Чи можна одночасно служити Богові й людям?

Матеріал з Iteach WIKI
Версія від 08:31, 19 червня 2013, створена Korneeva (обговореннявнесок)

(різн.) ←Попередня ревізія • Поточна версія (різн.) • Слідуюча ревізія→ (різн.)
Перейти до: Навігація, пошук


Назва проекту

Чи можна одночасно служити Богові й людям?

Основний та другорядні (дотичні) навчальні предмети

Література, фольклористика, історія

Навчальна тема

РЗМ. Усний твір-роздум дискусійного характеру

Вік учнів, клас

8 клас

Стислий опис проекту

Основна ідея проекту - вивчення історії появи та історичної зміни імен людей,, літератури, психології, фольклору. Кінцевим результатом проекту є твір-роздум дискусійного характеру в публіцистичному стилі.У ході роботи над проектом здійснюється аналіз та активне обговорення документів, створення власного аргументованого висловлювання.

Зацікавити школярів предметом.Навчити працювати з літературним твором,розвивати навички мислення високого рівня, навчальні компетентності учнів,їх читацьку зацікавленість.

Повний План вивчення теми

План вивчення теми "Ім'я в житті людини"

Навчальні цілі

В учнів будуть формуватися навички створення презентацій, які будуть переконливими для лідерів місцевої громади. Формувати в учнів уміння висловлювати свою думку, передавати в усній формі власне ставлення до досліджуваної теми та робити узагальнені висновки. Учні мають створити усний твір- роздум дискусійного характеру у публіцистичному стилі.

Опис оцінювання

На попередньому етапі, а також впродовж заняття учні працюють із ЗХД, для активізації знань учнів вчитель пропонує мозковий штурм, коли за допомогою діалогу вчитель виявляє рівень підготовленості учнів до даної теми. У ході роботи груп вчитель спостерігає над розвитком роботи учня у групі та групи в цілому, робить замітки. Кінцевим результатом роботи групи має бути продукт (презентація, доповідь, усний твір), який вчитель оцінює відповідно до критеріїв оцінювання також оцінюється активність учня при роботі в групі на уроці та на підготовчому етапі. Упродовж всієї навчальної теми проводиться опитування та оцінювання, щоб допомогти учням розвивати навички мислення вищих рівнів, розробляти зміст учнівських проектів та здійснювати моніторинг власного навчання. Учні використовують Контрольний список блогу, публікації та вікі-статті, в залежності від того, яку форму представлення результатів роботи в проекті вони обирають, щоб скеровувати своє навчання, відслідковувати тенденції та здійснювати самооцінку свого просування у навчанні. Також з цією метою використовуються нагадування і підказки, які використовуватимуться як впродовж роботи над проектом, так і наприкінці роботи над проектом. Оцінювання здійснюється вчителем щоденно на основі спостережень за допомогою контрольних списків спільної роботи та перегляду продуктів діяльності учнів. Регулярно ведеться читання блогу дослідження, а наприкінці першого тижня здійснюється тестування учнів за допомогою бланку контролю. В кінці роботи над проектом здійснюється самооцінювання роботи в проекті кожного учня з допомогою контрольного списку запитань до рефлексії наприкінці роботи над проектом.

Діяльність учнів

Основна ідея проекту- вивчення історії появи та історичної зміни імен людей, поширення знань з історії мови, літератури, психології, фольклору. Учні класу об`єднаються в групи за інтересами і обирають відповідну тему (як обирали імена людей до християнства, у період середньовіччя, у сучасній Україні й таке інше та збирають статистичну інформацію щодо цього питання за тривалий проміжок часу (2 тижні). Використовуючи ці дані, вони висувають гіпотезу, за якою можна визначити від чого залежали зміни при утворенні імені та його добору людині, прогнозують, як зміняться способи творення імен людей та відповідно характер нового покоління.

Діяльність учнів і вчителя Початок роботи Вчитель розробляє План впровадження Започаткуйте дискусію щодо того, чому людям подобаються імена. Що такого особливого в іменах, що дозволяє їм „жити” протягом тисячоліть? З якими персонажами можна їх ідентифікувати? Який вплив мають на нас такі імена? Це лише засіб звертання? Почніть обговорення питання, яке буде темою дискусії цього уроку:Яким би був світ, якщо б люди не мали імен ? Поговоріть про те, як теми, що будуть вивчатися впродовж цього уроку, допоможуть нам знайти відповідь на це Ключове запитання. Чи можна одночасно служити Богові й людям? РОБОТА З документами

