Портфоліо Александрової Олени з теми "Алгебра висловлювань"

Матеріал з Iteach WIKI
Версія від 15:49, 7 червня 2013, створена Александрова Олена (обговореннявнесок) (Діяльність учнів та вчителя (скопіювати з Плану з посиланнями на відповідні документи))

Перейти до: Навігація, пошук


Назва навчальної теми

Алгебра висловлювань

Основний та другорядні (дотичні) навчальні предмети

Інформатика, математика, технологія

Вік учнів, клас

15-17 років, 11 класс

Стислий опис проекту (скопіювати з Плану)

Проект передбачає складання алгоритмів з використанням умовних операторів для розв’язування задач, де необхідно враховувати іноді декілька умов. Для цього учням треба засвоїти основи логіки. Починаючи з простих прикладів, учні можуть розглянути багато цікавих задач з різних галузей або скласти нескладні задачі. Протягом роботи над проектом учні навчаються правильно формулювати умови, пристосовувати ці вміння при розв’язуванні задач, використовувати знання з різних наук або інших сфер людської діяльності.

Для об’єднання всіх правил складання умов, алгоритмів в якості дослідницької роботи учням запропонувати цікаву логічну задачу. Логічні задачі мають зацікавити учнів своєю практичною спрямованістю.

План вивчення теми (вставити файл)

План вивчення теми

План впровадження проекту

Оцінювання (стислий опис і інструменти)

Оцінювання відбувається упродовж усієї навчальної теми, щоб діагностувати знання та мислення учнів та їх міркування.

Визначення попередніх знань учнів щодо теми та того, що саме вони знають з алгебри висловлювань відбувається при заповненні ними таблиці З-Х-Д, організаційної діаграми.

З метою виявлення та моніторингу розуміння учнями процесу інформаційного та навчального дослідження їм надається контрольний список для оцінювання самоспрямування у навчанні та контрольний список для рефлексії виконання проекту.

Учням, які займаються збором інформації, пропонується заповнити контрольний список для роботи з інформаційними джерелами для досліджень та контрольний список для оцінки веб сайтів.

Ці ж форми використовуються вчителем для виставлення оцінки кінцевих презентацій. Контрольні списки питань до проекту допомагають учням планувати, а потім відстежувати свій прогрес під час виконання завдань.

Під час заповнення свого блогу, який ведуть обдаровані учні впродовж вивчення теми, вони мають використовувати форму оцінювання блогу, яка допомагає їм ставити свої навчальні цілі і аналізувати власне навчання.

Періодичний перегляд та читання їх записів та коментарів дозволяє оцінити розуміння учнів і, при необхідності, скеровувати їх навчання в потрібному напрямку.

Після закінчення проекту учням пропонується для заповнення форма оцінювання звіту дослідницької роботи та таблиця «ЗХД», яка порівнюється з початковою.

Проводиться також взаємооцінювання у групі враховуючи те, який саме вклад зробив кожен учень в роботу групи і наскільки його/її вклад був цінним відповідно до контрольного списку вкладу в групову роботу.

Діяльність учнів та вчителя (скопіювати з Плану з посиланнями на відповідні документи)

1. При перегляді ознайомлювальної презентації вчителя учні розуміють проблемну задачу «Чи можна встановити істину?», використовуючи базові математичні знання та інформаційно-комунікаційні технології.

2. Заповнюють організаційну діаграму, таблицю ЗХД, контрольний список самоспрямування у навчанні. Вчитель проводить фасилітацію за допомогою презентації.

3. Учні відповідають на запитання опитувальника, запропонованого вчителем.

4. Вчитель розподіляє учнів на групи:

- 1) група буде відповідати за збір та оцінку інформації з питання базових логічних функцій;

- 2) група буде відповідати за збір та оцінку інформації з питання додаткових логічних функцій;

- 3) група буде відповідати за збір та оцінку інформації з питання основних законів логіки;

- 4) група буде відповідати за збір та оцінку інформації з питання історичної довідки про математичну логіку та значення її у застосуванні в інноваційних технологіях (приклад учнівської презентації);

- 5) група буде відповідати за розробку алгоритма розв’язування логічної задачі.

5. Для учнів, які мають проблеми у навчанні, вчитель надає шаблон для спільної презентації групи.

6. В процесі пошуку відповіді на ключове питання звертаються по допомогу до студентів вишів, до бібліотекаря, до батьків.

7. Учні та вчитель обмінюються адресами електронної пошти, логінами Skype та домовляються, коли будуть виходити в чат.

8. Учні отримують завдання знайти інформацію про завдання, в яких використовуються логічні функції, скласти список посилань.

9. Учням, які займаються збором інформації, пропонується заповнити контрольний список для роботи з інформаційними джерелами для досліджень та контрольний список для оцінки веб сайтів.

10. Учитель пропонує оцінити знайдені сайти.

11. Учням пропонується скласти остаточний список використаних джерел.

10. Відповідають на змістові, тематичні запитання та намагаються відповісти на ключове.

12. Захист частин проекту групами учнів.

13. Відповідно до плану впровадження проекту на кожному етапі вчитель надає учням необхідні інструкції, наприклад, інструкцію з правил організації та проведення мозкового штурму.

14. Вчитель проводить проводить з учнями мозковий штурм з розв’язування проблемної логічної задачі, використовуючи метод синектики.

15. Учитель проводить кінцеве оцінювання.

Наприкінці проекту (кінцевим результатом) буде осмислене доцільність застосування навчальніх умінь та навичок з математичної логіки у практичній життєдіяльності сьогодення в умовах інформатизації суспільства та відповідь на ключове питання.

Відомості про автора

Ім'я, прізвище

Олена Александрова

Фах, навчальний предмет

Учитель математики, математика

Навчальний заклад

Харківська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 132 Харківської міської ради Харківської області

Місто\село, район, область

м.Харків, Дзержинський район

Контактні дані

aeinik61 на gmail.com

Відомості про тренінг

Intel "Навчання для майбутнього"

Дати проведення тренінгу

03.06.2013-07.06.2013

Місце проведення тренінгу

Харківська загальноосвітня школа №117

Тренери

Кожушна Катерина Вадимівна