Портфоліо Демчук Ганни

Матеріал з Iteach WIKI
Перейти до: Навігація, пошук

Назва проекту

"Шляхи пізнання постаті Кобзаря як втілення народного духу"

Основний та другорядні (дотичні) навчальні предмети:

українська мова,історія, література, філософія, музика.

Навчальна тема

Вивчення творчості великого Кобзар.

Вік учнів, клас

7 клас, 12-13 років

Стислий опис проекту

реєстрація блогу

буклет

Даний проект присвячений одному з видатних діячів української літератури Кобзарю. Головним завданням проекту є знайомство школярів з творчістю видатного Кобзаря, та вивчення його творчої спадщини. Під час проекту школярі розвиватимуть культуру зв'язного мовлення, пам'ять, увагу, спостережливість, допитливість, вміння виразно читати поєтичні твори.

Повний План вивчення теми

[ https://docs.google.com/open?id=0B7aZjEtEB4jsazQ5eGhSZzgwUWM План вивчення теми]

Навчальні цілі

а) поглибити знання учнів про життя і творчість Т.Г Шевченка; б) проаналізувати його автобіографічні програмові твори, в яких прослідковуються мотиви всеперемагаючого життєлюбства, доброти, любові; в) ознайомити школярів з контрастом як художнім прийомом. Використання законів про авторське право закон про авторське право та критичне оцінювання веб-ресурсів.

Опис оцінювання

таблиця оцінювання проекту

Робота над проектом розпочинається з того, що в ході презентації учителя з'ясовують знання учнів по цій темі, учні мотивуються на проведення досліджень в проекті, визначаються теми досліджень. Враховуючи вимоги стандарту, складаються критерії оцінювання майбутніх робіт учнів, по яких відбувається контроль і самоконтроль в групах. Перед початком роботи вчаться знайомляться з цими критеріями. В ході роботи групи заповнюють таблицю просування за проектом, обговорюють отримані результати, звіряють отримані результати з критеріями. Для глибокого осмислення теми для учнів розроблені дидактичні матеріали(тести, картки). Після завершення роботи заповнюються листи самооцінки роботи групи, створюється оглядова вики-статья, що відбиває результати досліджень і отримані виведення. Проводиться урок-конференція, на якому заслуховують виступи учнів з підсумками своєї роботи. Тут оцінюється глибина проведеного дослідження, стислість і місткість формулювань, уміння логічно представляти хід і результати дослідження, переконливо аргументувати свою точку зору, ставити питання, активність. В ході виступів учні демонструють результати своєї діяльності - презентації і публікації. У завершенні конференції колективно обговорюються виведення, що служать відповіддю на засадниче питання проекту. За підсумками проекту здійснюється індивідуальна рефлексія.


[1]. Також для виставлення оцінки кінцевих презентацій використовується форма оцінювання [2]. Контрольний список питань до проекту [3][4]

Діяльність учнів

На початку проекту вчитель: -проводить урок, на якому дає основні поняття про функції, область визначення, область значень; -готує список літератури з теми проекту; -відправляє інформаційний буклет про метод проекту батькам; -об’єднує учнів у групи історики (досліджують історичні події XIXст.); теоретики (вивчають теорію літератури); практики (розглядають питання щодо сюжету та композиції вивчених творів); -формулює критерії оцінювання роботи учнів. Учні: -обговорюють тему проекту, цілі, завдання; -складають план роботи групи та розподіляють обов’язки у групі. -відбувається збір інформації, пошук відповідей на основні питання з подальшим обговоренням, аналізом та корекцією -кожна група обирає питання та відповідає на них. Для розуміння яку роботу від них вимагають, вчитель демонструє свою Презентацію. презентація. Впродовж роботи над проектом вчитель: - консультує групи; - забезпечує групи ресурсами; - контролює послідовність виконання проекту; - заповнює оціночні листи груп учнів Для того, щоб учні чітко розуміли, яку роботу від них вимагають, вчитель демонструє свою Презентацію . Впродовж роботи над проектом вчитель: - консультує групи; - забезпечує групи ресурсами; - згідно плану контролює послідовність виконання проекту; - заповнює оціночні листи груп учнів Учні: - консультуються з учителем; - обговорюють проміжні результати; - оформляють проект; - звіряються з контрольними списками для презентації та інформаційного бюлетеню; - готуються до захисту; - оцінюють роботу в команді.

Результатом роботи є створення Портфоліо, складовими якого є: анкентні дані, створення буклету, створення презентації, створення тестів для оцінювання для кожного етапу виконання проекту, розробка конспектів проекту. Захист проекту проводиться у вигляді конференції, час для доповіді 5-10 хвилин, з використанням інтерактивної техніки та інтерактивних технологій. На захист проекту запрошуються експерти, батьки, учні інших класів. Цей проект буде використовуван на уроках з української літератури.

Наприкінці роботи над проектом вчитель: - під час захисту проекту задає допоміжні питання; форма З-Х-Д

оцінювання мультимедійного проекту

Відомості про автора

Ім'я, прізвище

Ганна Демчук

Фах, навчальний предмет

Вчитель української мови та літератури

Навчальний заклад

Одеська гімназія №1

Місто\село, район, область

м.Одеса, Рішельєвська, 72, кв.15

Контактні дані

(048)7554323, м.Одеса,

Відомості про тренінг

Дати проведення тренінгу

16-23.10.2012

Місце проведення тренінгу

м.Одеса,

Тренери

Мельник Олена Михайлівна Дундєва Наталя Костянтинівна