Тренінг Одеса, серпень ОНВК Гармонія Педрада.Модуль 5.

Матеріал з Iteach WIKI
Перейти до: Навігація, пошук

1 група

Яким чином я переконаюсь, що мої учні досягнуть вимог державних освітніх стандартів і програм, якщо при навчанні я буду використовувати відкриті завдання і метод проектів?

Проблеми:1. Навчити учнів правильно виконувати свої проекти (презентації). 2. Презентація повинна допомогати учню при розкритті теми завдання, вона повинна бути у виді тезисів, щоб учень міг усно розкрити кожен з них.


Рішення:

Коли при відповіді на запитання або написанні різних видів робіт я побачу, що учні свободно володіють знаннями з теми, яку вони або вчитель представляли на уроці використовуваючи метод проектів.
Учні повинні як і при підготовці до стандартного уроку так і до уроку з інноваційними технологіями володіти учбовим матеріалом. 
Показуючи презентацію, вони повинні вміти добре знати тему і вміти відповісти на додаткові запитання вчителя і іншіх учнів.

2 група

Якщо учні самостійно управляють своїм навчальним процесом, визначають напрямки свого навчання, то як я маю пересвідчитись у тому, що вони отримують при цьому знання та вміння, необхідні для 21 століття?

Проблеми:' Учні вчаться добре, коли з ними спілкуються, домовляються, розумія їх потреби, треба любити і бачити їх здібності. Вховання та навчання завжди видбуваеться краще завдяки співпраці. Роботу учнів завжди оцінюють по кінцевому підсумку.--Umkatpud 17:53, 7 вересня 2012 (EEST)


Рішення: Ученики демонстрируют понимание вопроса, представляя результаты своей работы в продуктах и выступлениях

Проекты обычно завершаются демонстрацией ученических работ, во время которых ученики показываю свои презентации, печатные документы, сконструированные модели, предложения и даже театрализованные постановки. Конечный продукт позволяет ученикам самовыразиться и чувствовать ответственность за свое обучение.

3 група

Як мені забезпечити об'єктивне оцінювання навчальних досягнень кожного учня, якщо вони працюють у малих групах при виконанні проектів?

На мою думку, необхідно ознайомити учнів з навчальними цілями й критеріями оцінювання до початку їх роботи над проектами. Кожний учень повинен знати, що від нього чекають під час роботи. Самі учні повинні бути залучені до оцінювання. Для цього необхідно розробити форми оцінювання. Також необхідні консультації з учнями, для зворотнього зв'язку з вчителем.

Проблеми:


Рішення:'Оцінювання навчальних досягнень кожного учня при виконання проектів, безумовно, відрізняється від оцінювання контрольних робіт, наприклад, у вигляді тестування, де за кожну відповідь виставляється певний бал. Тут потрібно ураховувати ативність, вміння працювати в команді, швидкість мислення та кмітливість, знання. Вчителю для об`єктивного оцінювання треба порівняти початковий рівень з досягнутим, а досягнутий з еталоном. Тому перш за все треба встановити еталон. Для цього на початку роботи оголошуються критерії оцінювання.

""" Для того, щоб оцінювати працю кожної групи, повинна бути чітка система оцінювання. І це можуть зробити самі учні, якщо їснують такі критерії. Тому обов'язково треба ввести критерії оцінювання, і це повинні робити не тільки вчителі, а й учні. Такі критерії повинні бути запропановані на початку навчання. А для того, щоб оцінити засвоєння будь-якої теми, допускається проводити контрольні роботи, тести для груп (5-7хв.). А як ідеальний варіант можна запропонувати роботу з таблицею для того, щоб чітко простежити роботу кожного учня в групі.

4 група

Яким чином я переконаюсь, що мої учні досягнуть вимог державних освітніх стандартів і програм, якщо при навчанні я буду використовувати відкриті завдання і метод проектів?

Проблеми:

Проблема состоит в том. чтобольшую часть работы ученик выполняет самостоятельно. используя инновационные технологии.--Lytvynenko Tatiana 16:49, 7 вересня 2012 (EEST)

Необходимо убедиться, насколько освоена программа--Elenapanchenko2012 16:05, 10 вересня 2012 (EEST)

Рішення:

Учителем должны быть разработаны четкие критерии оценивания презентаций и проектов.при этом учитель сам должен владеть инновационными технологиями 21 века.--Lytvynenko Tatiana 16:49, 7 вересня 2012 (EEST)

Методом тестирования--Elenapanchenko2012 16:05, 10 вересня 2012 (EEST)