1958

Матеріал з Iteach WIKI
Перейти до: Навігація, пошук

Події

Директору Павлиської середньої школи Онуфріївського району Василю Олександровичу Сухомлинському присвоєно почесне звання "Заслужений вчитель УРСР"

12 листопада — Пленум ЦК КПСС ухвалив постанову «Про зміцнення зв’язку школи з життям і про дальший розвиток системи народної освіти»; Верховна Рада УССР законом від 17. 4. 1959 підтвердила цю постанову, розраховану на перехід українського шкільництва на російську мову і посилену русифікацію України.

Наукова діяльність

В одному видавництві "Учпедгиз" вийшла книга Василя Олександровича Сухомлинського "Педагогический коллектив средней школы: из опыта работы сельской школы)"

Видавнича діяльність

За рік методистами Кіровоградського обласного інституту удосконалення вчителів (нині комунальний заклад "Кіровоградський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти)видано на допомогу педагогічним колективам 10 брошур різної тематики. Поширенню вивченого і узагальненого досвіду сприяла організація бригадних виїздів методистів Інституту разом з Інспекторами облвно, де проводились семінари-практикуми, читались лекції про наукові досягнення і передовий педагогічний досвід.

Кабінет педагогіки облІУВ з метою поширення досвіду Василя Олександровича Сухомлинського видає книгу "Директор і вчитель" (редактор Л.А.Терлецький), в якій розкрита система індивідуальної роботи керівника школи з малодосвідченим вчителем по забезпеченню його професійного становлення, створення власної творчої лабораторії.

Досвід роботи педколективу Павлиської школи представлено також в брошурі Л.А.Терлецького "З досвіду підготовки учнів до практичної діяльності в Павлиській середній школі".

Видано "Збірник задач з математики практичного змісту для 5-10 класів середньої школи" завідувача кабінетом математики і фізики облІУВ Олександра Олексійовича Хмури