Портфоліо "Подорожуємо Лондоном"

Матеріал з Iteach WIKI
Перейти до: Навігація, пошук


'Жирний текстЛінійні рівняння з однією змінною

Основний та другорядні (дотичні) навчальні предмети

музика

Навчальна тема (як записано в програмі)

Вічні почуття

Вік учнів, клас

13-14 років, 8 клас ==Стислий опис проекту==Учні будуть вивчати музичну творчість Людвіга ван Бетховена, робити огляд творів композитора у класичному вигляді та сучасній обробці та знаходити актуальність та взаємозв’язок композицій з сьогоденням. Протягом вивчення теми, учні будуть поділенні на групи для дослідження затребуваності творів композитора у сучасному житті та інформаційному просторі (кінематографі, телепередачах, радіо) . Школярі будуть вдосконалювати вміння аналізувати твір, творчі здібності, розвивати увагу, пам’ять, уяву та формувати навички толерантного спілкування, зміцнювати інтерес до творчості композиторів – класиків. В позаурочний час учні проглянуть документальний фільм «У пошуках Бетховена».

Повний План вивчення теми

1 УРОК Перед початком роботи вчитель знайомить дітей з темою проекту, демонструє презентацію та повідомляє ключові та тематичні запитання, визначає проблему. За допомогою анкетування, таблиці З-Х-Д визначаються знання учнів та їх навчальні потреби. Діти об’єднуються у дві групи – «коспозиторів» та «слухачів». Кожна группа протягом проекту працює у своєму напрямку. «Композитори» досліджують творчість композитора, його життєвий шлях, історію написання музичних композицій. «Слухачі» досліджують твори митця, їх вплив на людину, знаходять їх в Інтернеті, шукають їх використання у сучасному житті. Протягом проекту школярі ведуть щоденник музичних спостережень за темою: Музика серця. Творча постать Людвіга ван Бетховена, самостійно обирають матеріал, з яким їх варто працювати. В позаурочний час дітям пропонується переглянути документальний фільм «У пошуках Бетховена»

    2  УРОК

Учні готують доповіді з цікавих сторінок життя та творчості композитора. На основі набутих знань протягом дослідження учні створюють блог любителів класичної музики де діляться з однолітками враженнями від прослуханої музики та своїм відношенням до класичних творів. Наприкінці уроку вчителем проводиться тестування учнів з набутих знань.

     3 УРОК

Кожна з груп сстворює презентацію за матеріалом, який вони обрали для дослідження. Лідери груп проводять невеличку музичну вікторину за творами класика. Свої думки та досягнення учні заносять до щоденника музичних спостережень.

   4 УРОК 

Лідери кожної групи захищають свої проекти за обраною темою використовуючи ІКТ – презентації, блог любителів класичної музики, щоденник музичних вражень. Інші члени групи доповнюють виступ. За допомогою підсумкової таблиці вчитель підсумки.

Навчальні цілі

Мета вивчення проекту Навчальна: - на прикладах одних з найдосконаліших зразків музики Людвіга ван Бетховена показати учням втілення ліричних, мужніх, героїчних мотивів та образів боротьби та перемоги людини над долею та найти взаємозв’язок музики класичної з музикою сучасною на прикладах обробок даних композицій, - поглибити знання про творчість композитора, Виховна: - формувати вміння логічно та аргументовано висловлювати власні думки та позиції щодо прослуханої музики, - виховувати глибоке розуміння класичної музики, почуття краси та добра, Розвиваюча: - розвивати увагу, пам’ять, уяву та формувати навички толерантного спілкування, - зміцнювати інтерес до творчості композиторів – класиків.

Протягом реалізації проекту учні навчаються: - шукати в Інтернеті необхідну інформацію стосовно теми уроків ( аудіо, відеоматеріали, статті щодо творчого доробку композитора), - працювати у програмах Microsoft Office: Word, Power Point, - створювати та демонструвати презентації, - створювати інформаційні бюлетені та wiki - сайти, блоги, - обговорювати та висловлювати власні думки на форумах любителів класики та прихильників музики видатного композитора.

Опис оцінювання

Контрольно-оцінювальна діяльності на уроках музики передбачає систематичну взаємодію між учителем та учнями у результаті якої отримується об’єктивна інформація про перебіг і результати навчально-виховної діяльності. Вона забезпечує реалізацію особистісно-орієнтованого підходу до музичної освіти школярів і складається з організаційних методів (тестування у поєднанні з анкетуванням, метод З-Х-Д, спостереження за навчальною роботою учнів) форм та засобів оцінювання. Головний метод, що застосовувався протягом вивчення теми – це метод тестування. Тестування результатів музичної освіти школярів визначається як об’єктивне, стандартне вимірювання, що має у собі завдання, орієнтовані на визначення рівнів засвоєння змісту музичної освіти та оцінювання індивідуальних досягнень, яке проводить як і вчитель так і використовується самооцінювання. Тести мали комплексний характер і фіксували особистісне ставлення (самостійні судження, погляди, позиції, смаки) учнів до обраної теми на основі набутих музичних знань. Оцінки виставлялись після кожного уроку.

Діяльність учнів (Скопіювати з Плану)

Відомості про автора

==Ім'я, прізвище== Ковальова Олена Олександрівна ==Фах, навчальний предмет== вчитель музики ==Навчальний заклад==Амвросіївська загальноосвітня школа - інтернат I-III ст.№4 ==Місто\село, район, область== м. Амвросіївка

Контактні дані

Відомості про тренінг

Дати проведення тренінгу

Місце проведення тренінгу

Амвросіївська загальноосвітня школа - інтернат I-IIIст. №4

Тренери

Кравцова Галина Василівна