Відмінності між версіями «Чи потрібні закони?»

Матеріал з Iteach WIKI
Перейти до: Навігація, пошук
(Оцінювання (стислий опис і інструменти))
(Ключове запитання)
Рядок 29: Рядок 29:
  
 
=Ключове запитання=
 
=Ключове запитання=
 +
'''Навіщо людям закони?'''
 +
 
=Змістовні запитання=
 
=Змістовні запитання=
 
=Тематичні запитання=
 
=Тематичні запитання=

Версія за 19:08, 18 червня 2013


Назва навчальної теми

КИЇВСЬКА ДЕРЖАВА

Рисунок1.jpg

Основний та другорядні (дотичні) навчальні предмети

 • Основний предмет: історія.
 • Другорядні предмети: географія, інформатика

Вік учнів, клас

7 клас,12-13 років

Стислий опис проекту "Чи потрібні закони?"

Помилка створення мініатюри: Файл не знайдено

Учні 7 класу беруть участь у проекті "Чи потрібні закони?".Під час роботи над проектом учні залучаються до творчого вивчення історії, активно вживають ІКТ, підвищують аксіологічну, мовну компетенцію, використовують компетентності часу, простору, історичної ідентичності. На підставі роботи з літературою і правовими джерелами з історії Київської Русі, знайомства з сучасною історіографічною оцінкою першого законодавчого акту Давньоруської держави, розглядається питання генезису Давньоруської законодавчої системи. Вивчаються причини та особливості зародження законодавства, його структура в контексті списків і редакцій, джерела права та зміст його норм, особливості першого законодавчого досвіду. Робота над проектом спрямована на формування навичок джерелознавчого та правознавчого аналізу, а також складання активної громадянської позиції.
Для досягнення цієї мети учні класу об’єднуються в дві групи:

 • група "Істориків",
 • група "Правознавців".

План вивчення теми (вставити файл)

Навчальні цілі (скопіювати з Плану)

навички 21 століття

 • В учнів будуть формуватися навички творчої інноваційності створення презентацій з дослідження Давньоруської законодавчої системи, а також причин та особливостей зародження законодавства, його структура в контексті списків і редакцій, джерела права та зміст його норм, особливості першого законодавчого досвіду.
 • В учнів будуть вдосконалюватися навички збирання відомостей кількома способами, аналізу, впорядкування, критичного мислення, використання текстових та візуальних джерел та опрацювання відомостей про державотворчі процеси.
 • В учнів сформується уміння аналізувати історичні факти і події на основі джерел інформації, оцінювати їх, давати характеристику історичним діячам та визначати їх роль в історичному процесі.
 • Учні збільшуть навички ефективного співпрацювання під час створення усного, письмового та мультимедійного продукту, поширюють вміння швидко та ефективно шукати інформацію, критично та компетентно оцінювати інформацію, вміння вірно та творчо використовувати дані для вирішення проблем, ефективно використовувати час та розподіляти робоче навантаження

Ключове запитання

Навіщо людям закони?

Змістовні запитання

Тематичні запитання

Оцінювання (стислий опис і інструменти)

До початку проекту

 • Визначити потреби учнів.
 • Скласти план оцінювання.
 • використати критерії оцінювання та інструменти оцінювання для оцінки якості плану оцінювання для навчальної теми та методики оцінювання.
 • Розробити форму оцінювання учнівської підсумкової роботи, результатів роботи в групі, оцінити приклад учнівської роботи на відповідність цілям запланованого навчального процесу.
 • Створити план оцінювання, заповнити графік оцінювання.
 • Провести анкетування учнів щодо визначення вмінь працювати творчо та у групі для успішної роботи над проектами та заповнити таблиціЗ-Х-Д .

Впродовж роботи над проектом

Наприкінці роботи над проектом

Презентація вчителя

Діяльність учнів та вчителя (скопіювати з Плану з посиланнями на відповідні документи)

Перед початком проекту:

 • Учитель:
 • Резервує час у комп’ютерному кабінеті.
 • Створює публікацію про метод проектів та ознайомлює з нею батьків.
 • Показує учням презентацію про дотримання законів авторських прав використаного матеріалу для проекту.
 • Оцінює веб-сайти необхідні для роботи над проектом.
 • Організовує перевірку наявності необхідних книг у бібліотеці.
 • Створює та показує стартову презентацію для учнів з метою зацікавлення в роботі над проектом. *Допомагає учням об’єднатися у малі групи, з метою корекції складу груп допомагає обрати лідерів груп.
 • Пропонує учням переглянути веб-сторінки для отримання докладніших відомостей щодо учнівської безпеки та відповідального використання Інтернету.
 • Пропонує форми захисту проекту. Проводить інструктаж з техніки безпеки під час роботи на комп’ютері.
 • Учні:
 • Після перегляду стартової презентації учителя, діти об’єднуються в дві групи,обирають командою теми досліджень, які їх зацікавили. За методом «Дошка запитань» оцінюють свої попередні знання з теми, формують навичку коректно формулювати свої запитання. За допомогою «Мозкового штурму» визначаються з проблемою дослідження, шляхами її розв’язання, обговорюють ідеї стосовно проекту, заповнюють схеми З-Х-Д, обирають форму захисту проекту. Знайомляться з презентацією про дотримання законів авторських прав використаного матеріалу для проекту з метою формування відповідальності за дотримання Законів про Авторське право. Учні знайомляться та оцінюють веб-сторінки, з якими будуть працювати.