Всім класом заповніть три колонки таблиці З-Х-Д для того, щоб учні усвідомили і оцінили свої попередні знання та з’ясувати, що саме вони знають та наприкінці вивчення теми знову роздайте їх учням, щоб вони пересвідчились, які їх знання та уявлення були помилковими. Потім обговоріть з учнями, чи розуміють вони, як впливає ім’я на життя та долю людини. Прочитайте уривок зі Словника довідника «Власні імена людей» про те, що таке ім’я, якою була історія імені. Поясніть, як в цьому навчальному проекті вони будуть працювати, щоб відповісти на Ключове та Тематичні запитання, як їм разом з вивченням тексту, оцінити або, принаймні, зрозуміти значення імені для людей. Поясніть, що учні будуть виконувати проект, в якому вони оберуть собі тему та проблему, яка стосується і сьогодення, сучасних проблем, та шукати шляхи вирішення такої подібної проблеми. Запросіть учнів використовувати Інтернет для того, щоб знайти відомості про ім’я, його в плив, а також поділитися тим, що вони вивчили з класом за допомогою творів та за допомогою вікі-статей та блогів. Ознайомте учнів з Формою оцінювання блогу для того, щоб допомогти їм створити такий блог. Переглядайте ці щоденники кожного тижня, щоб відслідковувати, як учні навчаються та розуміють термінологію. Використовуйте ці відомості, щоб спрямовувати навчання учнів та допомагати їм при потребі. До того, як учні почнуть опрацьовувати документи, підготуйте декілька статей та документів для того, щоб допомогти учням розуміти та інтерпретувати мову наукового та публіцистичного стилів. Під час вивчення теми пропонуйте учням різні альтернативні способи навчання, враховуючи різні навчальні (когнітивні) стилі: читання вголос, перегляд відео, читання «про-себе» та вголос, роботу в групах та індивідуально. Ознайомте учнів з мовознавчими термінами, такими як твір. Стиль, публіцистичний стиль, дискусія тощо , для того, щоб вони звертали увагу на них при читанні, записували їх приклади під час складання власного твору та писали про це у своїх щоденниках і обговорювали їх у малих групах та під час спільних дискусій у класі. Покажіть приклад проведення мовознавчого аналізу, який ви очікуєте від них, коли вони обдумуватимуть документи. Наступні запитання можуть допомогти розпочати обговорення теми: • Чи всі люди сьогодні мають імена? • Для чого людині ім’я? • Як з’являлися імена людей? • Яким чином використання імені впливає на людину?

Час від часу під час вивчення матеріалу, запрошуйте учнів до обговорення Ключового запитання: Яким би був світ, якщо б люди не мали імен ? в їх щоденниках в малих групах та усім класом. Запрошуйте учнів співвідносити свій власний досвід з розумінням документів. Після того, як учні прочитали документи, запитайте їх , як вони розуміють поняття Ім’я. Поставте запитання Чи вірите ви в долю? Обговоріть ідею долі в житті людини. Приведіть цитату з інших документів, яка показує інші погляди на долю, яка припускає, що те, що з нами відбувається, можливо, більше пов'язане з нашим власними недоліками та діями, ніж з долею. Дайте можливість учням записати свої думки та відповіді на ці запитання щодо документів у своїх журналах читачів. У малих групах, учні обговорюють свої думки про долю і наводять приклади впливу долі на своє власне життя або приклади з інших літературних творів або фільмів. Щоб переконатися, що учні мають глибоко замислитися щодо документів, можна створити у своєму класі, відкриту книгу есе, в якій учні записуватимуть свої думки щодо розуміння тематичних питань, і щодо того, яку роль відіграють вони у їх власному житті. Частина таких есе має стосуватися Ключового запитання проекту Яким би був світ, якщо б люди не мали імен ? Для створення кульмінаційного підсумкового учнівського навчального проекту запросіть учнів до створення власних творів дискусійного характеру у публіцистичному стилі. Обговоріть учнівські проекти, в яких вони застосовуватимуть теми і питання . Розкажіть учням, що вони будуть демонструвати свої висновки та рішення для відповідної аудиторії , що вони створять відповідні продукти, що міститимуть їх висновки, такі як мультимедійні презентації, брошури, бюлетені, листівки або вікі-сайт, блог.

Їх роботи, наприклад, можуть бути такі: • Учні проводять дослідження словникових ресурсів і створюють буклет, в якому містяться, інформацію про те, де можна отримати інформацію про добір імені для дитини, тощо. Потім вони створять і представлять свої висновки для конкретної аудиторії - одноліткам, батькам або іншими членами спільноти. Буклети мають бути розповсюджені серед цієї цільової аудиторії. • Учні досліджують Інтернет-сайти, інтерв'юють фахівців і читають книги, щоб знайти способи допомогти проаналізувати своє ім’я та свій характер, щоб краще спілкуватися з батьками, підлітками. Вони створюють мультимедійну презентацію і блог. • Учні проводять дослідження Інтернет-сайтів і друкованих джерел, щоб знайти документи, де вчені досліджують вплив імені на людину (www.secret-names.ru/ukr/name-and-fate.html , megasite.in.ua/95537-vpliv-imeni-na-zhittya-lyudini.html ). Вони створюють вікі-сайт (укр. мовою) , щоб мати місце для представлення своїх ідей та обговорення їх з однолітками, батьками та членами громади на зборах спільноти і в подальшому. Зафіксуйте склад малих груп та попросіть їх разом (методом мозкової атаки) обговорити питання, форми представлення результатів досліджень і можливі цільові аудиторії для своїх проектів. Нехай учні обговорять компоненти плану дій, і попросіть учнів створити план дій для роботи над учнівським проектом. Підготовлений вчителем шаблон плану дій може допомогти учням , які мають проблеми у навчанні, організувати свою роботу. Для прикладу ознайомте їх з елементарними документами. Поясніть їм, що це робочий документ, який може допомогти їм при проведенні мозкової атаки, плануванні, а також на стадії запровадження свого плану для того, щоб дати відповіді на питання та з’ясувати історію походження власного імені. Впродовж навчального дослідження попросіть учнів дотримуватися списку ресурсів, коли вони досліджуватимуть поточні потреби та проблеми суспільства, і відповідно до цього визначити план дій. Деяким учням, можливо, знадобиться використати форму дослідження, щоб допомогти їм організувати дослідження. Обговоріть з ними мінімальні вимоги щодо проведення дослідження та підготовки кінцевого продукту (брошури, презентації, вікі-сторінки тощо). Забезпечте їх Формою оцінювання з балами на початку роботи над проектами, щоб учні могли відслідковувати і самі себе оцінювати в ході створення продукту, і донести до аудиторії своє головне повідомлення та висновки щодо теми.

