовж проекту. Щоб підвищити інтерес учнів до проекту та мотивувати їх під час досліджень вчитель пропонує дітям свою презентацію проекта та під час цієї презентації об’єднує учнів у групи, в яких вони будуть працювати при створенні проекту з теми. В проекті будуть приймати участь три групи по 5 учнів в кожній, це група фотографів та дві групи журналістів. Вчитель надає кожній групи план дії у проекті та робить пояснення за цим планом. Метою фотографів є збір фотографій, картинок, малюнків про своє місто отриманих, як за допомогою Інтернеу так і зроблені особисто. Першій групі журналістів необхідно зібрати матеріал про визначні та цікаві місця рідного міста, а друга група журналістів отримує завдання - провести дослідження видів транспорту та маршрутів пересування по місту. Вчитель звертає увагу учнів на тому, що працюючи за своїм завданням групи будуть співпрацювати для отримання найкращого результату при створенні рекламного буклету свого міста, який вони розмістять у інтернеті. Коли вчитель пояснює ролі для членів кожної групи, необхідно пояснити учням, що збираючи та досліджуючи нову інформацію з Інтернету їм необхідно не забувати про таке поняття як Авторське право та Плагіат. Для опрацювання цих пунктів вчитель роздає учням наступні документи :«Авторське право – тест», «Стратегія протии плагіату досліднецьких робіт» та обговорює їх з ними.

Також учням необхідно знайти декілька веб-ресурсів у Інтернеті, які їм допоможуть у створенні проекта, з обов’язковим оцінюванням цих ресурсів. При оцінюванні цих ресурсів дуже користним буде документ «Контрольний список для оцінки веб сайтів». Витель пропонує кожному учню заповнити таблицю «Список використаних джерел».

Наступний крок проекту - створення учнями Опитувальника з теми проекту, який учні утворюють в середені проекта. Цей опитувальник має в собі декілька запитань з попередніх тем «Париж. Київ», які тісно пов’язані з проектом (для того щоб перевірити засвоєння знань пройдених тем) та запитання за темою проекта (серед них будуть запитання як з вже вивченого матеріалу так і запитання відповіді на які стануть предметом учнівського дослідження). Цей опитувальник буде використовуватися учнями з другої половини проекту.

Наступний етап проекту - виконування групами учнів отриманих цілей та завдань проекту, вони займаються пошуком інформації та дослідженнями, як індивідуально так і всією групою. Результатом їх діяльності буде представлення кожною групою особистої презентації, яка є досягненням конкретних навчальних цілей, які внесені до Плану вивчення теми. Під час роботи учнів у групах учитель контролює їх діяльність та обговорює з ними ключові та тематичні запитання за темою проекту. Після розробки презентації роботи учнів вчителем було опрацьовані матеріали оцінювання, котрі знаходяться у «Бібліотеці оцінювання навичок і умінь XXI століття». Завдяки цим шаблонам вчитель зміг створити та адаптувати під свій проект власні засоби оцінювання. На завершальному етапі проекту учні кожної групи презентують проект учнівської роботи, після чого відбувається обговорення та дискутування з приводу отриманої інформації. Учитель пропонує учням зробити оцінку як своїх досліджень так і досліджень своїх товаришів за допомогою самооцінювання, взаємооцінювання та оцінювання вчителем.

''На останньому етапі проекту вчитель пропонує учнівським групам об’єднатися для створення кінцевого продукту всього проекту за темою «Моє місто» - це рекламний буклет рідного міста, яки вони розмістять в Інтернеті та в якості стінгазети своєї школи.Відомості про автора

Ім'я, прізвище

Месюра Вадим Петрович

Фах, навчальний предмет

Вчитель французької та англійської мов

Навчальний заклад

Мар'їнська загальноосвітня школа-інтернат №3 http://internat-mar.ucoz.ua/

Місто\село, район, область

м. Мар'їнка, Донецька обл.Відомості про тренінг

Тренінг в рамках НП "Відкритий світ"

Дати проведення тренінгу

11.06.2012-16.06.2012

Місце проведення тренінгу

м. Донецьк ДонОблІППО

Тренери

Стрига Марія Валеріївна