Під час виконання проекту

 • Учитель:
 • Починає бесіду за методом «Асоціативний кущ» та анкетування з Основ проведення навчальних досліджень, вмінь користувача Інтернету, комп’ютерних навичок. Організує команди для роботи та взаємоперевірки, забезпечує ресурсами необхідними для взаємоперевірки груп, самооцінки учнів. Отримує доступ до учнівських файлів для забезпечення зворотного зв’язку щодо робіт учнів. Проводить моніторинг роботи учнів над проектом, розміщених в мережі Інтернет продуктів учнів щодо їх раціонального, безпечного та відповідального використання, оцінює прогрес створення портфоліо учня. Пропонує з метою диференціації роботи в групі: успішним опублікувати свою роботу на шкільному сайті, продовжити вивчення теми поглиблено, прийняти участь у різноманітних учнівських конкурсах. Заповнює журнал оцінювання учнівських робіт. Проводить бесіду з техніки безпеки.
 • Учні:

На першому уроці з теми учні планують роботу групи. Для цього вони розподіляють ролі в групі, приймають правила роботи в групі. Планують роботу на комп’ютері, знайомляться з правилами роботи за комп’ютером. Обговорюють критерії оцінювання учнівських робіт: мультимедійної презентації, рекламного буклету. Знайомляться з формою журналу оцінювання учнівських робіт та учнівських груп. Знайомляться з дослідницькими завданнями своєї групи.

 • Група «Історики»

Розкривають питання:

 1. Які економічні зміни відбувалися у давньоруській державі?
 2. Як проходило складення влади ?
 3. У чому полягає особливість соціальних процесів у давньоруській державі?
 4. У чому полягало вплив київських князів на становлення законодавства?
 • Група «Правознавців»

Розкривають питання:

 1. Які економічні питання вирішувала "Руська правда"?
 2. Як вирішувалося питання влади в давньоруській державі?
 3. Які права та обов'язки встановлюються для окремих категорій населення?
 4. У чому полягає особлива роль князя в судочинстві?

На другому уроці обговорюють ключове питання, тематичні, змістові питання, задачі, які їм необхідно розв’язати.

 • Група «Історики» - Яка структура «« Руської правди »як джерела?

 • Група «Правознавці» - Які права та обов'язки встановлювалися для окремих категорій населення?

 • Учні всіх груп за допомогою довідників, посилань на веб-сайти, які запропоновані учителем та інші, електронних енциклопедій, веб-ресурсів збирають інформацію, проводять дослідження, за необхідністю проводять консультації з учителем, учителями допоміжних предметів, відвідують бібліотеку. Після обговорення зібраною інформації складають план презентації, рекламного буклету, інформаційної газети. Заповнюють журнали спостережень.
 • готуються до захисту, оформлюють звіт. Створюють остаточний варіант представлення проекту: мультимедійну презентацію(шаблон), інформаційну газету, рекламний буклет. Проводять його оцінку в групі за критеріями оцінювання, проводять самооцінку своєї роботи в групі.

Під час захисту проектів на третьому уроці

 • Учитель

Бере участь в обговоренні, задає питання, що стосується змісту, проводить анкетування учнів з теми, оцінює роботи, узагальнює, аналізує, підводить підсумки, вручає нагороди. Визначає перспективи для поглибленого вивчення теми.

 • Учні

Презентують свої роботи протягом одного уроку, тому кожна група чітко дотримується регламенту. Проводять колективний аналіз та оцінюють виступи груп відповідно до критеріїв оцінювання, визначають, яка група провела аргументоване дослідження. Заповнюють лист для самооцінки, лист оцінки роботи групи, форму для взаємооцінювання презентації учнями іншої групи, таблиці З-Х-Д, здають тестування.

Після захисту проектів

 • Учитель

Проводить діагностику досягнень навчальних цілей за допомогою форми рефлексії, запитань та встановлення учнями нових навчальних цілей, упорядковує презентації з учнівськими роботами та закінченими проектними завданнями для кінцевого перегляду. Відправляє повідомлення з подякою доповідачам, батькам.

 • Учні

Пишуть відгук на роботу однокласників

Публікація

Презентація учнів

Безымянный.png

Презентація групи "Істориків"


Відомості про автора

Ім'я, прізвище

Скрипник Віталій Вікторович

Фах, навчальний предмет

учитель історії, Історія України

Навчальний заклад

Місто\село, район, область

м.Шахтарськ,Донецької області

Контактні дані

Відомості про тренінг

Відомості про тренінг

Дати проведення тренінгу

01.04.2013-11.06.2013

Місце проведення тренінгу

ЗОШ №18 м. Шахтарськ

Тренер

Тарануха Віта Миколаївна