Портфоліо Лужняк Людмили (10 версія) профтех - "Я - успішний підприємець"

Матеріал з Iteach WIKI
Перейти до: Навігація, пошук

Назва навчальної теми

Складання бізнес-плану

Основний та другорядні (дотичні) навчальні предмети

Основи економіки, Інформатика

Вік учнів, клас

Учні ІІІ курсу ПТНЗ (16-18).

Стислий опис проекту (скопіювати з Плану)

Проект із «Основ економіки» для учнів ПТНЗ «Я-успішний підприємець». Учні на уроках та в позаурочний час спробують висунути свої ідеї щодо створення власної справи. Для цього вони повинні проаналізувати можливості свого регіону (наявність ринку збуту, його попит і пропозицію, конкурентів), виявити переваги і недоліки вибраного виду діяльності з іншими можливими, доведуть доцільність створення своєї справи. З метою успішного виконання усіх поставлених завдань учні працюватимуть в малих групах, кожна з яких буде досліджувати свою ланку діяльності. Створять блог, на який зможуть розмістити ідеї бізнес-планування, знайти однодумців серед своїх ровесників. Результатом виконання роботи має стати відкриття кожним у собі «підприємця» та отримання учнями навичок складання бізнес планів.

План вивчення теми (вставити файл)

План вивчення теми

План впровадження

Оцінювання (стислий опис і інструменти)

Оцінювання відбувається упродовж всього навчання за темою, дотримуючись графіка оцінювання. Перед першим заняттям учитель демонструє учням буклет про метод проектів та пропонує, в залежності від, визначених ним, можливостей класу форми З-Х-Д та/або організаційні діаграми. На основі цих форм визначається наявність необхідного рівня знань та умінь, а також визначаються навчальні потреби учнів. Крім того учні знайомляться із формою оцінювання учнівської роботи в якій визначені критерії оцінювання різних категорій вимог до створення блогу та відповідна кількість балів за виконану роботу Також учні під час створення блогу залишають коментарі для публікацій тим самим проводять оцінювання один одного. В процесі роботи над проектом учні працюють із формою ЗХД та записують свої відповіді, описують процес та результати виконання досліджень. Крім того, учитель проводить оцінювання роботи учнів у групах та визначає проміжні результати роботи над проектом. На основі отриманих даних учитель може дещо змінювати завдання, проводячи їх у відповідність до поставленої мети проекту. По завершенню проекту учитель оцінює результати роботи учнів за допомогою форми оцінювання блогу. Учні працюють із формою ЗХД та записують свої результати до Журналів спостережень за рахунок чого проводиться само оцінювання роботи над проектом. Крім того, учитель проводить підсумкове обговорення-рефлексію усно. З метою оцінювання результатів дослідження, блогу використовуються відповідні форми оцінювання. Після завершення проекту можна виявити відношення до результатів проекту та непрямим способом виявити чи всі учні засвоїли результати проектів за допомогою тестів

Діяльність учнів та вчителя (скопіювати з Плану з посиланнями на відповідні документи)

І етап – Учні ознайомлюються з презентацією або презентацією-фасилітацією вчителя, Ключовими та Тематичними питаннями, обирають тему учнівського міні-проекту для дослідження. Учні вивчають основні поняття означення. ІІ етап – Проходять тестування по основних термінах Після отримання позитивної оцінки за тестування, учні можуть перейти до ІІІ етапу - роботи в проекті: 1 група – «дослідники товару» проводять статистичне дослідження населення свого регіону для визначення виду і якості продукції, яку будуть виготовляти, створюють форму опитування і розміщують її на блозі. Аналізують отримані данні . Будують діаграми. Роблять порівняльну характеристику. Визначають домінуючі ознаки товару для даного регіону. Вибирають вид діяльності. Учні розміщують результати опитування на блозі. 2 група - «дослідники ринку» - проводять дослідження на ринку збуту продукції стан попиту і пропозиції на свій товар. Аналізують отримані данні . Будують діаграми. Визначають яка кількість продукції наситить ринок, конкурентів. Учні розміщують це на блозі. 3 група – «маркетологи» забезпечують надійне просування їхнього товару на ринку. Створюють емблему, упаковку товару(зовнішній вигляд), яка буде приваблювати покупця. Розробляють рекламну кампанію для ефективного збуту продукції шляхом використання блогу. Група «учнів-журналістів» брали інтерв’ю в успішних підприємців міста Хмельницького. Працювали з отриманою інформацією. Відбирали влучні цитати і передавали їх у створених статтях. Група «учнів-дизайнерів» займалися оформленням зовнішнього вигляду блогу, рекламою. Добирали відповідні картинки за допомогою Internеt-ресурсів, втілюючи свої ідеї на папері за допомогою програми Publisher. Група «учнів-економістів» займалися пошуком необхідної інформації для висвітлення ключової теми за допомогою Internеt-ресурсів, журналів . Шукали фотографії про різні галузі промисловості, статі, інформацію про бізнес планування, брали інтерв’ю в успішних бізнесменів. Організували конкурс на створення кращого бізнес плану своїх ровесників. Створили рекомендації для написання бізнес плану та критерії оцінювання. Створили свій власний бізнес план.

Відомості про автора

Ім'я, прізвище

Людмила Лужняк

Фах, навчальний предмет

Основи економіки

Навчальний заклад

Науково-методичний центр профтехосвіти та ПК ІПП у Хмельницькій області

Місто\село, район, область

м.Хмельницький

Контактні дані

т. 067-311-19-08

ludanmc2013@gmail.com

luda-nmc@ukr.net

Відомості про тренінг

Дати проведення тренінгу

24.06-29.06.2013рр.

Місце проведення тренінгу

ДПТНЗ «Вінницьке міжрегіональне вище професійне училище»

Тренери

Іван Стромило

Сергій Пойда