Ознайомте учнів з прикладами учнівських робіт (презентація, буклет) для того, щоб надати учням уявлення про те, чого від них очікують, та не показуйте ніякі приклади занадто довго, щоб вони їх не копіювали. Шаблон брошури є дуже корисним тільки для учнів, які мають значні утруднення в навчанні, але ви маєте спонукати учнів до створення свого власного продукту, створеного за власними унікальними ідеями для того, щоб допомагати вирішувати конкретну проблему їх спільноти. Впродовж виконання учнями їх проектів періодично зустрічайтеся з кожною з груп для того, щоб переглядати їх план дій і бути впевненими, що вони рухаються у вірному напрямку. Спонукайте кожну групу вдосконалювати та редагувати їх плани, щоб вони враховували, наприклад, взаємооцінювання того, як всі члени групи беруть участь у спільній роботі щодо виконання проекту та створення підсумкових презентаційних матеріалів. Після того, як кожна група зустрінеться з вами для консультацій, надайте їм можливість працювати самостійно, а також організуйте зустрічі однієї групи з іншою для того, щоб розказувати про свою роботу. Спонукайте групи надавати одна одній зворотній зв’язок впродовж роботи над учнівськими проектами. Для цього групи застосовуватимуть форму Зворотний зв'язок однолітків (однокласників). Для цього учні об’єднуються у групи. Мета: з’ясувати «Чи всі люди сьогодні мають імена?» Перша група: дослідити, чи всі учні даного класу та їхні родичі мають імена, використовуючи друковані матеріали та свій життєвий досвід. Друга група:люди малорозвинених країн, які,не мають писемності, низький економічний рівень країни, використовуючи електронні матеріали та власний досвід. План роботи: поставити мету й окреслити завдання для розв’язання проблеми; висунути гіпотезу і, використовуючи запропоновані матеріали, підтвердити чи спростувати дану гіпотезу; зробити висновок з даного питання.

Мета: з’ясувати «Чи має вплив ім’я на характер людини?» Перша група: дослідити жіноче ім’я, яке зустрічається найчастіше серед учнів класу або відомих людей, за допомогою психологічних характеристик до імені ,використовуючи друковані матеріали та свій життєвий досвід. Друга група: дослідити жіноче ім’я, яке, на їхню думку, зустрічається рідко серед учнів класу або відомих людей, за допомогою психологічних характеристик до імені, використовуючи електронні матеріали. План роботи: поставити мету й окреслити завдання для розв’язання проблеми; висунути гіпотезу і, використовуючи запропоновані матеріали, підтвердити чи спростувати дану гіпотезу; зробити висновок з даного питання.

Мета: з’ясувати «Що було б, якби люди взагалі не мали б імен? ?» Перша група: дослідити, чи змогла б людина ототожнити себе у світі, не маючи імені, використовуючи друковані матеріали та свій життєвий досвід. Друга група: дослідити,чи змогла б людина без імені ототожнити себе в інший спосіб, використовуючи електронні матеріали. План роботи: поставити мету й окреслити завдання для розв’язання проблеми; висунути гіпотезу і, використовуючи запропоновані матеріали, підтвердити чи спростувати дану гіпотезу; зробити висновок з даного питання.


Відомості про автора

Ім'я, прізвище

Олена Олександрівна Польова-Велетнюк

Фах, навчальний предмет

Вчитель російської мови та літератури і української мови та літератури

Навчальний заклад

Комунальний заклад НВОЛШДНЗ "Вікторія-П"

Місто\село, район, область

м. Кіровоград

Контактні дані

pvlena77на gmail.com

Відомості про тренінг

Дати проведення тренінгу

02.07.2012-06.07.2012

Місце проведення тренінгу

КОШППО ім. В.О.Сухомлинського

Тренери

Литвиненко Ольга Валентинівна, Скрипка Ганна Володимирівна